עובדי קבלן

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא זכויות עובדים הכנסו לאתר החדש שלנו.

שיעור עובדי הקבלן במשק הישראלי הוא מן הגבוהים בעולם המערבי. דפוס העסקה זה נפוץ בעיקר בקרב הקבוצות החלשות בשוק העבודה – מהגרי עבודה, נשים ועולים חדשים. ככלל, הסטטוס התעסוקתי של העובדים באמצעות קבלני כוח אדם נמוך משל שכירים אחרים: שכרם הממוצע עומד על מחצית מהשכר הממוצע במשק, תנאי העסקתם ירודים והביטחון התעסוקתי שלהם נמוך. בעשורים האחרונים ממשלות ישראל עודדו את ההעסקה בדרך פוגענית זו ואף אימצו אותה – שיעור עובדי הקבלן בישראל בשירות הציבורי מוערך בכ-20%.

זכויות חברתיות – דף ראשי