היועץ המשפטי לממשלה יגביל תביעות של רשויות השלטון נגד ארגונים חברתיים

מצעד הגאווה בירושלים, 2005, צילום: CC-BY-SA Pato12segמצעד הגאווה בירושלים, 2005, צילום: CC-BY-SA Pato12seg

במהלך מצעד הגאווה שהתקיים בירושלים בשנת 2005 הותקף ונדקר אחד המשתתפים. הנפגע הגיש תביעה נזיקית נגד התוקף, עיריית ירושלים ומשטרת ישראל. המשטרה והעירייה הגישו תביעות (הודעות לצד שלישי) נגד עמותת הבית הפתוח בירושלים, שמארגנת את מצעדי הגאווה בעיר. בהודעה נטען, בין היתר, כי הבית הפתוח התרשל בכך שהתעקש על קיום מצעד הגאווה בעיר, למרות האווירה האלימה נגדו, ואף פנה לבית המשפט המחוזי בבקשה שיורה על קיום המצעד.
 
בעקבות זאת, בחודש אפריל האחרון פנו האגודה לזכויות האזרח וארגונים נוספים ליועץ המשפטי לממשלה וביקשו ממנו לפעול לביטול התובענות: "העמדת הבית הפתוח כנתבע בנזיקין בגין הליך משפטי לגיטימי בו נקט, תהווה מכה אנושה לארגוני החברה האזרחית ולאינטרס הציבורי עצמו שאותו אמורות הפרקליטות ועיריית ירושלים לייצג… התובענה שהגישה הפרקליטות מסבה פגיעה של ממש בזכות הגישה לערכאות, בשלטון החוק, במאבק למען זכויות האדם ובהשתתפות פעילה של אזרחים בהליך הדמוקרטי… ערכים ואינטרסים ראשונים במעלה, שעל המדינה לשמר ולקדם".

פנייה ברוח דומה נעשתה גם על ידי הבית הפתוח והקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות באוניברסיטה העברית.

בתשובה מטעם היועץ המשפטי לממשלה ביום 30.9.2014 נמסר על ביטול התובענה של המשטרה נגד הבית הפתוח. אמנם, נאמר בהודעה, "ארגונים לשינוי חברתי ככל אדם או גוף… אינם חסינים מפני תביעת נזיקין". יחד עם זאת, "באשר לחובת הזהירות המוטלת על מארגני הפגנה… יש לתת משקל נכבד … למעמד העל של האינטרס הציבורי במימוש חופש הביטוי, וכן בשים לב לחשש מיצירת אפקט מצנן על פעילותם הציבורית של ארגונים חברתיים… מהטעמים האמורים, וכדי להבטיח איזון הולם בין האינטרסים הציבוריים, הופצה על ידי המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים… הנחייה לכל הפרקליטים לפיה יש לקבל אישור פרקליט המחוז ואישור המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים, בכל מקרה שנשקלת הגשת תביעה מטעם המדינה או הגשת הודעה לצד ג' המעלה רגישות מבחינה ציבורית, ובכלל אלה הוזכרו במפורש גם תביעות או הודעות לצד ג' נגד ארגונים חברתיים בהתייחס לפעילותם הציבורית".

לגוף המקרה, הוטעם במכתב היועמ"ש כי עיקר הטענות נגד מארגני ההפגנה נוגעות להערכת החסר שנתנו לגבי מספר המשתתפים בהפגנה, דבר שהוביל, על פי הנטען, לחסר בסדרנים. "יחד עם זאת, לאחר בחינה מחודשת של הנושא, ובשל חשיבותו של עקרון חופש הביטוי, הוחלט למחוק את ההודעה שהגישה המדינה נגד עמותת הבית הפתוח".
 
לקריאה נוספת:

המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים, "מדיניות הגשת תביעות יזומות לצד ג'", 2.2.2014

מכתב הבית הפתוח והקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות באוניברסיטה העברית, 17.2.2014

מכתב הארגונים ליועץ המשפטי לממשלה
, אפריל 2014

מכתב היועמ"ש לארגונים, 30.9.2014

מכתב היועמ"ש לבית הפתוח, 30.9.2014
 
ראו עוד:
ארגוני החברה האזרחית פנו בבהילות ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות תביעה נגד "אדם טבע ודין", 4.11.2013

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להפגין,זכויות אזרחיות,חופש הביטוי

סגור לתגובות.