אישורי לידה לילדים חסרי מעמד

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

בג"ץ 1528/13 אטני נ' שר הפנים

עו"ד: עודד פלר

 

האגודה לזכויות האזרח, מוקד סיוע לעובדים זרים ורופאים לזכויות אדם עתרו ב-26.2.2013 לבג"ץ בדרישה להורות למשרד הפנים להנפיק עבור ילדים חסרי מעמד שנולדו בישראל אישורים על לידתם, שכוללים את שמות שני הוריהם, ולאפשר לרשום באישורי הלידה את שם המשפחה שההורים בחרו להעניק לילדיהם. העתירה הוגשה בשם הארגונים ובשם משפחה של מבקשי מקלט מקונגו: אב, אם ובתם בת השנה וחודשיים שנולדה בישראל.

בעתירה צוין כי בניגוד להצהרות שמסר משרד הפנים לבג"ץ ובניגוד לנוהלי המשרד, מזה כשנתיים מסרב משרד הפנים לרשום את שמות האבות על גבי אישורי לידה של ילדים חסרי מעמד – ובהם, בעיקר, ילדים למבקשי מקלט ולמהגרי עבודה – ומסרב לרשום את שם המשפחה של האב, אף אם זה השם שבחרו ההורים עבור ילדיהם. במקומו, מתעקשים במשרד הפנים לרשום עבור הילדים רק את שם המשפחה של האם. במקרים בהם ההורים שוהים בישראל ללא היתר, משרד הפנים דורש מן ההורים, כתנאי להנפקת האישור, לחתום על טופס, ולפיו הם "שוהים בלתי חוקיים" בישראל.

בעתירה הסבירו הארגונים כי קיומו של תיעוד מסודר על לידה, הכולל את פירוט קשרי המשפחה, הוא מזכויות היסוד של כל ילד. הדברים מעוגנים באמנה בדבר זכויות הילד, שישראל היא צד לה, ואשר חלה באופן שוויוני על כל הילדים השוהים בשטחה של המדינה, ללא קשר למעמדם או למעמד הוריהם.

במהלך ההליך נמסר על ידי משרד הפנים, שבעתיד יתנו בתי החולים הודעות לידה מודפסות, הכוללות את פרטי שני ההורים, והודעות אלה, שיאושרו על ידי לשכות רשות האוכלוסין וההגירה, תשמשנה תיעוד רשמי על לידתם של ילדים למהגרים.

בחודש יוני 2016 הורה בית המשפט, כי עד שבתי החולים ימחשבו את הודעות הלידה, ישוב משרד הפנים לתת אישורים מודפסים על לידה ללא השמטת פרטים שמופיעים בהודעות הלידה שנותנים בתי החולים.

בעקבות החלטת בית המשפט החל משרד הפנים לתת אישורים על לידה הכוללים את מלוא הפרטים שבהודעות הלידה.

לצד זאת, משרד הפנים הנחה את בתי החולים לא לתקן הודעות לידה שבהן הושמטו שמות האבות, וזאת אף שבמסגרת ההליך הודיע שלבתי החולים שיקול דעת לעשות זאת. העותרים ביקשו את התערבות בית המשפט, אך זה פסק כי מדובר בנושא חדש, שיכול להיתקף בעתירה חדשה. העתירה נמחקה.

העתירה

תגובת המדינה, נובמבר 2013

הודעת עדכון מטעם המדינה, יולי 2014

תגובת העותרים, ינואר 2015

תגובת המדינה, מאי 2016

תגובת העותרים, מאי 2016

החלטה, 1.6.2016

בקשה מטעם העותרים, יוני 2016

תגובת המדינה, יולי 2016

הודעה מטעם המדינה, ספטמבר 2016

הודעה מטעם העותרים, דצמבר 2016

פסק הדין, 22.12.2016

 

הודעות לעיתונות:

לתת לילדים חסרי מעמד אישורי לידה עם שמות שני ההורים, פברואר 2013

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחיי משפחה,זכויות ילדים,מבקשי מקלט ופליטים,מהגרי עבודה

סגור לתגובות.