זכויות ילדים

לתת לילדים חסרי מעמד אישורי לידה עם שמות שני ההורים

אילוסטרציהאילוסטרציה

האגודה לזכויות האזרח, מוקד סיוע לעובדים זרים ורופאים לזכויות אדם עתרו הבוקר (26.2.2013) לבג"ץ בדרישה להורות למשרד הפנים להנפיק עבור ילדים חסרי מעמד שנולדו בישראל אישורים על לידתם, שכוללים את שמות שני הוריהם, ולאפשר לרשום באישורי הלידה את שם המשפחה שההורים בחרו להעניק לילדיהם.

העתירה הוגשה בשם הארגונים ובשם משפחה של מבקשי מקלט מקונגו: אב, אם ובתם בת השנה וחודשיים שנולדה בישראל. ההורים שוהים בישראל מכוח ההגנה הקבוצתית שניתנת לאזרחי קונגו, ואף הוענקו להם רישיונות עבודה בישראל. לאחר לידת בתם פנו ההורים ללשכת משרד הפנים, וביקשו לקבל אישור על לידתה. משרד הפנים נתן בידם אישור שאינו כולל את פרטיו של האב, אלא את פרטי האם בלבד. נוסף על כך, משרד הפנים סרב לבקשת ההורים לרשום באישור הלידה את שם משפחתו של האב כשם המשפחה של הילדה, והעניק לילדה בכפייה את שם משפחתה של האם.

בעתירה, שכתב עו"ד עודד פלר, ראש תחום הגירה ומעמד באגודה לזכויות האזרח, מצוין כי בניגוד להצהרות שמסר משרד הפנים לבג"ץ ובניגוד לנהלי המשרד, מזה כשנתיים מסרב משרד הפנים לרשום את שמות האבות על גבי אישורי לידה של ילדים חסרי מעמד – ובהם, בעיקר, ילדים למבקשי מקלט ולמהגרי עבודה – ומסרב לרשום את שם המשפחה של האב, אף אם זה השם שבחרו ההורים עבור ילדיהם. במקומו, מתעקשים במשרד הפנים לרשום עבור הילדים רק את שם המשפחה של האם. במקרים בהם ההורים שוהים בישראל ללא היתר, משרד הפנים דורש מן ההורים, כתנאי להנפקת האישור, לחתום על טופס, ולפיו הם "שוהים בלתי חוקיים" בישראל.

בעתירה מוזכר, כי בדיון שהתקיים בשנים האחרונות בבג"ץ בעתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח, הודיע משרד הפנים, כי על גבי הודעות הלידה שניתנות בבתי החולים יירשמו שמות שני ההורים, ובית המשפט נתן להתחייבות תוקף של פסק דין. במסגרת אותו הליך, משרד הפנים גם הודיע כי ינפיק לילדים חסרי מעמד אישורים על לידה, דומים בצורתם לתעודות לידה, בהתבסס על הפרטים שבהודעות הלידה הניתנות בבתי החולים. הדברים אף עוגנו בנוהל, המפורסם באתר רשות האוכלוסין וההגירה. הנוהל אף קובע, שאין לדרוש מן ההורים להצהיר על שהייה בלתי חוקית בישראל כתנאי לקבלת האישור.

במשך מספר שנים פעל משרד הפנים בהתאם לדברים שמסר לבג"ץ ובהתאם לנוהל. ואולם, במהלך 2011 הפיץ ראש אגף מרשם ומעמד ברשות האוכלוסין וההגירה, מר עמוס ארבל, מכתב פנימי ללשכות הרשות, והורה להן שלא לרשום עוד את פרטי האבות, ולהתנות את מתן האישור בחתימה על טופס "שהייה בלתי חוקית".

בעתירה מסבירים הארגונים כי קיומו של תיעוד מסודר על לידה, הכולל את פירוט קשרי המשפחה, הוא מזכויות היסוד של כל ילד. הדברים מעוגנים באמנה בדבר זכויות הילד, שישראל היא צד לה, ואשר חלה באופן שוויוני על כל הילדים השוהים בשטחה של המדינה, ללא קשר למעמדם או למעמד הוריהם. וועדת האו"ם לזכויות הילד מדגישה את החשיבות הרבה ברישום ובתיעוד מסודר של ילדים: הרישום הוא הכרה רשמית של המדינה בקיומו של הילד; הוא מאפשר למדינה לתכנן מראש כיצד תטפל בילדים; והוא מגן על ילדים, בין היתר על ידי פיקוח על הוריהם.

לדברי עו"ד עודד פלר, "על המדינה מוטלת חובה להגן באופן שוויוני על מרכיבי זהותם של כל הילדים בישראל. מוטלת עליה אף חובה להנפיק לכל הילדים ללא אפליה תיעוד על לידתם. משרד הפנים אינו רשאי למחוק את פרטי זהותם של ילדים. הוא אינו רשאי לבטל את הורותם של האבות שאינם ישראלים, ואין לו סמכות ליטול מילדים את השמות שהוריהם נתנו להם. מצער, שפעם אחר פעם יש צורך לפנות לבג"ץ על מנת שיזכיר למשרד הפנים כללים בסיסיים של מותר ואסור, ושגם לזרים יש זכויות אדם."

בג"ץ 1528/13

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחיי משפחה,זכויות אזרחיות,זכויות ילדים,מבקשי מקלט ופליטים,מהגרי עבודה

סגור לתגובות.