האם שוטרים יכולים לערוך חיפושים גופניים "בהסכמה"?

מחר (9.3.11) ידון בית המשפט העליון (הנשיאה ביניש, השופטים ארבל ודנציגר) בבקשת רשות ערעור של הסנגוריה הציבורית בעניין חיפושים גופניים ללא חשד סביר לביצוע עבֵרות, שהתקיימו בהסכמה לכאורה. האגודה לזכויות האזרח הגישה בקשת הצטרפות לערעור במעמד ידיד בית המשפט: אין הסכמה חופשית כששוטר "מבקש" לבצע חיפוש גופני.

בקשת רשות הערעור שהגישה הסנגוריה הציבורית נוגעת לתיקים בהם הורשעו אנשים בעקבות ממצאים שנתפסו בחיפושים בלתי חוקיים: באחד המקרים, נתפס סכין אצל אדם אשר "הסכים" לרוקן את כיסיו לבקשת שלושה שוטרים חמושים, וזאת מבלי שהיה חשד סביר כי ביצע עבֵרה. במקרה אחר, בוצע חיפוש בחדרו של אדם בעקבות "הסכמה" שהושגה מאמו.

לבקשת ההצטרפות מטעם האגודה לזכויות האזרח צורפה פנייתה מאפריל 2010 אל היועץ המשפטי של משטרת ירושלים, בעניין חיפושים גופניים שבוצעו בהסכמה לכאורה בצעירים תושבי שכונת רחביה בירושלים.

בבקשה טוענים עורכי הדין לילה מרגלית ואבנר פינצ'וק מהאגודה כי לא ניתן לטעון כי אדם המתבקש "להסכים" לחיפוש גופני על ידי שוטר נותן את הסכמתו מתוך רצון חופשי באמת. במציאות שבה ישנם יחסי מרות דוגמת אלה הקיימים בין אזרח לשוטר, סביר להניח כי האזרח הממוצע לא ירגיש שיש לו אפשרות אמיתית לסרב לחיפושים גופניים שכאלו.

הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר השוטרים אף אינם מסבירים לאזרח כי מדובר בבקשה שהוא רשאי לסרב לה. בשל כך, אין לאפשר למשטרה לבצע חיפושים ללא סמכות חוקית, ולהסתתר לשם כך מאחורי הפיקציה כי האזרח "הסכים" לכך.

נוסף על כך, מתן סמכות לשוטרים לבצע חיפושים "בהסכמה" ללא צורך בחשד סביר מאפשרת להם, הלכה למעשה, לבחור מי ייחשפו לחיפוש ללא קריטריונים אובייקטיביים, פרקטיקה שפותחת פתח עצום לאפליה בהפעלת סמכויות אכיפה ול"פרופיילינג" על בסיס גזע, לאום, מוצא ועוד.

באגודה מציינים כי הסמכויות מרחיקות הלכת שמקנה החוק למשטרה נועדו לאפשר לה לבצע את תפקידיה, והן תוצאה של איזון עדין בין הצורך לשמור על שלום הציבור לבין שמירה על פרטיות האזרחים ועל כבודם. בשל כך, אין להתיר למשטרה לחרוג מסמכויותיה באמצעות הפעלת לחץ על אזרחים תמימים כדי ש"יסכימו" לפגיעה קשה עוד יותר בזכויותיהם.

לדברי עו"ד אבנר פינצ'וק, "בשנים האחרונות אנו עדים למגמה הולכת וגוברת של גורמי שלטון וגופים פרטיים שמנצלים את עמדות הכוח שלהם, כדי לפגוע בזכות לפרטיות על בסיסי פיקציה של הסכמה. על בית המשפט לבלום מגמה זו, ולאסור על המשטרה לסחוט מאזרחים 'הסכמה' לפגיעה בכבודם."

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לפרטיות,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.