חופש הביטוי

דרישת עיריית ירושלים לאישור לשם הקמת אוהל מחאה

צילום: טל דהן

עת"מ 44331-07-12 בן אברהם נגד עיריית ירושלים

עו"ד שרונה אליהו חי

 

ביום 23.7.12 הגישה האגודה לזכויות האזרח, יחד עם ארבעה פעילי מחאה, עתירה נגד עיריית ירושלים בעניין רישוי אוהלי מחאה בעיר. עיריית ירושלים אימצה לעצמה נהלים, לפיהם כל פעילות מחאה או שימוש במרחב הציבורי, שכוללים הנחת מתקן כלשהו במרחב הציבורי דורשת את אישור העירייה.

ארבעת הפעילים העותרים הקימו יחד עם פעילי מחאה נוספים, חלקם מחוסרי דיור, מאהל מחאה בן שבעה אוהלים בגן העצמאות שבעיר. המאהל הוקם לקראת דיון שנערך בכנסת בנושא הדיור הציבורי. ערב הקמת המאהל הגיעו פקחי העירייה וביקשו מהם לפנות את המאהל מכיוון שאין להם אישור להקמתו מאת העירייה. העותרים הסבירו, כי בכוונתם להשאיר את האוהלים במקום למשך יומיים בלבד (עד שיתקיים הדיון בכנסת). אולם כעבור יומיים, בשעה 6:00 בבוקר, הגיעו כ-20 פקחי העירייה, מלווים בכוח משטרתי, והחלו לפנות את המאהל, תוך שהם מעירים את פעילי המחאה אשר לנו במקום ושולפים אותם בברוטאליות מן האוהלים. הפקחים החרימו יחד עם האוהלים ציוד נוסף, וכן רכוש אישי של הפעילים.

מאוחר יותר באותו היום ניגשו מספר פעילי מחאה לעירייה על מנת לשחרר את הרכוש שהוחרם. הפעילים התבקשו לחתום על כתב התחייבות, לפיו הם מתחייבים שלא להקים אוהלי מחאה בעיר מבלי לקבל אישור מראש של העירייה, אחרת לא יוחזר להם רכושם.

על פי נוהל חדש של העירייה מלפני חודש, אישור העירייה לקיומן של מחאות מותנה בהוצאת אישורים נוספים, ביניהם: רישיון עסק, אישור מנכ"ל העירייה, אישור משטרת ישראל ועוד. ככלל, לא תאושר הקמת אוהלי מחאה במחאות שנמשכות יותר מכמה שעות או ליותר מיום אחד. אוהלי מחאה שיקבלו אישור, יוקמו במקומות ספציפיים אותם קבעה העירייה בנהליה. המבקשים להקים אוהל מחאה מול מעון בית ראש הממשלה יאלצו להפקיד ערבות בנקאית בסך 12 אלף ש"ח, ולעמוד בתנאים מגבילים נוספים. באמצעות נהלים אלה, הפכה עצמה עיריית ירושלים לרשות רישוי למחאה בעיר, אשר קובעת את מיקומה, עיתויה, אופייה ומשכה של המחאה.

בעתירה נטען, כי החוק הסמיך אך ורק את המשטרה לאשר סוגי הפגנות מסויימים, וכי העירייה אינה מוסמכת כלל לעשות כן.

ביום 19.9.12 נמחקה העתירה בהסכמת העותרים, וזאת בשל העובדה שהסוגיה שעלתה לדיון בעתירה הייתה זהה לסוגיה בערעור שהגישה האגודה לזכויות האזרח יחד עם פעילי מחאה באותה העת, על פסק הדין של בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב בעתירה נגד סמכותה של עיריית תל אביב להתנות הקמת אוהלי מחאה בעיר באישורה מראש (עע"מ 8408/12 חצב נ' עיריית תל אביב-יפו, פס"ד מיום 7.10.14).

במסגרת הערעור בעניין נוהל עיריית תל אביב הוגשה חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה, לפיה לא כל אוהל מחאה טעון אישור מראש. במהלך הדיונים בערעור מתח בית המשפט העליון ביקורת חריפה על מדיניותה של עיריית תל-אביב-יפו והורה לה לגבש נוהל "סביר והגיוני" וכמוצע בחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה. בהתאם להחלטת בית המשפט העליון, גיבשה עיריית תל-אביב-יפו היתר כללי להקמת אוהלי מחאה בלבד, שנכנס לתוקפו ביום 27.10.14. העיריה אף הודיעה כי הנוהל הקודם, אשר מישטר את כל פעולות הביטוי והמחאה בעיר והכפיפן לאישורה מראש, אינו תקף. לאור התפתחויות אלה נמחק הערעור, תוך שבית המשפט העליון מציין כי העותרים יוכלו בעתיד לתקוף את ההיתר החדש.

על פי ההיתר החדש, כל המבקש להקים אוהל מחאה בכל מקום בתל-אביב-יפו, לרבות בגנים הציבוריים או מול בניין העירייה, בגודל מוגבל ולתקופה מוגבלת כפי שנקבעו בהיתר, יכול לעשות כן מבלי צורך לבקש את אישורה של עיריית תל אביב מראש או לעמוד בתנאים אחרים שהופיעו בנוהל הכללי שבוטל כגון אלה שצוינו לעיל, למעט מתן הודעה מראש לעירייה על כוונתו לעשות זאת (להרחבה בנושא).

לנוכח תוצאות הערעור, פנתה האגודה לזכויות האזרח אל עיריית ירושלים בנובמבר 2014 וחזרה על בקשתה לפעול לביטול הנהלים שקבעה העיריה ולקבוע תחתם הנחיות ברורות בעניין קיום אירועים ציבוריים בעיר, אשר יהלמו את חובת העיריה לאפשר את חופש הביטוי.

בתשובתה לפניית האגודה, הודיעה עיריית ירושלים כי היא פועלת ליישום העקרונות שבעמדת היועץ המשפטי לממשלה בנהלי עיריית ירושלים ולהוצאת היתר כללי מתאים לירושלים, וכי תעדכן בדבר התקדמות הטיפול בעניין.

בדצמבר 2014 השיבה האגודה לעיריית ירושלים, וביקשה שוב, בין היתר, כי תפעל לביטול נוהל המחאות הכללי. ביוני 2015, לאחר תזכורות חוזרות ונשנות מצד האגודה, השיבה העירייה כי היא נותרת בעמדתה וכי לא תבטל את נוהל המחאות הכללי, וכי היא עדיין עמלה על הכנת נוהל מאהלי מחאה. ביולי 2015 עתרה האגודה שוב נגד הנוהל לבית המשפט המחוזי בירושלים.

העתירה

פסק הדין

 

הודעות לעיתונות:

עיריית ירושלים מחרימה ציוד של מפגינים כדי "למנוע בזבוז כספי ציבור", יולי 2012

 
המשך ההתכתבות לאחר מחיקת העתירה:

פניית האגודה לזכויות האזרח לעיריית ירושלים, נובמבר 2014

תשובת עיריית ירושלים לפניית האגודה, נובמבר 2014

תשובת האגודה, דצמבר 2014

תשובת העירייה, יוני 2015

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להפגין,זכויות אזרחיות,חופש הביטוי

סגור לתגובות.