הזכות לחשמל

החשש מפני ניתוקי חשמל חייב להסתיים

טיוטת כללים שפרסמה לאחרונה רשות החשמל רחוקה מלשמור על זכויותיהם של עשרות אלפי מנותקי חשמל בכל שנה.


 
בעקבות פניות חוזרות ונשנות של פורום החשמל, רשות החשמל פרסמה טיוטת אמות מידה לניתוק מחשמל בעקבות חוב. לראשונה, אמות המידה צפויות להגביל את אפשרות הניתוק מחשמל במזג אוויר קיצוני ובשבתות וחגים, אולם הארגונים סבורים כי יש להקשיח את הכללים ולהגביל עוד יותר את אפשרויות הניתוק בדומה לעקרונות שנקבעו לפני חודשים אחדים בכל הנוגע לניתוקי מים.
 
בשנה האחרונה פנו ארגונים חברתיים לרשות החשמל בדרישה לקבוע כללים מהותיים לניתוק צרכנים בחוב כמתחייב מחוק משק החשמל. כיום, הכללים הם פרוצדורליים בלבד וכוללים בעיקר הסדרים טכניים כיצד יתבצע הניתוק. הפנייה נעשתה על ידי עו"ד רעות כהן מהאגודה לזכויות האזרח ועו"ד עדי ניר-בנימיני מהקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב.
 
הארגונים תכננו לפנות לבג"ץ בדרישה לחייב את הרשות לקבוע את אמות המידה, אך בעקבות הפניות, ברשות פרסמו טיוטת כללים שתעמוד לשימוע ציבורי עד ה-17 בספטמבר. עיקר דרישות פורום החשמל הן:

 • לקבוע עקרון לפיו אין לנתק אדם מחשמל בשל מצוקה כספית אלא במקרים חריגים.
 • לקבוע כי ישנן קבוצות באוכלוסייה שיהיו חסינות מפני ניתוק מטעמים כלכליים, כגון מקבלי קצבאות קיום, או מטעמי בריאות, כמו חולים הזקוקים לקירור תרופות, מונשמים, חולים הזקוקים לחימום או לקירור, תינוקות רכים ועוד. כיום חברת החשמל כלל לא יודעת מי מתגורר בבית אותו היא מנתקת ומהו הנזק אותו היא גורמת למנותקים.
 • להפסיק את גביית החוב באמצעות מונה תשלום מותנה (מת"מ), שהוא מעין "טוקמן" לחשמל המוטען בכסף מראש. כיום חברת החשמל יכולה לקזז כמחצית מהסכום הנטען עבור החוב, וגם בטיוטת אמות המידה היא תוכל לעשות זאת בשיעור של עד 35 אחוז. מדובר בפרקטיקה פסולה ואגרסיבית לגביית חובות, שפוגעת בזכות לקיום בכבוד.
 • שמירת האיזון בין הצורך לגבות את החוב לבין שמירת כבודו של החייב, ובחינת מצבו הפרטני של הצרכן לפני נקיטת צעדים, כמקובל בהליכי גביית חוב בישראל.
 • משלוח הודעות בטרם ניתוק יתבצע במסירה אישית או לכל הפחות בדואר רשום, ותלווה בשיחה טלפונית שתוודא כי ההודעה התקבלה.
 • לקבוע הליך לבדיקה פרטנית לפני ניתוק או צמצום הספקת החשמל, ולאפשר מנגנון ערר מול רשות החשמל.

 
"המשפחות שאני פוגש לעתים קרובות אינן סרבניות תשלום, אלא שמורכבות החיים אינה מאפשרת להם לצמוח כלכלית. משפחות שמגיעות לרווחה בעקבות ניתוק מביעות כעס רב כלפי הממסד וכלפי עצמן. הן מבטאות אשמה על אי היכולת לספק את צרכיהם הכלכליים, וחשות דיכאון, חוסר אונים וייאוש. הניתוק מעמיד אותן בפני בחירה, אוכל לילדים, תרופות או חיבור מחדש לחשמל", אומר העובד הסוציאלי סעיד חמודי, ראש מדור עבודה קהילתית באגף הרווחה בעיריית חיפה.
 
"לא ניתן להתקיים בישראל 2015 בלי חשמל, וניתוק ממושך מרשת החשמל פוגע באפשרות לקיום בסיסי בכבוד ולפגיעה גם בזכות לבריאות ובזכויות נוספות. לכן אנו דורשים מהמדינה להכיר בזכות לחשמל כזכות חוקתית, ולדרוש כי ניתוקי חשמל לא יהיו דרך לגיטימית לגבות חובות ממי שנמצא במצוקה כלכלית. יש דרכים מקובלות אחרות לגבות חובות, אך איום בניתוק חשמל או חיבור קבוע למונה טוקמן הם דרכים פסולות", מוסיפה עו"ד רעות כהן מהאגודה לזכויות האזרח.
 
טיוטת אמות המידה של רשות החשמל:
http://pua.gov.il/hearings/documents/nitukim_male_shimua_170915.pdf
מסמך ההערות של פורום החשמל לטיוטת אמות המידה:
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/09/electricity010915.pdf
 
פורום החשמל כולל את שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני בישראל (תושבים פעילים בחיפה, אגף הרווחה בעיריית חיפה והפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה), רבנים למען זכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח והקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב.
 
מצורף תרשים זרימה של כללי ניתוק מים, כפי שנקבעו בכנסת לפני מספר חודשים, ומהווים אפשרות להסדר סביר המאזן בין הצורך לגביית חוב לבין שמירה על זכויות אדם:

 water-flowchart

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לבריאות,הזכות לחשמל,זכויות חברתיות,זכויות חייבים

סגור לתגובות.