חוק ועדות קבלה

by: Emily Schneiderby: Emily Schneider

חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), התשע"א-2011

על פי הצעת החוק, ועדות קבלה ליישובים רשאיות לדחות מועמדים שאינם מתאימים "להשקפת היסוד של היישוב", למרקם החברתי של היישוב ועוד. המדובר בהצעת חוק שיש בה כדי להדיר בראש ובראשונה מיעוטים אתניים מיישובים יהודיים, אך גם כדי להדיר כל מי שאינו שותף לעמדה, דת, השקפה פוליטית וכיוצ"ב של ועד היישוב. יצוין, כי עתירה של האגודה לזכויות האזרח נגד ועדות הקבלה תלויה ועומדת בבג"ץ.

סטטוס: הצעת החוק אושרה סופית לקריאה שנייה ושלישית בוועדת חוקה ב-15.3.11, אחרי שהוסכם על הכנסת שני שינויים לנוסח – הקטנת התחולה לארבע מאות משפחות במקום חמש מאות, וצמצום התחולה לגליל ולנגב בלבד. ההצעה עברה בקריאה שנייה ושלישית במליאה ב-22.3.11. האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה נגד החוק יום לאחר אישורו. בספטמבר 2014 נדחתה העתירה, בטענה שאינה "בשלה" להכרעה.

 

נוסח החוק

לינק להצבעה במליאה בקריאה שנייה ושלישית

 

עמדת האגודה:

פניית האגודה לזכויות האזרח לחברי הכנסת, מרץ 2011

פניית האגודה לזכויות האזרח ליו"ר הכנסת, נובמבר 2010

הסתייגויות האגודה, אוקטובר 2010

הערות האגודה לזכויות האזרח על הצעת החוק, פברואר 2010

 

הודעות לעיתונות:

פנייה ליועמ"ש: בניגוד לחוק, ממשיכים לקיים ועדות קבלה, מאי 2011

הכנסת פוגעת בערכי היסוד הדמוקרטיים של שוויון וחופש ביטוי, מרץ 2011

הצעת חוק ועדות קבלה – לא דמוקרטית ופוגעת קשות בזכויות יסוד, נובמבר 2010

חוק ועדות הקבלה – רישיון לאפליה, נובמבר 2010

 

קישורים נוספים:

זכותון: ועדות קבלה ליישובים קהילתיים – מה חוקי ומה לא?, אפריל 2015

עתירת האגודה נגד החוק (בג"צ 2311/11)

עתירת האגודה ומשפחת קמפלר (באמצעות התוכנית לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב) נגד ועדות הקבלה (בג"צ 3552/0)

אביב לביא, וגר גיי עם חד-הורית: הגיע הזמן לבטל את ועדות הקבלה, nrgמקומי, 22.5.11

מאמר: חוסר התאמה חברתית, מאת עו"ד טלי ניר, יולי 2009

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: גזענות ואפליה,דמוקרטיה,הזכות לדיור,הזכות לדיור - סגרגציה ואפליה,הזכות לשוויון,זכויות חברתיות,יוזמות אנטי-דמוקרטיות

סגור לתגובות.