חופש המצפון

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים הכנסו לאתר החדש שלנו.

לכל אדם יש מצפון אישי: אמונה פנימית לגבי טוב ורע, מותר ואסור – והוא חופשי לפתח אמונה זו כהבנתו וכרצונו. זכותם של אנשים לנהל את חייהם לפי צו מצפונם, כל עוד הם שומרים על החוק. במקרה שאדם עובר על החוק מתוך נאמנות למצפונו הוא צפוי לעונש – לא על השקפתו, אלא על מעשיו.