הזכות לדיור נאות וזכויות תכנון

הרחבת רשת הביטחון ללווי משכנתאות

צילום: טל דהןצילום: טל דהן

הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון – חובת הפנייה לוועדה מיוחדת טרם הגשת בקשה לביצוע משכנתה), התשס"ט-2009

אלפי משפחות מדי שנה אינן מצליחות לעמוד בתשלומי המשכנתא ונקלעות לחובות פיגורים. בשנת 2002 נחקק חוק שמטרתו לסייע ללווים שנקלעו למצוקה. בין היתר הורה החוק על הקמת שתי ועדות בין-משרדיות, שחברים בהן נציג משרד האוצר, נציג משרד השיכון ונציג הבנק המלווה, ותפקידן לסייע ללווים במצוקה. בפעילות הוועדות כשלים רבים, והאגודה לזכויות האזרח פועלת בנושא זה מזה מספר שנים.

הצעת החוק מבקשת לתקן עיוות אחד הקיים בחוק. היום, קבוע הסדר המאפשר ללווה לפנות לוועדה המיוחדת בבקשה להקל בתנאי פירעון ההלוואה בהתאם למצבו הכלכלי. זכות זו שבידי הלווה מנותקת כיום, מבחינה פרוצדוראלית, מזכותו של הבנק לפתוח בהליכי ביצוע המשכנתא בהוצאה לפועל. התוצאה היא כי לווים רבים מוצאים עצמם במצוקה מיותרת, והם נאלצים לפנות לוועדה המיוחדת רק לאחר שכבר נפתחו נגדם הליכים בהוצאה לפועל, המעמידים אותם בסכנת פינוי. בהצעת החוק מוצע כי זכותו של הבנק לפתוח בהליכי ביצוע משכנתא תהא כפופה למתן הזדמנות מהותית ללווה לפנות בבקשת סיוע לוועדה המיוחדת. האגודה תומכת בהצעת החוק, ובמכתב ששלחה ליו"ר ועדת הכלכלה מציעה לערוך בה מספר תיקונים. כמו כן, הפנתה האגודה את תשומת לב הוועדה לבעיות נוספות בהתנהלות הוועדות הבין-משרדיות והציעה הצעות לפתרונן.

סטאטוס: הצעת החוק נדונה בוועדת הכלכלה להכנה לקריאה ראשונה.

נוסח הצעת החוק

פניית האגודה לזכויות האזרח לוועדת הכלכלה, יולי 2012 (ראו גם הודעה לעיתונות)

דוח האגודה לזכויות האזרח והתנועה לחיים בכבוד על פעילות הוועדה הבין-משרדית, יוני 2010

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות חברתיות,משכנתאות

סגור לתגובות.