לא לסכן חיי חיילים שנחטפו או אוכלוסייה אזרחית בעת סיכול החטיפה

בעקבות הפרסומים הרבים בדבר הפעלת "נוהל חניבעל" באירוע חטיפתו של סגן הדר גולדין ז"ל, פנתה האגודה לזכויות האזרח אל היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין ב-10.8.2014, בדרישה להנחות את הממשלה ואת צה"ל, כי בכל פעילות לסיכול חטיפת חייל יש להימנע מסיכון חייו של החטוף ולאסור על הפעלת הנוהל באזורים מאוכלסים. האגודה דרשה לחקור את השימוש בנוהל "חניבעל" במהלך צוק איתן.

מתוך המכתב ששלחו עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, ועו"ד תמר פלדמן, מנהלת מחלקת זכויות אדם בשטחים הכבושים באגודה לזכויות האזרח:

"חילוץ חייל מידי שוביו ומניעת מצב בו ישראל נאלצת לנהל מו"מ על שחרור אסירים – שתיהן תכליות ראויות. האמצעים למימושן צריכים להיות חוקיים, סבירים ומידתיים. נוהל המתיר לסכן את חיי החיילים השבויים על מנת לסכל את נפילתם בשבי הוא נוהל פסול מיסודו […] ככל שנוהל 'חניבעל' מתיר פגיעה בחייל במטרה לסכל את חטיפתו או שניתן לפרשו ככזה, הרי שהוא לא חוקי."

"הפעלתו של הנוהל באזורים מאוכלסים, בהם החייל ושוביו מוקפים אוכלוסייה אזרחית שאינה נוטלת חלק בלחימה אסורה בתכלית האיסור. ירי מסיבי ובלתי מובחן לאזור עירוני צפוף, על מנת לחסום נתיבי בריחה אפשריים, מביא בהכרח לאבדות רבות בנפש, כפי שקרה זה עתה, ועל כן מפר באופן יסודי את עקרון ההבחנה בדין ההומניטרי הבינלאומי […] הפעלת נוהל 'חניבעל' באזורים מאוכלסים אינה מבחינה בין אזרחים ללוחמים וטבעה לגרום לסבל רב ומיותר. בנסיבות אלו, השימוש בנוהל מהווה לדעתנו שיטת לחימה לא חוקית, המפרה את דיני הלחימה."

"פקודה המכפיפה את חייו של חייל לרווח מדיני עתידי, שטיבו והיקפו לא ידועים, עושה בחייל שימוש תועלתני ומעוררת שאט נפש. לא לחינם עורר הנוהל לאורך השנים ביקורת ציבורית רבה, גם מצד בכירים במערכת הביטחונית. הפעלתו של הנוהל בלב סביבה עירונית מאוכלסת חמורה שבעתיים; היא מזעזעת את אמות הסיפים של המשפט והמוסר ויש להוקיעה מכל וכל."

בטרם התקבלה תשובה לפנייתנו התפרסמו כתבות וראיונות עם לוחמים שהתייחסו ל"נוהל חניבעל", ובראשם הראיון החגיגי במוסף ראש השנה של ידיעות אחרונות עם מפקדי חטיבת גבעתי. כולם כאחד העידו על כך ש"נוהל חניבעל" מונחל ומפורש כקוד, לפיו במקרה של חטיפת חייל יש לעשות כל שניתן  12.על מנת לסכל את נפילתו בשבי, לרבות סיכון חייו של החייל ופגיעה באזרחים תמימים ובאתרים אזרחיים, כפי שקרה בהיקף מזעזע ב"יום שישי השחור" ברפיח. אי לכך, שלחנו ביום 6.10.14 תזכורת ליועץ המשפטי לממשלה בעניין "נוהל חניבעל" והפעלתו באזורים צפופי אוכלוסיה, וחזרנו על דרישתנו שינחה את צה"ל לסייג את הנוהל לסיכול חטיפת חייל כך שיאסור סיכון חיי החייל וכן יאסור במפורש את הפעלתו באזורים מאוכלסים.

ב-12.1.2015 התקבלה תשובה לפנייתנו מלשכת היועץ המשפטי לממשלה. בתשובה נאמר, בין היתר, כי נוהל חניבעל משקף איזון ראוי בין השיקולים השונים הכרוכים בעניין, ואינו סותר את הדין הבינלאומי. לעמדת האגודה, בתשובה זו אין די.

ב-12.2.2015 שלחנו ליועץ המשפטי לממשלה את תגובתנו לתשובתו. ציינו, כי כיוון שהפקודה מסווגת, אין לנו דרך לשפוט אם האיזונים שנעשו בה ראויים, אבל שגם אם האיזונים ראויים וגם אם הפקודה הכתובה חוקית, הרי שלנוכח הפער הגדול בינה לבין ההנחיות שמקבלים החיילים והמפקדים בפועל, אין די בכך. כפי שעולה מעדויות רבות של לוחמים, הפרשנות המקובלת והרווחת של "נוהל חניבעל" היא שבמקרה של חטיפת חייל, יש לעשות כל שניתן על מנת לסכל את נפילתו בשבי, לרבות סיכון חייו של החייל ופגיעה באזרחים תמימים ובאתרים אזרחיים. הפער בין הפקודה הכתובה לבין ההנחיה שבעל פה הוא כה גדול, עד שניתן לומר כי בפועל קיימים בצה"ל שני נהלים בעניין סיכול חטיפה.

בפנייתנו טענו שהיועץ המשפטי לממשלה אינו יכול להסתפק בבחינת הפקודות הכתובות, וכי מחובתו לבחון גם את הפנמתן. אם מתגלה שוני ניכר בין הנהלים הכתובים לבין הפקודות שמועברות ללוחמים בפועל, חובתו לבדוק מה מקור השוני ולפעול לתיקון המעוות, בפרט כאשר מדובר בתופעה רחבת היקף שהשלכותיה קטלניות. בהקשר של "נוהל חניבעל", התייחסות פורמליסטית לפקודה הכתובה, תוך התעלמות מעדויותיהם המרובות של לוחמים מדורות שונים בנוגע להנחיות שקיבלו ממפקדיהם בפועל, כמוה כטמינת הראש בחול.

יתר על כן, הפער הגדול שבין הפקודה, כפי שמתוארת בתשובתו של היועץ המשפטי לממשלה, לבין עדויות החיילים לגבי האופן בו הם מבינים ומיישמים את הנוהל, מעלה חשש כבד לכך שבפועל, באותו יום שישי ברפיח לא יושם הנוהל בגרסתו החוקית, וכתוצאה מכך נהרגו למעלה ממאה חפים מפשע. דברים אלו מחזקים את הצורך בחקירה כוללת ועצמאית של האירוע, שתתבצע בידי גורמים אזרחיים, שאינם מעורבים בשום דרך בקביעת המדיניות או בניסוח הנהלים. על כן ביקשנו כי מהיועץ המשפטי שיורה על קיום בדיקה יסודית ומעמיקה לגבי חוקיות הנוהל והטמעתו בצה"ל ולגבי הפעלתו באירועי רפיח.

פניית האגודה לזכויות האזרח ליועץ המשפטי לממשלה, אוגוסט 2014

תזכורת, אוקטובר 2014

תשובה מלשכת היועץ המשפטי לממשלה, ינואר 2015

תשובת האגודה לתשובת היועץ המשפטי לממשלה, פברואר 2015

 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחיים ולשלמות הגוף,הזכות לחיים ולשלמות הגוף,המשפט ההומניטרי הבינלאומי,זכויות אזרחיות,זכויות האדם בשטחים הכבושים,רצועת עזה

סגור לתגובות.