לבטל את ההגבלות, שהוטלו על מרדכי ואנונו עם שיחרורו מהכלא

האגודה מייצגת את ואנונו במאבקו המשפטי לביטול ההגבלות הקשות, שהוטלו עליו לאחר שיחרורו מהכלא. ב-18.4.04 פנתה האגודה בנושא לאלוף פיקוד העורף ולשר הפנים, ובהמשך גם למשנה לפרקליטות המדינה. לנוסח המלא של המכתבים ראו הקישורים בעמודה שמימין


הודעה לעיתונות מיום 18 באפריל 2004

האגודה לזכויות האזרח הגישה היום (18.4.04) בשמו של מרדכי ואנונו השגות על ההגבלות הקשות, שהרשויות מבקשות להטיל עליו לאחר שיחרורו. ההשגות הוגשו בידי עו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח לשר הפנים, אברהם פורז, ולאלוף פיקוד העורף, יאיר נוה, בעקבות הודעתם לואנונו על כוונותיהם להטיל עליו הגבלות מתוקף סמכותם על פי תקנות ההגנה לשעת חירום. כידוע הודיע שר הפנים לואנונו על כוונתו לאסור כליל את יציאתו מהארץ למשך שנה, ואלוף פיקוד העורף הודיע לו על הכוונה להטיל עליו שורה ארוכה של הגבלות קשות, בשלב זה לתקופה של שישה חודשים.

בפניותיו הדחופות לשר הפנים ולאלוף פיקוד העורף מציין עו"ד פלר כי האיסורים וההגבלות שהם מבקשים להטיל על ואנונו בלתי סבירים ומהווים פגיעה קשה ובלתי מוצדקת בחירותו של האסיר המשוחרר, ובעטיין ימנע ממנו קיום של חיי יומיום ברמה הבסיסית ביותר. כידוע מסיים השבוע ואנונו לרצות במלואו את עונש מאסר ממושך שהוטל עליו ובתנאים קשים ביותר.

בפנייתו מפרט עו"ד פלר את המגבלות שהוטלו ואת משמעות פגיעתן הקשה. כך נאמר בפנייה, שהאיסור הגורף, שלפיו נאסר על ואנונו להימצא בטווח של 500 מטרים ממעברי גבול, שדות תעופה ונמלים ובטווח של 100 מטרים מנציגויות דיפלומטיות זרות, עלול להפוך את תנועותיו בעיר תל אביב, שבה הוא מבקש להתגורר, כמעט בלתי אפשריות. מדובר בעיר שיש בה שפע של נציגויות זרות, שכל מעבר בסמוך אליהן, אפילו בשוגג, יגרום לו לחרוג מן המגבלות שהוטלו עליו. כך גם ההגבלות הקשות שהוטלו על חופש התנועה שלו, שלפיהן עליו להודיע מראש כל אימת שיבקש לצאת מעיר מגוריו או ללון מחוץ לביתו, כמעט ואינן מאפשרות לנהל אורח חיים סביר. הגבלות אלה מחייבות תכנון קפדני של כל נסיעה, אפילו תהא זו נסיעה עירונית יומיומית, של כל מפגש עם חברים ואפילו של כל שיחה מקרית עם זרים ברחוב ושל כל שהות, גם אם קצרה, בבית חברים או במרחב ציבורי. האיסורים הרבים יפגעו קשות גם בחופש העיסוק שלו, שכן הם ימנעו ממנו לעבוד מחוץ לעיר מגוריו, להימצא בנסיעות עבודה ולבוא במגע עם תושבים ואזרחים זרים. אף חופש הדת והפולחן של ואנונו ייפגעו קשה כתוצאה מהמגבלות, שכן כנוצרי בדתו הוא לא יוכל לבוא במגע עם אזרחים ותושבים זרים, שרב מספרם בין המשתתפים בטקסי הפולחן של הדת הנוצרית. בפנייה של האגודה לזכויות האזרח נאמר, כי גם זכות בסיסית כזכות להקים משפחה עלולה להיפגע בדרך זו, שכן ואנונו, כבן לדת הנוצרית, יוכל להינשא בישראל רק לאישה שאף היא בת דת זו. בהתחשב בכך שרבים מבני הציבור הנוצרי בישראל בכלל, ובעיר תל אביב בפרט, הם אזרחי מדינות זרות, האיסור לקיים כל מגע איתם הופכת זכות אנוש זו לכמעט בלתי אפשרית למימוש.

עו"ד פלר מדגיש, כי אין בידי ואנונו מידע סודי נוסף, ובודאי שלא מידע חדש, פרט לזה שנמסר על ידו ל"סנדיי טיימס" הלונדוני וכבר פורסם בו בפירוט רב. התשתית העובדתית שעליה נסמכות הרשויות להטלת ההגבלות הקשות מבוססת כולה על התבטאויות שונות בכתב של ואנונו עצמו בתקופת מאסרו. זאת, על פי מה שהוצג בפני ואנונו בעל פה ובכתב. ואנונו מציין, כי הדברים שהוצגו בפניו אינם מובאים במקורם, וכי במצגת, שהוכנה על ידי המלמ"ב (הממונה על הביטחון במשרד הביטחון), משולבות ציטטות נבחרות ומתורגמות של הדברים שכתב, מנותקות מהקשרן ומשולבות באופן מקוטע, בלתי מהימן ומגמתי.

עוד נאמר בפניית האגודה, כי לא הוצגו בפני ואנונו או בפני עורך דינו כל ראיות של ממש, שיש בהן להצביע על כך, ששחרורו של ואנונו ללא ההגבלות הקשות שהוטלו עליו, עלול לסכן את ביטחון המדינה. גם בשברי הדברים שהוצגו, אין דבר המלמד על ידיעה של סודות גרעין חדשים או נוספים, שטרם פורסמו, על כוונה או על יכולת לגלות סודות חדשים, או על כוונה או יכולת לפגוע בביטחון המדינה. כך גם בעמדותיו של ואנונו נגד חימוש גרעיני אין חדש, והן עמדות לגיטימיות ומקובלות בישראל ובעולם.

עו"ד פלר מדגיש עוד, כי הגבלות אלה קשות במיוחד לואנונו, אשר יוצא מכלאו אל מדינה המנוכרת לו רובה ככולה, בה הוא נתון לבידוד חברתי, לקושי רב במציאת תעסוקה ולניתוק חברתי. מכריו וזוגתו לעתיד – אם יהיו כאלה – קרוב לודאי שיגיעו ברובם המוחלט מחו"ל. האיסור לבוא במגע כלשהו עם אזרחים זרים פוגע קשות בזכותו של ואנונו לחיי חברה, משפחה ואישות, באופן העלול לגזור עליו כליה אישית. בשל הבידוד והניתוק הצפויים לו בישראל, האיסור על יציאתו של ואנונו מהארץ, שמבקש שר הפנים להטיל, יסכל כל סיכוי לשיקומו, לבטחונו האישי ולהשתלבותו בקהילה כלשהי.

לנוכח דברים אלה מבקש עו"ד פלר משר הפנים ומאלוף פיקוד העורף לחזור בהם מכוונתם להטיל על מרדכי ואנונו הגבלות לאחר שיחרורו הצפוי השבוע.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,חופש התנועה,מצב חירום

סגור לתגובות.