משכנתאות

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא הזכות לדיור הכנסו לאתר החדש שלנו.

משכנתאות הן הכלי המרכזי של משק הבית לרכוש דירה, ולכן יש חשיבות רבה ליצירת מדיניות שמאפשרת נגישות למשכנתאות, וכן להתייחס לקושי של רוכשי דירה לגייס הון ראשוני גבוה. אולם לקיחת משכנתאות כרוכה בסיכון לא מבוטל. מדי שנה אלפי משפחות אינן מצליחות לעמוד בתשלומי המשכנתא ונקלעות לחובות פיגורים. בישראל משפחה הנקלעת לפיגור בתשלומי המשכנתא עלולה להפוך לחסרת בית, שכן מכירת הבית על ידי כונס הנכסים אין בה כדי לחסל את החוב לבנק המלווה. המשפחה עלולה למצוא עצמה במצב שבו פונתה מביתה אך היא ממשיכה לשאת בחובות עבורו, והחובות מקשים עליה להעמיד לעצמה דיור חלופי. על הממשלה לשנות את המדיניות בתחום המשכנתאות כדי להבטיח את זכות תושביה לקורת גג נאותה ולהקטין את מספר המפונים מבתיהם.

הזכות לדיור – ראשי