"חוק המאבק בטרור" יפגע קשות בזכויות אדם

לקראת דיון ועדת השרים לענייני חקיקה ביום ראשון (9.6.2013) בהצעת "חוק המאבק בטרור" (החלת רציפות), האגודה לזכויות האזרח מתריעה: החוק יביא לפגיעה קשה בזכויות האדם בישראל.

במסמך הערות של האגודה לזכויות האזרח אודות הצעת החוק, מתריעה עו"ד לילה מרגלית, ראש תחום זכויות אדם בהליך הפלילי באגודה, כי הצעת החוק מבקשת לאפשר למדינה לנקוט צעדים חמורים נגד בני אדם וארגונים, ללא משפט, על סמך חשדות בלבד, וללא ערובות מינימאליות להגנה על זכויותיהם. הצעת החוק מבקשת להנציח, ולעתים אף להחמיר, הסדרים אנטי-דמוקרטיים הקבועים כיום בחקיקת החירום ובתקנות ההגנה הדרקוניות מתקופת המנדט הבריטי (את חלקן מוצע לבטל במסגרת הצעת חוק ממשלתית נוספת, המקודמת במקביל). על כן, ההצעה צפויה לגרום נזק קשה ובלתי הפיך למצב זכויות האדם בישראל.

לדברי עו"ד מרגלית, "אין ספק שהמדינה חייבת להגן על בטחון אזרחיה, ולפעול למניעת מעשי טרור. 65 שנה לאחר הקמת המדינה, ראוי לבטל את חקיקת החירום, אולם במקום רפורמה מהותית, הצעת החוק הזו מעגנת הסדרים הפותחים פתח עצום לפגיעה בחפים מפשע, ובפרט, באנשים שדעותיהם או פעילותם הפוליטית חורגות מהקונסנזוס. בכך, היא עשויה לפגוע גם בשיח הפוליטי החופשי ובחופש ההתאגדות של האזרחים."

בין ההסדרים הפוגעניים הכלולים בהצעת החוק:

פגיעה קיצונית בחופש הביטוי: לדוגמה הטלת שלוש שנות מאסר על מי ש"עושה מעשה שיש בו גילוי הזדהות עם ארגון טרור, לרבות בדרך של פרסום דברי שבח, תמיכה או אהדה, הנפת דגל, הצגה או פרסום של סמל, או הצגה, השמעה, או פרסום של סיסמה או המנון, והכל כשהדבר נעשה בפומבי."

מעצר והגבלות ללא משפט, ועל סמך חשדות חסויים: עיגון הסמכות לעצור אנשים במעצר מינהלי – ללא משפט ועל סמך חשדות חסויים –  בחקיקה הקבועה של מדינת ישראל.

קביעת הגדרות רחבות וגורפות למושגים כגון "ארגון טרור", "חבר בארגון טרור" ו"מעשה טרור": העמימות הרבה של ההגדרות והתפרסותן הרחבה, יוצרות חוסר ודאות מדאיג באשר לאופן שבו יפורשו וייושמו בפועל, ומשמעותו המעשית תהיה מתן שיקול דעת רחב ביותר באשר להחלטה, מיהו "טרוריסט".

שימוש נרחב בחומר חסוי: החל ממעצר מינהלי ועד הליך ההכרזה על "ארגון טרור" והליכים לחילוט רכוש, ובאופן שאינו מאפשר לחשודים להתגונן מפני ההאשמות הקשות.

עיגון סמכויות דרקוניות לחקירת חשודים בעבירות ביטחון באופן העלול לאפשר שימוש בעינויים ואמצעי חקירה פסולים נוספים, ולהביא להרשעת חפים מפשע.

למסמך המלא

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דמוקרטיה,הזכות להליך הוגן,זכויות אזרחיות,זכויות בהליך הפלילי

סגור לתגובות.