הכפרים הבלתי מוכרים

הצעה בעניין ואדי אלנעם מבקשת לכפות על התושבים את הפתרון שנגדו עתרו לבג"ץ

צילום: הוועד המקומי ואדי אל-נעםצילום: הוועד המקומי ואדי אל-נעם

ביום 25.7.2016 אישר קבינט הדיור הצעת החלטה להקמת יישוב חדש לתושבי הכפר ואדי אלנעם, אשר יעביר את כל התושבים דרומית ובצמידות לשגב שלום. האגודה לזכויות האזרח ובמקום – מתכננים למען זכויות תכנון פנו לקבינט הדיור לקיים דיון חוזר בהחלטה, שאינה מוסכמת על התושבים.

ואדי אלנעם הוא כפר שהמדינה מסרבת להכיר בו. הוא ממוקם דרומית ליישוב שגב שלום וחיים בו 10,000 אזרחים. מדובר בכפר הערבי הלא מוכר הגדול ביותר בנגב. הוא הוקם בשנות החמישים כאשר תושבים בדווים מהנגב הועברו אליו בהוראת הממשל הצבאי. מאז ועד היום, מעל ל-60 שנה, נחשב היישוב ל"זמני" והוא אינו מחובר לתשתיות המים, החשמל, הביוב, הטלפון והתחבורה. התושבים גם סובלים ממחסור חמור בשירותי חינוך, רווחה ותברואה.

לאחר יותר מ-60 שנה של מגורים ביישוב לא מוכר, התושבים מעוניינים בהסדרתו התכנונית ובהכרה בכפר כיישוב כפרי-חקלאי עצמאי, כך שיוכלו לשמור על אורח חייהם המסורתי, על תרבותם ועל מנהגיהם. בעקבות כך עתרו התושבים יחד עם האגודה לזכויות האזרח ועמותת "במקום" לביטול תכנית המבקשת לכפות עליהם את הפתרון היחיד שהתושבים מתנגדים לו נחרצות – העברה כפויה לשכונות מגורים צפופות בעיירה שגב שלום.

במסגרת העתירה, הגישו התושבים יחד עם הארגונים מסמך חלופות להסדרה התכנונית של יישוב לתושבי הכפר ואדי אלנעם, אשר היווה בסיס לחידוש הליך המו"מ בין התושבים לבין רשויות המדינה לקידום פתרון מוסכם ולהסדרת היישוב. אולם המדינה ממשיכה לנהוג בחוסר תום לב, והחליטה לקדם החלטת ממשלה אשר שבה ומציעה פתרון זהה לפתרון שנגדו עתרו התושבים.

לפי הצעת ההחלטה, שפורסמה יחד עם הודעה לעיתונות מטעם משרד החקלאות, התכנית אמורה לספק פתרון דיור ל-10,000 תושבי הכפר הלא מוכר ואדי אלנעם תוך העברה של 7,000 תושבים לאזור הדרומי של העיירה שגב שלום. המשמעות היא שהיישוב החדש לא יהיה עצמאי, אלא יישוב צמוד-דופן לעיירה שגב שלום, הנשען על תשתיותיה, משתייך אליה מוניציפלית וכולל שטח מינימלי לפיתוח. שלא כמוצהר, כלל האוכלוסייה תועבר ליישוב החדש, שהוא בעל אופי בנייה פרברי ולא כפרי, ושאין בו כדי לענות על צרכי הקהילה בוואדי אלנעם ואורחות חייה.

הצעת ההחלטה שהועברה לקבינט הדיור אינה מוסכמת על תושבי הכפר, וקודמה ללא כל שיתוף עימם. השר וראש הרשות החדש מעולם לא נפגשו עם תושבי הכפר, למרות שמדובר בקהילה הגדולה ביותר בנגב ובקידומו של מהלך תכנוני דרמטי ביותר. העדר השיתוף של התושבים, ביחד עם כלל המרכיבים ואי הדיוקים הרבים בהצעת ההחלטה, יש בהם בכדי להגביר את חששם של  התושבים מפני כפיית אותו פתרון לא רצוי של סיפוח לשגב שלום, ומעבר לשטח קטן הממוקם דרומית לה.

פתרון לא מוסכם אינו פתרון ישים. איש אינו מעלה על דעתו מצב שבו מעבירים בכפייה עשרת אלפים אזרחים, בהם קשישים וילדים, לשטח קטן שאינו מספק מענה ראוי והולם למצוקותיהם ארוכות השנים. התושבים כבר הביעו נכונות לפתרון של פשרה, שתחייב רבים מהם לעזוב את ביתם, בשל קירבתם לנאות חובב. מן הראוי היה לעשות כל מאמץ להגיע עימם לפתרון מוסכם על פני כפייה של פתרונות שפוגעים בזכותם להכרה ולשמירה על אורחות חייהם הכפריים.

נמשיך להיאבק ביחד עם תושבי ואדי אלנעם וכלל תושבי הכפרים הלא מוכרים למען מימוש דרישותיהם הבסיסיות להכרה ולתכנון, ומציאת פתרון ראוי וצודק למצוקתם המתמשכת.

פניית האגודה ובמקום לקבינט הדיור, 4.8.2016

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הכפרים הבלתי מוכרים,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.