חופש העיסוק

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים הכנסו לאתר החדש שלנו.

לכל אזרחי המדינה ותושביה יש זכות לעבוד בישראל ולהתפרנס מכל מקצוע, משלח יד או עיסוק לפי רצונם, יכולתם וכישוריהם. למדינה אסור למנוע מבני אדם לעסוק ולהתפרנס בתחום שבחרו לעצמם, להכתיב להם במה יעסקו או לצמצם את חופש הבחירה שלהם אלא בהתאם לעקרונות שנקבעו בחקיקת היסוד.