גביית מסים – החרמת כלי רכב

צילום: מוהנד ענאתיצילום: מוהנד ענאתי

הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ג-2013

רשויות גביית המס רשאיות לבצע גבייה באמצעות עיקולי רכב אך ורק בחצרות החייבים. הצעת החוק מבקשת לאפשר גבייה גם במרחב הציבורי. משמעות הדבר כי רשויות הגביה יוכלו לעצור כל כלי רכב בכל מקום, לעכב את היושבים בו לבדיקה, ולהציג דרישת חוב וחיוב בעיקול, ללא יכולת אמיתית של הנהג להתגונן. כן ניתן לערוך בדיקות ועיקולים בחניונים ובחנויות במרחב הציבורי. הצעת החוק יוצרת פגיעה קשה בזכויות החייבים לכבוד, לפרטיות, לחופש תנועה, להליך הוגן ולגישה לערכאות. יודגש, כי הצעת החוק הונחה בעקבות פסיקה של בג"ץ בעתירה של האגודה לזכויות האזרח, שבה פסל ית המשפט את הפרקטיקה האמורה, וקבע שהיא פוגענית, פוגעת בכבודם של החייבים, בקניינם, בפרטיותם, בחופש התנועה שלהם, בזכות הטיעון, ההליך ההוגן והגישה לערכאות, ואיננה מאזנת בין הרצון לגבות מסים ביעילות לבין זכויותיהם של החייבים. לאור כל אלה, עמדת האגודה לזכויות האזרח היא כי התיקון המוצע לחוק איננו חוקתי, פוגעני ואין להתירו.

סטטוס: ההצעה הופרדה מחוק ההסדרים 2013-14 ועברה למסלול של חקיקה רגילה. צפויה לעבור במליאה בקריאה ראשונה ביולי 2013.

נוסח הצעת החוק

עמדת האגודה לזכויות האזרח, יולי 2013

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות להליך הוגן,הזכות לכבוד,הזכות לפרטיות,הזכות לקניין,זכויות אזרחיות,חופש התנועה

סגור לתגובות.