הזכות לדיור נאות: זכויות לווים בשוק המשכנתאות

מדינת ישראל מעודדת בעלות פרטית כאלטרנטיבה העיקרית למגורים. 70% ממשקי הבית בישראל גרים בדירה בבעלותם, מספר גבוה יחסית למדינות מפותחות אחרות. מדיניות של עידוד בעלות חייבת לקחת בחשבון את ההשלכות של מימון רכישת דירה יקרה על זכויותיהם של האנשים שהמדינה מעודדת לרכוש דירה. כידוע, מרבית האנשים אינם מסוגלים לרכוש דירה רק באמצעים העומדים לרשותם והם נאלצים ל?לוות חלק ניכר מהסכום הדרוש לרכישת הדירה. ההלוואות המקובלות ביותר לרכישת דירה הן הלוואות לטווח ארוך הניתנות בתמורה למשכון הדירה – המשכנתאות.

רוב המשכנתאות ניתנות להחזר על פני פרק זמן ארוך מאוד, שנמשך בדרך כלל בין עשר לשלושים שנה. התשלום נפרס לתשלומים חודשיים, על פי הסכם ההלוואה שבין הבנק ללווה. במקרה שהלווה משלם את חוב ההלוואה לרבות הריבית, חדלה הדירה מלעמוד כמשכון לטובת הבנק. אם הלווה אינו עומד בתשלומים, רשאי הבנק לפעול למימוש החוב. לרוב י?פנה הבנק למימוש שטר המשכנתא באמצעות ההוצאה לפועל ובמינוי כונס נכסים, שתפקידו להשתלט על הדירה ולמכור אותה. הבנק יעשה שימוש בדמי המכירה לכיסוי החוב, אולם אם דמי המכירה לא יכסו את מלוא החוב, ימשיך הלווה לשאת בחוב עד לפירעונו.

איבוד דירת המגורים כתוצאה מאי עמידה בתשלומי המשכנתא עלול לגרום לכך שאנשים ייזרקו לרחוב. הדבר נכון במיוחד במקרה שמכירת הדירה אינה מכסה את מלוא גובה החוב, שכן אז נשאר הלווה ללא דירה וללא אמצעים למצוא לעצמו דיור חלופי. מדינה שמכבדת את הזכות לדיור, ושרואה בדיור זכות ולא רק נדל"ן, חייבת להסדיר את שוק ההלוואות לדיור ולפקח עליו, על מנת למנוע את התוצאה הקשה של איבוד בית המגורים. על המדינה להבטיח רשתות ביטחון ללווה שאינו מסוגל לעמוד בתשלומי המשכנתא. כל מדינה ראוי שתנהג כך, ועל אחת כמה וכמה הדבר מתבקש במדינה שמעודדת בעלות ומדרבנת את תושביה ליטול משכנתאות לצורך כך.

בשנים האחרונות חל תהליך ברור של הפרטת שוק המשכנתאות ונסיגת המדינה מפעילותה בסבסוד משכנתאות. הממשלה צמצמה מאוד את מעורבותה בסיוע לרכישת דירה בעבור משפחות מעוטות אמצעים. בעקבות הקיצוצים בהיקף הסיוע הפכה רכישת דירה להיות משימה בלתי אפשרית לקבוצה הולכת וגדלה באוכלוסייה. מרבית ההלוואות הניתנות בשנים האחרונות הן ממקורות פרטיים בלבד, בעיקר של בנקים, אולם הרגולציה והפיקוח על הבנקים אינם מבטיחים כיאות שזכויות הלווים תישמרנה. כתוצאה מתהליכים אלו חלה עלייה דרמטית במספר הלווים שמפונים מבתיהם עקב אי עמידה בתשלומי המשכנתא. ההערכות מדברות על כך שמעל 2,000 משפחות מפונות מידי שנה מבתיהן בשל אי עמידה בתשלומי המשכנתא.

האגודה לזכויות האזרח פועלת לקידום רשתות ביטחון ללווים שנקלעו למצוקה ולקידום רגולציה ופיקוח על שוק המשכנתאות על מנת להגן על זכויות הדיור של לווים.

קישורים:

 • הודעה לעיתונות: הגנת הדיור החלופי נכנסה לתוקף, מאי 2009
 • מאמר: עו"ד גיל גן-מור, הלוביסט החדש של הבנקים (ynet, 2.9.08)
 • דוח האגודה: הנדל"ניסטית – הפרה של הזכות לדיור על-ידי מדינת ישראל
 • , יולי 2008

 • האגודה והתנועה לחיים בכבוד לשר השיכון: לתקן פגמים בפעילות הוועדה הבין-משרדית, פברואר 2008
 • הודעה לעיתונות: ועדת חוקה החליטה: לווי משכנתאות לא יזרקו לרחוב, פברואר 2008
 • האגודה ליו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט: יש להבטיח דיור חלופי ללווים שמפונים, פברואר 2008
 • הזכות לדיור נאות – דף ראשי

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

  תגיות:

  קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות חברתיות,משכנתאות

  סגור לתגובות.