זכויות אנשים עם מוגבלות

הרפורמה בבריאות הנפש

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ז-2007

הרפורמה בבריאות הנפשה נועדה לעגן את זכותם של תושבי מדינת ישראל לקבלת טיפול נפשי, במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, באמצעות קופות החולים, כפי שזכות זו קיימת לגבי כל תחומי הבריאות האחרים, תוך הגדרת סל שירותים מחייב והגדרה ברורה ומחייבת של הגורם האחראי למתן השירותים. האגודה לזכויות האזרח, ארגון בזכות וארגונים נוספים פעילים למען קידום הרפורמה ועיצובה. כמו כן מקדמת האגודה לזכויות האזרח את נושא הכללתו של תחום הגמילה מהתמכרויות, ובתוך כך הטיפול במתדון, שהוא חלק מתחום בריאות הנפש, ברפורמה. אין הסבר מהותי להפרדה של מטופלי המתדון משאר המטופלים, ולא ברור מדוע בחר משרד הבריאות שלא לכלול אותם ברפורמה, ולא להעביר את כל הטיפול בתחום בריאות הנפש תחת קורת גג אחת. אחת מן המטרות של העברת שירותי בריאות הנפש לידי הקופות היא הפחתת התיוג השלילי הכרוך בטיפול נפשי. הותרת מטופלי מרכזי המתדון מחוץ לרפורמה, לא רק שאינה נותנת מענה לתיוג שלילי זה, אלא היא אף מדגישה את שונותם של מטופלים אלו ביחס למטופלים אחרים ומקבעת את הסטיגמה החברתית הקיימת לגביהם. גם רצף טיפולי בין הטיפול הגופני ובין הטיפול הנפשי מחד גיסא ובין הטיפול באשפוז ובין הטיפול בקהילה מאידך גיסא, הוא רלוונטי באופן מיוחד לאוכלוסיית המטופלים בתחליפי סם במרכזי המתדון. סטטוס: בדיונים בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

נוסח הצעת החוק

פניית ארגונים בעניין הצורך בקידום הרפורמה הביטוחית בתחום בריאות הנפש, נובמבר 2010

הצבעה (התנגדות להחלת דין רציפות ) מאתר הכנסת

הודעות לעיתונות ומאמרים:

הישג לארגוני זכויות האדם: משרד הבריאות ביטל את מכרז הפרטת מרכזי המתדון, אוגוסט 2010

תשאלו את יוסי, עו"ד טלי ניר, אוגוסט 2010

עתירה: לא להפריט את מרכזי חלוקת המתדון למכורים, יולי 2010

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות לבריאות,הפרטה,זכויות אנשים עם מוגבלות,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.