המשפט ההומניטרי הבינלאומי

האגודה: אין די בהודעת היועץ המשפטי לממשלה בעניין נוהל חניבעל

אתמול (12.1.2015) התקבלה באגודה לזכויות האזרח תשובה מלשכת היועץ המשפטי לממשלה לפניית האגודה בעניין השימוש ב"נוהל חניבעל" במבצע צוק איתן. בפנייה ביקשה האגודה מהיועץ המשפטי לממשלה להנחות את הממשלה ואת צה"ל, כי בכל פעילות לסיכול חטיפת חייל יש להימנע מסיכון חייו של החטוף ולאסור על הפעלת הנוהל באזורים מאוכלסים. האגודה דרשה לחקור את השימוש בנוהל "חניבעל" במהלך צוק איתן. בתשובה נאמר, בין היתר, כי נוהל חניבעל משקף איזון ראוי בין השיקולים השונים הכרוכים בעניין, ואינו סותר את הדין הבינלאומי. כמו כן נמסר כי האירועים שהתרחשו בעקבות חטיפתו של סגן הדר גולדין נבדקים על ידי מנגנון בירור העובדות המטכ"לי, שהוקם בעת "צוק איתן".

לעמדת האגודה לזכויות האזרח, אין די בהודעת היועץ המשפטי לממשלה בעניין נוהל חניבעל. עו"ד תמר פלדמן, מנהלת מחלקת זכויות האדם בשטחים הכבושים באגודה לזכויות האזרח:

"טוב שהפקודה אוסרת על ירי שמטרתו הריגת החטוף, וכן שאין בה היתר לפעול בניגוד לעקרונות המשפט הבין לאומי. אולם אין די בכך. גם אם הנוהל הכתוב והמסווג אינו מפר את הדין, הרי שיש פער גדול בינו לבין ההנחיות שמקבלים החיילים והמפקדים בפועל.

כפי שכתבנו בפניותינו ליועץ, הפרשנות הרווחת ל"נוהל חניבעל" – יהא אשר יהא נוסחו בכתובים – היא כי במקרה של חטיפת חייל, יש לעשות כל שניתן על מנת לסכל את נפילתו בשבי, לרבות סיכון חייו של החייל ופגיעה באזרחים תמימים ובאתרים אזרחיים. כך עולה באופן ברור מהתבטאויות רבות של חיילים, בהם חיילים שהשתתפו בהפעלתו של הנוהל ברפיח ביום 1.8.2014.

העובדה שהיועץ המשפטי ואנשיו מכירים את הוראות המשפט הבינלאומי אינה מעידה על הפנמתן על ידי הכוחות הלוחמים. כפי שכתבו לוחמים בתגובה להודעת היועץ המשפטי: 'אותנו לימדו אחרת'.

על הפער הזה, היועץ המשפטי והרמטכ"ל חייבים לגשר באופן שאינו משתמע לשתי פנים. לכן דרשנו מהיועץ המשפטי בפניותינו, ואנו חוזרים ודורשים כעת, שיבהיר בנוהל עצמו כי בכל פעילות לסיכול חטיפת חייל יש להימנע מסיכון חייו של החטוף וכי הפעלת אש מסיבית למניעת בריחת החוטפים באזורים מאוכלסים אסורה בהחלט. על הרמטכ"ל לדאוג להטמעתם המלאה של סייגים אלו בכל שדרות הפיקוד ובקרב המערך הלוחם.

הפער הגדול שבין עמדת היועץ המשפטי לבין עדויות החיילים, לגבי האופן בו הם מבינים ומיישמים את הנוהל, מעלה חשש כבד לכך שבפועל, באותו יום שישי ברפיח לא יושם הנוהל בגרסתו החוקית, וכתוצאה מכך נהרגו למעלה ממאה חפים מפשע. דברים אלו מחזקים את הצורך בחקירה כוללת ועצמאית של האירוע, שתתבצע בידי גורמים אזרחיים, שאינם מעורבים בשום דרך בקביעת המדיניות או בניסוח הנהלים."

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: המשפט ההומניטרי הבינלאומי,זכויות האדם בשטחים הכבושים

סגור לתגובות.