הגבלות על נגישות לחומר בארכיון צה"ל

בג"ץ 2467/05 גורנברג נגד הממונה על ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

האגודה עתרה לבג"ץ בשם חוקר ועיתונאי, נגד ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, בדרישה לאפשר לו לעיין בחומר ארכיוני בנושא מחקרו, ולאפשר לכל אדם לקבל מהארכיון כל מידע, שאין בחשיפתו סכנה קרובה לוודאי לפגיעה ממשית בביטחון המדינה. בעתירה נטען כי ההגבלות הקשות על הנגישות לחומר בארכיון צה"ל מגבילות את חופש המידע, הן של החוקר והן של הציבור בכללותו, דבר הפוגם בשיח הציבורי הדמוקרטי בשאלות ביטחוניות ופוליטיות.

ביום 13.1.10 דחה בג"ץ את העתירה, לאחר שהגיע למסקנה "כי חלו שינויים משמעותיים בהיבטים השונים של העתירה, ובכלל זה אף הוענקו לעותרים רבים מן הסעדים שהתבקשו על ידם". נוכח העובדה כי מהלכים רבים מאלה שננקטו על ידי המשיבים בוצעו רק לאחר הגשת העתירה ובעקבותיה, קבע בג"צ כי המשיבים יישאו בהוצאות העותרים בסך 20,000 ש"ח.

בין יתר השינויים שהביאה העתירה פרסמה מערכת הביטחון את הקריטריונים לחשיפת חומרי ארכיון חסויים ולמתן מעמד של "חוקר מורשה". בדומה לזה המשיבים "החלו בהעמדת קטלוגים לעיון החוקרים ופועלים להשלמת רשימות המלאי והאינדקסים וניתן להניח כי הן יועמדו במועד קרוב לעיון הציבור".

המשיבים הודיעו, כי הם עמלים על שינוי בתקנות הארכיונים לשינוי מוסד "החוקר המורשה" מתוך כוונה, שבקשות מיוחדות לחשיפת חומר ארכיוני מוגבל ייבחנו לגופן וללא קשר לזהות החוקרים (האגודה לזכויות האזרח עוקבת אחר המהלכים לשינוי התקנות ולאחרונה הגיבה לטיוטת התקנות במסמך הערות מפורט, ראו כאן).

"נוכח העובדה כי הוחל כבר בתהליך לשינוי נוסחן הנוכחי של התקנות", נאמר בפסק הדין, "איננו מוצאים מקום להתערבותו של בית משפט זה בהסדר המעוגן בהן כיום ואנו סבורים כי יש לאפשר לרשויות להשלים מלאכתן בגיבוש התקנות החדשות טרם נידרש אליהן […] על פניו ראויות טענות העותרים להתייחסות הולמת מצד המשיבים, ויש לקוות כי הטענות וההיבטים שהועלו בעתירה יעמדו לנגד עיני הרשויות הפועלות לשינוי התקנות, וכי אלו יתנו דעתן אליהם במסגרת בחינת מכלול ההיבטים הצריכים לעניין."

גם לגבי בקשות העותרים לחשוף חומרים מסוימים לעיון הציבור נקבע כי חלק ניכר מהן נמלא במהלך הדיון בעתירה. הנשיאה ביניש הוסיפה: "נבקש לציין לסיום כי על-פני הדברים משך הזמן שנדרש למשיבים לצורך טיפול בבקשת העותר היה ארוך ביותר […] כן הוטרדנו ממשך הזמן הנדרש למשיבים לצורך השלמת הליכי חשיפתם של חומרים שונים המצויים בארכיון שלא מכוח בקשות יזומות". "יש לקוות כי במסגרת השינויים שהביאה עימה עתירה זו, והבחינה הכוללת של הסוגיה שנעשתה ונעשית בעקבותיה, ייתנו המשיבים דעתם אף לפרק הזמן הסביר הדרוש לצורך טפול בבקשותיהם של פרטים, כך שינתן מענה הולם לצרכי המחקר האקדמי כמו גם לאינטרסים ציבוריים כבדי משקל אחרים ובעיקר החשיבות שבמימוש זכותו של הציבור להיחשף למידע המצוי בידי רשויות השלטון". (ההדגשות שלנו)

העתירה
תגובה מקדמית מטעם המדינה, מאי 2005
הודעה מטעם המדינה, מרץ 2007
הודעת עדכון מטעם המדינה, אוקטובר 2007
תגובה להודעה משלימה של המדינה , דצמבר 2007
הודעת המדינה על שינוי בתקנות, מאי 2008
תגובת העותר להודעת העדכון מטעם המשיבים, נובמבר 2008
פסק הדין

 
הודעות לעיתונות:
האגודה עתרה נגד ארכיון צה"ל: מסתיר מידע ממניעים פסולים, מרס 2005
 
קישורים:
דף מידע: חופש העיון בגנזך המדינה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,חופש המידע

סגור לתגובות.