הכפרים הבלתי מוכרים

כוונה להעביר את תושבי ואדי אל-נעם לשגב שלום

צילום: הוועד המקומי ואדי אל-נעם

בג"ץ 1705/14 לבאד אבו-עפאש נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה

עו"ד: גיל גן-מור, ראויה אבורביעה, סנא אבן ברי

 

תושבי הכפר הבדואי הלא מוכר ואדי אל-נעם, האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון עתרו לבג"ץ בדרישה לבטל את התכנית להרחבת העיירה שגב שלום, שמטרתה העיקרית היא להעביר לעיירה את 10,000 תושבי הכפר בניגוד לרצונם.

בעתירה טוענים התושבים כי במקום להרחיק את הפעילות המזהמת של אזור התעשייה רמת חובב מהאזור, העדיפו מוסדות המדינה להמשיך את הפגיעה בתושבי הכפר ולהציע את פינויים על פני ההכרה בהם. לטענתם, למרות שתכנית זהה לזו המקודמת כיום נדחתה כבר בשנת 2004 על ידי רשויות התכנון, לאחר שמשרד הבריאות קבע כי המיקום המוצע מסכן את בריאות התושבים, המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה שוב בדיוק את אותה התוכנית שנדחתה.

העותרים טוענים כי מזה שלושים שנה מנהלות רשויות המדינה עם התושבים משא ומתן על מיקום חלופי לכפר, אולם המדינה נוהגת בחוסר תום לב וממשיכה לכפות את הפתרון היחיד שהתושבים מתנגדים לו נחרצות – העברתם הכפויה לשכונות מגורים צפופות בעיירה שגב שלום.

בעתירה נטען גם כי רשויות התכנון מסתמכות על מדיניות כללית של אי הקמת ישובים חדשים בנגב, אולם במקביל מקדמת הקמה של יישובים כפריים חדשים בנגב לאוכלוסייה יהודית. העותרים טוענים כי קיימת אפליה תכנונית שיטתית בכל הנוגע לתכנון בנגב.

בדיון בעתירה שהתקיים ב-19.4.2015, המליץ בית המשפט לעותרים להגיש מסמך חלופות תכנוניות להקמת יישוב במיקום חלופי, שיהווה בסיס לחידוש הליך המשא ומתן בין התושבים לבין רשויות המדינה. ביום 31.5.2015 הגישו העותרים מסמך המאגד שתי חלופות להקמת יישוב או צביר יישובים עבור הקהילה בואדי אלנעם.

ב-24.11.2015 הוצג מסמך החלופות בפני ועדת המשנה לנושאים תכנוניים ועקרוניים (הולנת"ע). הוועדה החליטה להמליץ למועצה הארצית לתכנון ובנייה על הקמת יישוב חדש לתושבי ואדי אלנעם. הוצע לקדם בשלבים את התכנון בשטח החופף להצעת העותרים ולהצעת המדינה, ובהמשך לדון בהתרחבות התכנית מזרחה או מערבה בהתאם לאפשרויות. העותרים התנגדו לקידום תכנון שלבי ללא דיון מהותי באופי ובגבולות היישוב.

ב-5.1.2016 דנה המועצה הארצית לתכנון ובנייה בהמלצת הולנת"ע והחליטה להמליץ לממשלה להקים יישוב חדש. המועצה החליטה להשאיר את סוגיית גבולותיו של היישוב ללא הכרעה, ולהמשיך בבחינת הנושא בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים. בדיון בעתירה שהתקיים ב-30.3.2016 הודיעה המדינה לבית המשפט כי החלטת ממשלה על הקמת היישוב צפויה להתקבל בחודשים הקרובים.

אולם בהמשך הסתבר שהמדינה החליטה לקדם החלטה ששבה ומציעה פתרון זהה לפתרון שנגדו עתרו התושבים. עיון בהצעת ההחלטה  העלה שפתרון הדיור שמציעה התכנית ל-10,000 תושבי ואדי אלנעם כרוך בהעברה של 7,000 מהם לאזור הדרומי של העיירה שגב שלום. היישוב החדש לא יהיה עצמאי אלא יישוב צמוד דופן לעיירה שגב שלום, שיישען על תשתיותיה וישתייך אליה מוניציפלית, עם שטח מינימלי לפיתוח. פניית הארגונים העותרים והתושבים לקבינט הדיור בדרישה לקיים דיון חוזר בנושא לא נענתה, וב-11.8.2016 קיבלה ההצעה תוקף של החלטת ממשלה.

ב-5.7.2017 התקיים הדיון האחרון בעתירה, ובו החליט בית המשפט כי העתירה מיצתה את עצמה בשלב זה נוכח החלטת הממשלה המעידה על התקדמות במכלול. בית המשפט ציין כי העותרים יוכלו להשיג על התכנון שייקבע, לרבות על גבולות הישוב, אופיו וההשפעות הסביבתיות של רמת חובב, במסגרת ההליכים התכנוניים העתידיים, וכי יוכלו גם לשוב ולעתור. האגודה ממשיכה ללוות את התושבים במאבקם בתהליכים של אורבניזציה והעברה בכפייה.

 

העתירה

תגובת המשיבות 3-1, יולי 2014 (נספחים)

תגובת העותרים, אוגוסט 2014 (נספחים: פרוטוקול ישיבת הוולנת"ע מיום 20.5.14 | מפה המציגה את השטח המיועד לפיתוח בדרום שגב שלום)

תגובה משלימה מטעם המדינה, אפריל 2015

מסמך חלופות מטעם העותרים, אוגוסט 2015

הודעה מעדכנת מטעם המדינה, דצמבר 2016

הודעה מעדכנת מטעם העותרים, יולי 2017

פסק הדין, 5.7.2017

 

הודעות לעיתונות:

הצעה בעניין ואדי אלנעם מבקשת לכפות על התושבים את הפתרון שנגדו עתרו לבג"ץ, אוגוסט 2016

לבטל תכנית שתכפה על תושבי ואדי אל-נעם לעבור לשגב שלום, מרץ 2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הכפרים הבלתי מוכרים,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.