אשפוז וטיפול סיעודי

תקנות סלינגר – מסך עשן לבעיות האמיתיות במערך הסיעוד

איור אילוסטרציהאיור: סטודיו עינהר

ארגונים חברתיים: מה שדרוש זה אימוץ הרפורמה של משרד הבריאות – ולא להתנער מאחריות ולשלוח את הציבור לרכוש ביטוח סיעודי מסחרי

 

ברית ההתארגנויות לעזרה עצמית ירושלים | האגודה לזכויות האזרח | האגודה לזכויות החולה | כן לזקן | מנהל לשירותי קהילה, עיריית ירושלים | מערך הקליניקות בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן | עמותת המשפט בשירות הזיקנה | רופאים לזכויות אדם | שדולת גמלאים חיפה

 
ב-1.7.2016 ייכנסו לתוקף תקנות חדשות שיזמה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, גב' דורית סלינגר, בנושא ענף הביטוח הסיעודי הקבוצתי. על פי התקנות, על קופות החולים לשווק פוליסות ביטוח סיעודי קבוצתי אחידות, ועליהן לקלוט את מבוטחי הביטוחים הקבוצתיים של ארגוני העובדים והגמלאים, שלא יוארכו עוד.

התקנות החדשות אמנם יאפשרו מעבר מקופת חולים אחת לשנייה בלי לאבד זכויות, וכן יביאו לכיסוי אחיד ויאפשרו ביטוח כלשהו למי שנפלט מביטוחים קבוצתיים אחרים, אולם הן לא מספקות פתרון לבעיות האמיתיות הקיימות בתחום זה.

לטענת הארגונים הביטוח המסחרי אינו הפתרון לסוגיית הסיעוד, ויש לקדם מענה ציבורי, כמו כל שירותי הבריאות האחרים, לפי עקרונות הרפורמה שמבקש לקדם שר הבריאות הרב יעקב ליצמן. רפורמה זו נמצאת כעת על שולחן הדיונים במסגרת הדיונים על התקציב הדו-שנתי.

ראשית – סיעוד לזקנים המתקשים בתפקוד יומיומי הוא חלק מובהק ממימוש הזכות לבריאות, וכפי שלא שולחים אותנו לרכוש ביטוח מסחרי כדי לקבל דיאליזה או תרופות, כך יש לספק את השירות כחלק מהזכות הבסיסית לבריאות ואין לבסס אותו על ביטוח מסחרי.

שנית – הביטוח המסחרי הוא לא צודק ומפלה בין האזרחים. הפרמיות לא תלויות בהכנסה, כך שמדובר בהסדר רגרסיבי השונה באופן מהותי מעקרונות חוק ביטוח בריאות, שבמסגרתו כל אחד משלם לפי הכנסתו ומקבל לפי צרכיו.

שלישית – עקב ההיקף הנמוך של שעות העזרה הסיעודית הביתית שמעניק הביטוח הלאומי, כל מי שרוצה להבטיח לעצמו כיסוי מתאים למצב סיעודי, נאלץ לרכוש ביטוח סיעודי מסחרי. העלות של הפרמיות מכבידה מאוד כלכלית. יש לזכור כי מחצית הזקנים בישראל הם בעלי הכנסה שהיא מתחת לקו העוני, ורק בזכות קצבאות עומדת תחולת העוני בקרב זקנים על 20%. תשלום של מאות שקלים לביטוח הוא עול כלכלי כבד, המונע ממשפחות רבות לרכוש אותו.

רביעית – ביטוח מסחרי מערב גורמים מסחריים שטובת המבוטח לא תמיד מול עיניהם. חברות הביטוח המסחריות בעלות אינטרס בצמצום מספר התביעות המתקבלות ככל הניתן ומקשות על מימוש הזכאות. לפי נתוני האוצר לשנת 2015, ההיענות לתביעות בביטוח מסחרי פרטי עמדה על 59% בלבד ובביטוחים הקבוצתיים 75%, אחת מכל ארבע תביעות נדחתה.

חמישית – הביטוח המסחרי מציע מוצר ולא שירות. הפוליסה מאפשרת סכום מוגבל לתקופה מוגבלת. ומה אם נדרש טיפול מקיף יותר או לתקופה ממושכת יותר מהאמור בפוליסה?

שישית – ההסתמכות על ביטוחים מסחריים לא יעילה מבחינה כלכלית. הציבור משלם מכיסו הפרטי הון עתק לרכישת ביטוחים מסחריים. לפי נתוני האוצר משנת 2015 מדובר ב-3.1 מיליארד ש"ח, סכום שיכול להקנות שירות ציבורי הרבה יותר טוב בעלות יותר נמוכה.

אז מה כן?

הארגונים תומכים ברפורמה במערך הסיעוד שתהפוך את שירותי הסיעוד לזקנים המתקשים בתפקוד יומיומי לנגישים ומספקים, זאת כדי לאפשר להם להזדקן בכבוד ולהקל על הנטל הכבד שמוטל על בני המשפחה שסועדים אותם.

לרשימת הדרישות של הארגונים: אמא יקרה לי – נאבקים למען רפורמה במערך הסיעוד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אשפוז וטיפול סיעודי,הזכות לבריאות

סגור לתגובות.