הרפורמה בתכנון ובבנייה

הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010

 

קריאה דחופה לפעולה:
עוצרים את חוק התכנון והבנייה החדש

 הצעת החוק נועדה להחליף את חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ויעדיה העיקריים הם: פישוט, ייעול וקיצור הליכי התכנון, תוך שיפור איכות התכנון וישימותו; התאמת כלי התכנון לתפישה של פיתוח בר-קיימא וחידוש עירוני; שקיפות של תהליך התכנון ושיפור כלי ההיוועצות והשתתפות הציבור. הצעת החוק נדונה בוועדה מיוחדת של הכנסת במהלך כשנתיים. האגודה לזכויות האזרח, ביחד עם ארגון במקום והאגודה לצדק חלוקתי, השתתפה בדיונים והגישה באופן קבוע ניירות עמדה המפרטים את השינויים והתיקונים המוצעים לחקיקה.

אחת הדרישות המרכזיות של הארגונים היא הכנסה לרפורמה של סעיפים המתייחסים לצורך של מוסדות התכנון לכלול בתוכניות הוראות בעניין דיור בר-השגה לאוכלוסיות הזקוקות לכך, ודיור בתמהיל חברתי למניעת מגמת הקיטוב בערי ישראל.

באופן מטריד ומצער, הנוסח הסופי שפרסמה הוועדה דומה מאד לנוסח המקורי של הצעת החוק. על אף ביקורת ענפה על ההצעה וכן אלפי הסתייגויות שהגישו גורמים שונים לגביה, הרוב המכריע של הביקורות וההסתייגויות לא התקבלו. הנוסח הסופי מסתמן כאנטי חברתי.

נוסף על כך, על אף שהוועדה קידמה, בעקבות דרישת הארגונים והמחאה החברתית של הקיץ, פרק של דיור בר השגה, ההצעה של הממשלה אינה מספקת ולוקה בחסר (ראו מכתב הקואליציה לדיור בר השגה בעניין זה).

סטאטוס: הצעת החוק התקבלה בקריאה ראשונה ב-17 במאי 2010, מאז נדונה כמעט מידי יום שלישי בוועדה משותפת מיוחדת לנושא להכנה לקריאה שנייה ושלישית. בין ה-12 ל-14 במרץ 2012 צפויה הוועדה לקיים דיונים על ההסתייגויות לחוק וכן הצבעות. ההצעה צפויה להגיע למליאה לקריאה שנייה ושלישית בתחילת מושב הקיץ שנפתח בחודש מאי.

הצעת החוק

עמוד הצעת החוק באתר ועדת הפנים והגנת הסביבה, המכיל את נוסחי הצעת החוק, ניירות עמדה, פרוטוקולים של הדיונים ועוד, ומתעדכן תדיר

 

עמדת הארגונים:

 

קישורים:

 

עמדת הארגונים:

דקה וחצי על הרפורמה. צילום ועריכה: יובל שור, ויז'ואל

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות חברתיות,תכנון, בניה וקרקעות

סגור לתגובות.