עיון בתיקי בתי המשפט

בג"צ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר המשפטים

עו"ד: דוד אנוך, דנה בריסקמן, דן יקיר, ענת שקולניקוב

 

בשנת 1993 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ בדרישה לבטל את תקנות הארכיון, 1935 ולאפשר לכל אדם לעיין בתיקי בתי המשפט. בעקבות הגשת העתירה מונתה ועדה ציבורית, שהמליצה להתקין תקנות חדשות, שיבטיחו את זכות העיון. למרות שכל שרי המשפטים מאז אימצו את המלצות הוועדה, לא נעשה דבר ליישומן, והאגודה עתרה לבג"ץ בשנית בשנת 1997.

בעקבות הגשת העתירה התקין שר המשפטים תקנות לעיון בתיקי בתי משפט בשנת 2003. התקנות הרחיבו בצורה משמעותית את זכות העיון. האגודה הגישה עתירה מתוקנת, נגד הדרישה להגיש בקשה מנומקת לצורך כך. ב-8.10.09 דחה בג"ץ את העתירה. בפסק הדין נדונה החשיבות החוקתית של פומביות הדיון וזכות העיון שנגזרת ממנה. כן נקבע, כי חובת ההנמקה של מבקש העיון היא מינימלית, וכי נקודת המוצא היא שיש להתיר את העיון בתיק, ולפיכך אין פגיעה בזכות חוקתית או שהפגיעה היא מיזערית.

העתירה משנת 1997

העתירה המתוקנת

פסק הדין

 

הודעות לעיתונות:

שר המשפטים הפסיק את התקנת התקנות שתאפשרנה עיון בתיקי בית משפט, פברואר 2002

לבטל את תקנות שר המשפטים שמגבילות עיון בתיקי בית משפט, ינואר 2004

 

קישורים:

דוח הוועדה לבדיקת הגישה לתיקי בתי המשפט והעיון בהם (ועדת גרוס), 1994

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,חופש המידע

סגור לתגובות.