מבקשי מקלט ופליטים

ארגוני זכויות אדם: משרד הפנים מבזה את פסק הדין של בג"ץ

CC-BY-SA: EmanCC-BY-SA: Eman

התוכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב, מוקד סיוע לעובדים זרים והאגודה לזכויות האזרח פנו הבוקר (13.10.2013) במכתב דחוף אל היועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין, בבקשה להורות למשרד הפנים ליישם לאלתר את פסיקת בג"ץ שביטלה את החוק למניעת הסתננות. במכתב התריעו הארגונים, שהיו בין העותרים לבג"ץ, כי רשות ההגירה והאוכלוסין מונעת את שחרור הכלואים, וזאת בניגוד מוחלט לפסק הדין.

בפסק הדין מיום 16.9.13 נקבע, כי עקב מספרם הרב של המוחזקים במשמורת, שחרורם יחל באופן מיידי ויתפרס, לכל היותר, על פני תקופה של 90 ימים. השופטת עדנה ארבל ציינה באופן ברור כי בטלות החוק נכנסת לתוקף מיד: "לא ניתן להותיר חלל ריק ואף לא ניתן להשהות את בטלות ההוראה בשל הפגיעה הקשה הנגרמת לאלה הנתונים במשמורת". עוד נקבע בפסק הדין, כי "יש להתחיל בהליך הבחינה הפרטנית והשחרור בערובה לאלתר".

במכתבם מבהירים עורכי הדין ענת בן דור, אסף וייצן ועודד פלר, כי "רשות האוכלוסין וההגירה מחזיקה בפרשנות מוטעית לפסק הדין וגורסת, כי בית המשפט קצב לה תקופה בת 90 ימים, שבמהלכה היא יכולה להימנע משחרור הכלואים. למיטב ידיעתנו," מוספים עורכי הדין, "אף שמאז ניתן פסק הדין חלפו מספר שבועות, רשות האוכלוסין וההגירה טרם החלה לשחרר מיוזמתה מי מן הכלואים בעקבות בדיקה פרטנית של עניינו. יתרה מכך, רשות האוכלוסין וההגירה מוסיפה להתנגד לבקשות לשחרור שמוגשות לבית הדין לביקורת משמורת, ואף מגישה בקשות לעיון מחדש בהחלטות שחרור שכבר ניתנו על ידי בית הדין בעניינם של אזרחי אריתריאה וסודן לפני מתן פסק הדין. "

עורכי הדין מציינים עוד, כי בשבועות שחלפו מאז מתן פסק הדין פחת באופן אבסורדי מספר הכלואים ששוחררו ממתקני הכליאה, לעומת התקופה המקבילה טרם מתן פסק הדין. מעבר לכך, בתקופה זו הגישה הרשות לבתי הדין למשמורת גם בקשות לעיון מחדש בהחלטות לשחרור, שניתנו בעניינם של אזרחים מאריתריאה ומסודן, ובמסגרתן ביקשה לעכב את השחרורים.

על רקע דברים אלו מבקשים עורכי הדין מהיועץ המשפטי לממשלה להורות בדחיפות לרשות האוכלוסין וההגירה להתחיל בתהליך הבדיקה הפרטני והשחרור לאלתר. היועץ המשפטי לממשלה מתבקש להנחות עוד, כי תינתן עדיפות לשחרור מיידי של כלואים אשר קיימים טעמים הומניטריים לשחרורם, ובכלל זה קורבנות עינויים.

למכתב המלא

בג"ץ 7146/12

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.