הזכות לדיור נאות וזכויות תכנון

האגודה: להרחיב את רשת הביטחון לחייבי משכנתאות

CC-By-SA: HanayCC-By-SA: Hanay

מחר (16.7.2012) תדון ועדת הכלכלה של הכנסת בהצעת חוק לשיפור ההגנה ללווי משכנתאות שנקלעו למצוקה ועומדים בפני פינוי מביתם. הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון – חובת הפנייה לוועדה מיוחדת טרם הגשת בקשה לביצוע משכנתה) הונחה על ידי חברי הכנסת איתן כבל ודב חנין.

על פי הצעת החוק, לא יפתח בנק בקשה לביצוע משכנתא נגד חייב בטרם הפנה אותו לוועדה מיוחדת שהוקמה לצורך הקלה על לווים העומדים בפני איבוד ביתם. על פי ההצעה, אם הבנק לא עשה כן, לא תתקבל בקשתו לביצוע משכנתא. ההצעה קובעת כי הבנק לא יוכל לפתוח בהליכי הוצאה לפועל בטרם תכריע הוועדה המיוחדת בבקשה להקלה בחוב.

האגודה לזכויות האזרח והתנועה לחיים בכבוד פרסמו לפני שנה דוח נוקב על הוועדה המיוחדת, ובין היתר על כך שאנשים אינם מודעים לקיומה, או שהחובות שנצברים נגדם מונעים מהוועדה לסייע להם.

האגודה לזכויות האזרח תומכת בהצעת החוק. עם זאת, האגודה סבורה כי יש להרחיב את רשת הביטחון. אף שלוועדה המיוחדת ניתן מנדט רחב "להקל בפירעון תשלומי החזרי ההלוואה שניתנה ללווה בשל מצבו הכלכלי", היא הוסמכה לסייע רק "אם ההלוואה ניתנה מתקציב המדינה או בסיוע המדינה בלבד". כלומר – לווה שההלוואה שלו הינה כולה מכספי הבנק אינו זכאי להסתייע בוועדה.

בשנים האחרונות קיצצה המדינה את תקציבי הסיוע לרכישת דירה. כתוצאה מכך נשחקה התמיכה שניתנה לזכאים באמצעות ריבית מסובסדת, וכיום רק מעטים, אלו שאין להם אפשרות לקבל משכנתא רגילה, פונים לקבלת משכנתא מסובסדת. התוצאה היא שחיקה משמעותית ברשת הביטחון, שהוועדה המיוחדת אמורה להעניק ללווים, ועלייה משמעותית בסיכון לאי עמידה בתשלומים ופינוי.  לכן – יש חשיבות רבה בטיפול גם במתקשים בהחזרי הלוואות ממקורות פרטיים. אנו סבורים כי טוב תעשה ועדת הכלכלה אם תרחיב את המנדט של הוועדה המיוחדת לדון גם בהלוואות שמקורן פרטי.

עו"ד גיל גן-מור, ראש תחום הזכות לדיור באגודה לזכויות האזרח: "פעולת הייאוש של משה סילמן ברחוב קפלן היא תוצאה של ריסוק רשתות הביטחון במיוחד בעשור האחרון – הגנה על לווים במצוקה, קיצוצים בתקציבי הסיוע בדיור וייבוש מתמשך של הדיור הציבורי. כתוצאה מהמדיניות הכלכלית הולך ונוצר בארץ שלטון חלול שכבר לא מסוגל לתת פתרונות ועזרה לתושביו ברגעי משבר ולהגן על זכויותיהם החברתיות. הכנסת תקיים השבוע דיונים רבים בנושא דיור בשל יום הדיור הציבורי והראשון שבהם מחר בנושא הגנה על לווים במצוקה. על הכנסת להתעורר בדחיפות ולחוקק חוקים שיחזירו את רשתות הביטחון החברתיות. זו אחריותה".

נוסח הצעת החוק

פניית האגודה לזכויות האזרח לוועדת הכלכלה בעניין הצעת החוק

על דוח התנועה לחיים בכבוד והאגודה לזכויות האזרח (הדוח המלא – pdf)

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות חברתיות,משכנתאות

סגור לתגובות.