תקופות מעצר מופרזות ומפלות החלות על פלסטנים בשטחים הכבושים

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

בג"ץ 4057/10 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון

עו"ד: לילה מרגלית, רגד ג'ראיסי

 

על מתנחלים החיים בשטחים חלים החוק והמשפט הישראלי, ועל כן הם נהנים מההגנות על זכויותיהם של חשודים כפי שנקבעו בחוק ובפסיקה הישראלית. מנגד, על התושבים הפלסטינים החיים באותו שטח חל המשפט הצבאי, שנחקק על-ידי המפקד הצבאי הישראלי, והוא משפט מחמיר בהרבה. קשה לתאר פגיעה חמורה יותר בכבודו של אדם ובזכויות האדם מאשר המצב הפסול, שבו בני אדם החיים זה לצד זה מובחנים ומטופלים באופן שונה לגמרי, בשל נתון אחד – מוצאם הלאומי.

האגודה לזכויות האזרח, ארגון יש דין והוועד הציבורי נגד עינויים עתרו לבג"ץ נגד תקופות המעצר המופרזות והמפלות החלות על פלסטינים החיים בגדה המערבית. הארגונים דרשו להשוות את תקופות המעצר, הקבועות בחקיקה הצבאית בשטחים, לתקופות החלות מכוח דיני המעצרים הישראליים על ישראלים החיים בשטחים. בעתירה נטען, כי תקופות המעצר המופרזות פוגעות באופן חמור בזכויותיהם היסודיות של התושבים הפלסטינים: בזכותם לחירות, בזכותם להליך הוגן, בזכותם לכבוד ובזכותם לשוויון. פגיעות אלו נוגדות באופן מובהק את הוראות המשפט הבינלאומי ואת עקרונות המשפט הישראלי, החלים על הרשויות הישראליות בכל מקום שבו הן פועלות. תקופות המעצר הארוכות, בשילוב מגבלות אחרות המוטלות על עצורים פלסטינים רבים – כגון מניעת פגישה עם עורך דין – מאפשרות להחזיק אדם במעצר במשך פרקי זמן ארוכים כשהוא מבודד מהעולם, ובלא שיתקיימו בקרה ופיקוח על המעצר ועל החקירה. מצב זה פותח פתח ליחס בלתי ראוי מצד רשויות החקירה ולשימוש בשיטות חקירה פסולות.

הדיון בעתירה אוחד עם דיון בעתירה נוספת לקיצור תקופות המעצר שהגישה עו"ד סמדר בן נתן.

בעקבות העתירה הוכנסו מספר שינויים בחקיקה הצבאית, ובמסגרתם קוצרו באופן משמעותי חלק מתקופות המעצר החלות על פלסטינים – בגירים וקטינים. עם זאת עדיין נותר הבדל בין תקופות המעצר החלות על ישראלים בשטחים לבין אלה החלות על פלסטינים.

ב-6.4.2014 נתן בג"ץ פסק דין חלקי בעתירות. בפסק הדין הבהירו שופטי בג"ץ למדינה, כי גם נוכח השינויים שנעשו בעקבות הגשת העתירות, דעתם אינה נוחה משלושה נושאים: תקופות המעצר החלות על קטינים פלסטינים, תקופות המעצר החלות על בגירים החשודים בעבֵרות שאינן מוגדרות כעברות ביטחוניות, ותקופות המעצר עד תום ההליכים. בית המשפט הורה למדינה לשוב ולשקול עניינים אלה, ולהגיש הודעת עדכון עד יום 15.9.2014. עם זאת, השופטים אישרו את תקופות המעצר לפני הגשת כתב אישום החלות על בגירים פלסטינים החשודים בעברות המוגדרות כעבירות ביטחון. בית המשפט קבע כי לאחר הקיצורים שעליהן הודיעה המדינה בעקבות העתירה, תקופות מעצר אלה הפכו סבירות ומידתיות. זאת, כאמור, אף שעדיין מדובר בתקופות ארוכות יותר משמעותית מאלה החלות על ישראלים בשטחים.

במרץ 2017 הוגש לבית המשפט כתב התשובה של המדינה לצו על תנאי בעתירה, ובו המלצות לקיצורים נוספים בתקופות המעצר, במיוחד בכל הקשור לתקופות המעצר החלות על קטינים ולתקופות המעצר עד תום ההליכים. ב-18.4.2017 ניתן פסק דין משלים בעתירה. בית המשפט הורה למפקד הצבאי לבצע את הקיצורים הנוספים בתקופות המעצר, אך קיבל את בקשת המדינה להחיל קיצורים אלה רק מחודש מאי 2018. כמו כן, בית המשפט השאיר בידי המפקד הצבאי את הסמכות לשנות בעתיד את תקופות המעצר אם ימצא לנכון לעשות זאת משיקולי ביטחון.

 

העתירה

תגובה מטעם המשיבים, ינואר 2011

תגובה מטעם העותרים, יולי 2011

הודעה מעדכנת מטעם המשיבים, ספטמבר 2011

הודעת עדכון מטעם המשיבים, פברואר 2012

תגובה מטעם העותרים, פברואר 2012

החלטת בג"ץ, 24.2.2012

הודעת עדכון מטעם המשיבים, דצמבר 2012 (נספחים)

תגובה מטעם העותרים, פברואר 2013

הודעה מעדכנת מטעם המדינה, אוקטובר 2013

תגובה מטעם העותרים, דצמבר 2013

פסק דין חלקי, 6.4.2014

הודעת עדכון מטעם המדינה, ספטמבר 2014

הודעת עדכון מטעם המדינה, פברואר 2015

תגובה מטעם העותרים, אוגוסט 2015

הודעת עדכון מטעם המדינה, ינואר 2016

החלטה, 11.1.2016

הודעת עדכון מטעם המדינה, אפריל 2016

הודעה מטעם המדינה, דצמבר 2016

החלטה, 26.12.2016

תשובת המדינה, מרץ 2017

פסק דין משלים, 18.4.2017

 

הודעות לעיתונות:

בג"ץ למדינה: לשקול מחדש את תקופות המעצר החלות על קטינים פלסטינים בשטחים, אפריל 2014

תקופות המעצר החלות על קטינים פלסטינים בשטחים יקוצרו, דצמבר 2012

לבטל לחלוטין את האפליה בתקופות המעצר בשטחים, פברואר 2012

הנשיאה ביניש: אין הצדקה לשוני בתקופות המעצר בין פלסטינים לישראלים, ינואר 2011

מסתמן: שינויים מרחיקי לכת בתקופות המעצר של פלסטינים בשטחים, ינואר 2011

 

קישורים:

צו אלוף שהוצא בעקבות העתירה ומקצר את תקופות המעצר של קטינים, אפריל 2018 (בתוקף מ-1.5.2018)

בג"ץ: הפער בתקופות המעצר בין ישראלים לפלסטינים סביר ומידתי, הארץ, 7.4.2014

ליזה רוזובסקי, דוסטויבסקי בגדה, הארץ, 7.1.2013

עמירה הס, תקופת המעצר הראשונית לקטינים פלסטינים תקוצר, הארץ, 20.12.2012

עמירה הס, 96:24 לנבחרת הפלסטינית, הארץ, 6.5.2012

עמירה הס, מה שדורית בייניש לא מבינה, הארץ 16.1.2011

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אפליה והפרדה,זכויות האדם בשטחים הכבושים,מערכת המשפט

סגור לתגובות.