זכויות חברתיות

תקציב המדינה יפגע בזכויות היסוד של המוחלשים ביותר

cc-by-: Michael Plumpcc-by-: Michael Plump

תכנית ויסקונסין, קיצוץ בקצבאות הילדים, מס על עקרות בית, קיצוץ בטיפולי שיניים ועוד: התקציב יפגע בזכויות יסוד

 

 

תכנית ויסקונסין

 

במסמך מפורט שנשלח אתמול (16.6.2013) מתריעים האגודה לזכויות האזרח, שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם ועמותת סנגור קהילתי, כי לקבלת "חוק התוכנית לעידוד יציאה לעבודה", שמשמעה החלת תוכנית ויסקונסין בכל הארץ, צפויה להיות השלכה מרחיקת לכת על זכויות אדם. מהות הצעת החוק היא הפרטת שירות התעסוקה, תוך מסירת סמכויות שלטוניות רחבות, לתאגידים פרטיים הפועלים למטרות רווח. הסעיפים הפוגעניים הרבים המופיעים בהצעת החוק חוזרים מילה במילה על הצעות חוק שנדחו בעבר על-ידי הכנסת (בפעם האחרונה ב-2011). בהם, בין היתר:

  • לעובדי התאגידים הפרטיים יהיו סמכויות לשלול קצבאות, לכפות על המשתתפים "עבודה בקהילה", ללא תשלום, לדרוש ולקבל מסמכים רפואיים פרטיים.
  • המשתתפים יחויבו שרירותית לתוכנית אישית בת 30-35 שעות שבועיות, שמשמעותה לעתים קרובות היא "העברת הזמן" במקרכזים ללא תוחלת.
  • טרטור אינסופי מיותר: פטור מהתוכנית למי שאינם מתאימים יינתן רק מקץ חצי שנה של השתתפות, וגם אותו יצטרכו המשתתפים לחדש אחת לכמה חודשים.
  • התאגידים אינם מחויבים לספק שירותים תומכי עבודה, כגון מעונות לילדים, הסעות וכדומה.
  • שירות התעסוקה וגופים ציבוריים אחרים אינם מורשים להשתתף במכרזים להפעלת התוכנית.

 

פניית הארגונים אל חברי הכנסת

טבלה מפורטת המצביעה על הזהות בין מתווה התכנית שנפסל על ידי הכנסת ב- 2011 לבין המתווה הנוכחי 

ייעול וחיסכון? השוואת התכנית הקודמת – "אורות לתעסוקה" לשירות התעסוקה במונחי תקציב אל מול תפוקה

דוח האגודה לזכויות האזרח "בין מימוש לייבוש: שיטות ממשלות ישראל לצמצום השירותים החברתיים"

עו"ד טלי ניר, מנהלת המחלקה לזכויות חברתיות-כלכליות באגודה לזכויות האזרח: "בין השנים 2010-2005 נערך בישראל ניסוי אכזרי וכושל בבני אדם – תוכנית ויסקונסין נוסתה במספר אזורים בארץ, גרמה סבל רב למשתתפיה, פגעה קשות בזכויותיהם לקיום בכבוד, לשוויון ולחירות, ולאחר שנתקלה בהתנגדות ציבורית עיקשת, נגנזה. עד עכשיו עמדה הכנסת איתן מול ניסיונות הממשלה להחיות את התוכנית בשינויים מזעריים. כעת שוב מבקש האוצר מהכנסת לאשר את התוכנית הפוגענית ולהחילה, ללא ניסוי, בכל הארץ – דבר שיפגע ביכולת של המחוקק לפקח עליה ולבקרה. אסור שהכנסת תיפול בפח ההפרטה פעם נוספת".

ניצן תנעמי מעמותת "שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם: "שוב מקדמת הממשלה את אותה תכנית, אשר יוצאת מההנחה כי מחוסרי העבודה הינם 'בטלנים' ו'פרזיטים', וכי יש לדחוף אותם בכוח אל שוק העבודה. חוסר ההשקעה בהכשרות, ביצירת מקומות עבודה, ובטיפול בשוק העבודה הפוגעני, לצד מתכונת ההפרטה אשר מעבירה הון ציבורי לידיים פרטיות הפכו זה מכבר לסימן ההיכר של 'תכניות חברתיות' מבית היוצר של האוצר."

ברברה אפשטיין, מנכ"לית עמותת סנגור קהילתי: " מי שמעוניין להבטיח שילוב מוצלח של אנשים מודרים בשוק העבודה, מחויב להבטיח בחוק שירותים תומכי עבודה, ליווי מתמשך, אופק תעסוקתי ושכר המחלץ מעוני. במקום כל זה, האוצר בוחר, בצורה צינית, לשחזר תכנית שנדחתה כבר על ידי הכנסת לאחר שהוכח כי היא אינה אפקטיבית, מבלי ללמוד ולתקן את הליקויים."

 

קיצוץ בקצבאות הילדים

 

באגודה לזכויות האזרח מזהירים כי הקיצוץ הדרסטי בקצבאות הילדים הוא מזיק ושרירותי, וקוראים להימנע מכל פגיעה בקצבאות עד לכינונו של מנגנון מקצועי לבחינת מערך התמיכה הסוציאלית בישראל. את בחינת מערך התמיכה יש לעשות במסגרת חקיקה נפרדת שאינה כרוכה בתקציב המדינה.

פניית האגודה אל שרי הממשלה, המפרטת כיצד יש לטפל במערך הקצבאות

 

 מס על עקרות בית

 

האגודה לזכויות האזרח מתנגדת לגביית דמי ביטוח לאומי ומס בריאות מנשים חסרות הכנסה, כתנאי לזכאות לקצבאות ולביטוח בריאות. אין להתנות זכויות בסיסיות המגיעות לנשים אלו בתשלום. מעמדן וזכויותיהן של נשים חסרות הכנסה (ובכללן "עקרות בית") צריכים להיבחן באופן כולל תוך התייחסות לחסמים העומדים בפני נשים מקבוצות שונות לעבוד ולהשתלב במשק העבודה הישראלי.

ניתוח מיגדרי של חוק ההסדרים

 

קביעת קריטריון "מיצוי כושר השתכרות" כתנאי לקבלת תמיכות

 

הקריטריון החדש, שנולד בוועדת טרכטנברג, קבע שרירותית סף של עבודה בהיקף של 125% משרה לפחות, עבור שני בני הזוג; אלא שהוספת קריטריון שכזה מחייבת בחינה יסודית של מטרות ההטבה, מוטביה והתאמתו של מבחן כושר השתכרות לאלו. בנוסף, יש להביא בחשבון חסמים העומדים בפני קבוצות ויחידים להשתלבות בשוק העבודה, ממגזרים שונים, מאזורים שונים בארץ וברמות השכלה שונות.

 

הפרת ההתחייבות למתן שירות בריאות שיניים עבור ילדים בגילאי 14-12

 

הצעד ההיסטורי והחשוב שקידמה הממשלה הקודמת, למתן שירותי בריאות שיניים ציבוריים, צפוי להיעצר, כאשר התחייבות להספקת השירות גם לבני 14-12 תופר בתקציב הנוכחי, ולא ברור מתי, אם בכלל, יורחבו שירותי בריאות השן הציבוריים לאוכלוסיות נוספות, דוגמת קשישים.

 

המשך השחיקה בתקציבי סל הבריאות

 

במהלך למעלה מעשור, נשחק סל הבריאות בשיעור שמוערך בעשרות אחוזים. אל מול עליית מחירי שירותי הבריאות, עליית מדד יוקר המחיה, ושינויים דמוגרפיים, תקציבי הבריאות לא הותאמו לשינויים. המשמעות – פגיעה באיכות ובכמות שירותי הבריאות הציבוריים, שגם בג"ץ מתח עליה ביקורת. למרות זאת, בתקציב 2013 תימשך מגמת השחיקה בסל שירותי הבריאות.

 

 עו"ד טלי ניר, מנהלת המחלקה לזכויות חברתיות-כלכליות באגודה לזכויות האזרח: "תקציב 2013 פוגע בזכויות יסוד באמצעות קיצוץ אכזרי ושרירותי בשירותים חברתיים וקצבאות חיוניות, באמצעות הפרטה חסרת רסן של הסמכות לשלול קצבאות, במדיניות מיסוי שמעמיקה פערי הכנסה ובאמצעות קביעת קריטריונים מופרכים שימנעו מאנשים לממש את זכויותיהם לשירותים חברתיים בסיסיים. גם בשנים של קיצוצים תקציביים, יש זכויות יסוד שבהן אסור לפגוע."

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: בריאות השן,הזכות לבריאות,הזכות לעבוד,הזכות לקיום בכבוד (רווחה וקצבאות),זכויות חברתיות,מדיניות חברתית-כלכלית,תוכנית ויסקונסין

סגור לתגובות.