הזכות לכבוד

התייחסות עולבת של רופאים כלפי מטופלים שמנים

בעקבות עדויות מצטברות המלמדות על התייחסות עולבת של רופאים כלפי מטופלים שמנים, פנינו ביום 10.8.2016 ליו"ר ועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית, וביקשנו שתוציא הנחיות חד משמעיות לפיהן למעט במקרים רלבנטיים, אל לרופאים להשמיע התייחסות כלשהי למשקל גופו ולממדיו של אדם הנזקק לשירותיהם. בפנייה מסבירה עו"ד טל חסין, מנהלת פניות הציבור באגודה, כי לימוד הנושא העלה שבאצטלה רפואית מתירים לעצמם רופאים בשלל דיסציפלינות להעיר הערות עולבות המתייחסות למשקלו של האדם העומד בפניהם, אף שאין לכך כל הצדקה רפואית עניינית, וללא שערכו כל בירור מקדים בדבר הגורמים להשמנה ומקורותיה. התנהלות זו, כותבת עו"ד חסין, סותרת את עקרונות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996; פוגעת אנושות בפרטיותו של האדם ומנוגדת לכללי האתיקה הרפואית.

בספרות המחקרית מתועדות עמדות ותפיסות שליליות שיש לצוותי רפואה כלפי חולים גדולי ממדים, המשקפות את הלך הרוח הכללי כלפי שמנים באוכלוסייה. אולם לעמדות אלה ולביטוין בחדרי הטיפול וביחסי רופאים-מטופלים יש השלכות הרסניות. מטופלים הסובלים מעודף משקל אשר חווים הערות עולבות ומשפילות נמנעים לעתים ממפגש עם רופאים, מבדיקות נחוצות ומבקשת סיוע רפואי ומקבלתו, לפרקים עד סיכון חייהם. לא פעם מובילה ההתמקדות בממדי הגוף לאבחונים שגויים, ואנשים גדולי ממדים מקבלים טיפול שונה מאנשים שאינם כאלה. השוני מתבטא בין היתר במשך האינטראקציה עם הרופא, אשר קצר במובהק כשהחולה הוא שמן.

שלא כמו עישון או צריכת אלכוהול, הנתפסים כדפוס התנהגות, שומן, והאדם השמן נחווים כמהות. הגוף השמן מסמן לא רק פגם אסתטי ואתיולוגיה של חולי, אלא פגמים באישיותו של בעליו ובהם עצלנות, הזנחה וכניעה לסיפוקים מיידיים. כמה מדינות בארצות הברית כבר חוקקו חוקים האוסרים על אפליה מחמת משקל ומראה. עד שזה יקרה בישראל, כתבנו, על ההסתדרות הרפואית להוציא הנחיות בנושא, שיהלמו את ההגנה החוקתית על כבוד האדם והאדם החולה, יבטיחו שמטופלים לא יופלו לרעה ויזכו לטיפול נאות הן מבחינה רפואית והן מבחינת יחסי אנוש, ויהלמו את עקרונות השוויון ואיסור ההפליה, האמון ההדדי וההטבה עם המטופל שקובעים כללי האתיקה הרפואית.

פניית האגודה ליו"ר ועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית, אוגוסט 2016

 

קישורים:

איתי עמיקם, כך מפלה מערכת הבריאות אנשים שמנים, 6.7.2017, ynet

יופי תירוש, משקל גוף – קטגוריה חדשה במשפט הישראלי, משפט ועסקים כרך יט (2016)

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לבריאות,הזכות לכבוד,הזכות לפרטיות,הזכות לשוויון,עוד,שוויון בשירותי בריאות

סגור לתגובות.