בעיות במעבר היבשתי נהר הירדן

ב-20.9.2016 פנתה עו"ד רגד ג'ראיסי מהאגודה למנכ"ל רשות שדות התעופה בבקשה כי יפעל לשיפור חווית המעבר במעבר נהר הירדן – המעבר היבשתי המרכזי בין ירדן לישראל שמבקרים בו מאות אלפי אנשים בשנה – רובם אזרחים ערבים. המבקרים נאלצים לעבור בידוק מזוודות פומבי ומשפיל, ולהתמודד עם שירות הסעות איטי ובעייתי בין נקודות הגבול.

 

20 בספטמבר  2016

 

לכבוד
מר יעקב גנות
מנהל כללי
רשות שדות התעופה
בפקס: 03-9712436

 

שלום רב,

 

הנדון: בעיות במעבר היבשתי נהר הירדן (שייח חוסיין)

 

אנו פונים אליך בעקבות פניות של אזרחים בנוגע לבעיות איתן הם נאלצים להתמודד בעת ביקורם במעבר היבשתי נהר הירדן (להלן: "המעבר"): בין היתר, מדווחים המבקרים על דפוסי בידוק ביטחוני פוגעניים, בעיות בתנועת האוטובוסים בין המעברים, וגביית כספים על שירותי ההסעה תוך מניעת אפשרות למעבר רגלי.

אנו מבקשים את התערבותך הדחופה לטיפול בבעיות הנ"ל, הכול כפי שיפורט להלן:

1. מסוף נהר הירדן הינו המעבר היבשתי המרכזי בין ירדן לישראל. הוא משמש נקודה מרכזית לתנועת אנשים וסחורות בין המדינות. המעבר מופעל ע"י רשות שדות התעופה מכוח חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש"ם–1980.

2. המעבר משמש כמסוף נוסעים ומטען. רשאים לעבור בו אזרחים ישראלים ותיירים זרים. מדי שנה פוקדים את המעבר למטרות שונות מאות אלפי נוסעים ועשרות אלפי משאיות עמוסות מטען. יחד עם זאת, ולמרבה הצער, תהליך המעבר היבשתי אתו נאלצים להתמודד מאות אלפי העוברים מדי שנה, עמוס בבעיות שהופכות את החוויה לכמעט בלתי נסבלת.

הבידוק הביטחוני

3. דוגמה אחת לעגמת הנפש אותה נאלצים המבקרים לחוות במעבר הינה סוגיית הבידוק הביטחוני, ובפרט, בידוק המזוודות בכניסה לישראל. במסגרת בידוק זה נאלצים הנוסעים להעביר את כבודתם דרך שיקוף מזוודות, הנמצא באולם הנכנסים, ובמקרים רבים אף נדרשים לרוקן את תכולת המזוודות, כולה או חלקה, הכול בפקודת איש הביטחון התורן, ובכפוף לשיקול דעתו.

4. הנוסעים, שרבים מהם בני ובנות החברה הערבית בישראל, מתארים חווית בידוק משפילה ומבזה. החיטוט הפולשני במיטלטליהם, אל מול פורום נרחב של אנשים, פוגע בכבודם ובזכותם לפרטיות.

5. דפוס דומה של בידוק מזוודות בנתב"ג, הנמצא גם הוא באחריותכם, בוטל זה מכבר בעקבות עתירתנו לבית המשפט העליון. בבג"ץ 4797/07 האגודה לזכויות האזרח נ' רשות שדות התעופה (22.5.2012) קבע בית המשפט, כי לצד החשיבות לבידוק ביטחוני קפדני בכניסה וביציאה מהארץ, חלה על הרשויות החובה לצמצם ככל הניתן פגיעה בכבוד הנוסעים ובפרטיותם במהלך הבידוק הביטחוני:

"אכן, על פני הדברים, ניכר כי חלק מרכזי מהפגיעה שאליה מתייחסת העתירה נגרמת כיום בשלב הבידוק של כבודת הנוסע המיועדת לאכסון בבטן המטוס. בשלב זה בולטת במיוחד ההבחנה בין רמות הבדיקה השונות שעוברים נוסעים שונים בשדה התעופה, והשפעתה של הבחנה זו על משך ההמתנה של הנוסע בשדה התעופה בולטת במיוחד. אם וככל ששלב זה יקוצר, כך שכבודת הבטן של הנוסע תימסר מיד לאחר הגיעו לאולם הנוסעים ותיבדק בלי נוכחותו, הרי נראה כי יימנע חלק גדול מהפגיעה באותם אזרחים ערבים, הנדרשים, לטענת העותרת, לעבור בדיקה ביטחונית מחמירה יותר".

6. בעקבות ההליך בבית המשפט העליון שונה מנגנון הבידוק הביטחוני בנתב"ג וכיום הוא נעשה בעזרת מערכת טכנולוגית (HBS – Hold Baggage Screening), המאפשרת לבדוק את כבודת בטן המטוס של כלל הנוסעים באזור נפרד שאינו פומבי, בלא צורך בנוכחות הנוסע, ולהעבירה ישירות למטוס.

7. על רשות שדות התעופה לאמץ את העקרונות שהתוו במסגרת ההליך בבג"ץ 4797/07, ובכללם האיזון בין הצורך הביטחוני למול הפגיעה בכבוד ובפרטיות, ולהפעיל במעבר מנגנון בידוק דומה לזה שבנתב"ג.

בעיות בתחבורה בין המעברים

8. כיום לא ניתן לחצות רגלית את המעבר היבשתי, ובפרט את המרחק שבין נקודת המעבר הישראלית, לזו הירדנית, למרות שאורכו מאות מטרים ספורים. המענה היחידי לעשרות האלפים שאינם מעוניינים להיכנס לירדן עם רכב פרטי או שאינם מחזיקים בכזה ושאינם עושים שימוש באוטובוסים התיירותיים לירדן, הינו מערך ההסעה בתשלום שמספקת רשות שדות התעופה.

9. הנסיעה עצמה, שאמורה לארוך פחות מדקה, מתארכת לעתים לפרק זמן ארוך ובלתי פרופורציונלי. פעמים רבות נאלצים הנוסעים להמתין באוטובוס מעל לשעה. לכאורה, הסיבה לכך היא שהכביש המחבר בין המעברים לא מאפשר נסיעה של שני אוטובוסים במקביל.

10. ככל שישנם שיקולים ביטחוניים או אחרים לחסימת דרכם של העוברים והשבים מלחצות רגלית את המעבר היבשתי, הפגיעה בנוסעים המתרחשת בעקבות החלטה זו הינה בלתי מידתית.

11. זאת ועוד, גביית התשלום עבור שירות ההסעה שמספקת רשות שדות התעופה, אשר חוקיותה הייתה שנויה במחלוקת גם אילו הייתה מוצבת חלופה בדמות מעבר רגלי, משוללת יסוד בבחינת קל וחומר, במצב הנוכחי בו שירות ההסעה נכפה על כל מי שמבקש לחצות את המעבר.

12. נוכח כל האמור לעיל, אנו מבקשים ממך לפעול לאלתר לשיפור חווית המעבר במעבר נהר הירדן והשירות שניתן לנוסעים כדלקמן:

א. לפעול לשינוי הליך הבידוק הביטחוני ובפרט בידוק המזוודות והתאמתו לעקרונות שנקבעו בבית המשפט העליון, המיושמים כיום בנתב"ג.

ב. להסדיר נתיבי התחבורה הציבורית באופן הולם שיאפשר תנועה חופשית של אוטובוסים ומשאיות בשני הנתיבים, הירדניים והישראליים.

ג. לפעול להפסקת גביית האגרה בעבור שירות ההסעה שמספקת רשות שדות התעופה.

ד. לפתוח נתיב הליכה להולכי רגל שאינם מעוניינים לעבור עם רכב פרטי, חברות התיירות או להשתמש בשירות ההסעה שמספקת רשות שדות התעופה.

13. נודה לקבלת התייחסותך.

 

בכבוד רב,

רגד ג'ראיסי, עו"ד

 

העתק:
היועץ המשפטי, שירות הביטחון הכללי, בפקס 03-7453909
מלי סיטון, היועצת המשפטית, משרד התחבורה, בפקס 02-6663314
הלשכה המשפטית של רשות שדות התעופה, בפקס 9731819- 03

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: הזכות לכבוד,זכויות המיעוט הערבי,חופש התנועה,עוד

סגור לתגובות.