שוטרים רעולי פנים – פגיעה באושיות המשטר הדמוקרטי

האגודה לזכויות האזרח פנתה לפני כשנה וחצי למפכ"ל המשטרה וביקשה ממנו לאסור את השימוש בכיסויי פנים במהלך פיזור הפגנות או במהלך פעילות אחרת מול אזרחים. במכתב נטען כי כיסוי הפנים על ידי השוטרים מהווה הפרה של חובת ההזדהות ופגיעה חמורה באושיות המשטר הדמוקרטי. עוד נטען כי פעולה של שוטרים רעולי פנים מאפיינת משטרים אפלים, וכי היא מהווה תמריץ לחריגה מסמכות ולאלימות משולחת רסן.

במענה לפנייה זו נמסר לאגודה, כי משטרת ישראל עומדת מאחורי השימוש בכיסוי פנים במקרים מסוימים, אך אין נוהל סדור בעניין אלא שיקול דעת של מפקד בלבד. לפיכך, פנתה האגודה שוב למשטרת ישראל והבהירה כי מדובר בפרקטיקה שאינה חוקית.

משלא התקבלה כל תשובה לפנייה האמורה, ביום 2.11.11 פנתה האגודה ליועץ המשפטי לממשלה וביקשה את התערבותו. במכתב חזרנו על עמדתנו העקרונית בדבר אי חוקיותו של השימוש בכיסוי פנים במהלך פיזור הפגנות ובמהלך פעולות מבצעיות אחרות, וביקשנו להורות למשטרת ישראל לשים קץ לתופעה זו.

בעקבות הפנייה הודיעה פרקליטות המדינה לאגודה כי מפכ"ל המשטרה הוציא הנחיות חדשות, ולפיהן, ככלל אין לעשות שימוש בשוטרים רעולי פנים בהפרות סדר, והשוטרים יפעלו רק כשהם גלויי פנים ונושאים תג שמי כנדרש בחוק

האגודה מברכת על ההנחיות החדשות. עם זאת, לנוכח הפרות חוזרות ונשנות של החובה המפורשת בחוק לענוד תגי זיהוי, עולה החשש כי הנחייה זו והחריגים לה יהיו נתונים לשיקול דעתו של כל מפקד, במטה או בשטח, אשר יחליט מתי מתקיימות הנסיבות שבהן קיים היתר לסטייה מחובת ההזדהות של שוטרים. האגודה ביקשה לקבל עותק של ההנחיות החדשות, כדי להשמיע את דעתה ועמדתה על ניסוחן.

 

תשובת האגודה לפרקליטות המדינה, ספטמבר 2012

פניית האגודה ליועץ המשפטי לממשלה, נובמבר 2011

תשובתנו לתשובת המשנה ליועץ המשפטי, מאי 2011

תשובת המשנה ליועץ המשפטי, אפריל 2011

פניית האגודה למפכ"ל המשטרה, מרץ 2011

 

ראו גם: שוטרים ללא תגי זיהוי

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דמוקרטיה,זכויות אזרחיות,חופש הביטוי

סגור לתגובות.