זכויות ילדים

ילדים חסרי מעמד הנמצאים בהשמה חוץ-ביתית

צילום: חגי מטרצילום: חגי מטר

בג"ץ 4845/12 א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל נגד משרד הרווחה

עו"ד: יונתן ברמן (הקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים)

 

בעקבות פתיחה במבצע לגירוש תושבי דרום סודן לשעבר, הגישה הקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים עתירה לבג"ץ בשם א.ס.ף, מוקד סיוע לעובדים זרים והאגודה לזכויות האזרח. במסגרת המבצע מוחזרים ילדים שהוכרו כקטינים נזקקים על ידי רשויות הרווחה לידי הוריהם, בטרם יגורשו עימם מישראל – זאת ללא קיום הערכה כלשהי לגבי הסיכון העשוי להישקף להם אם יוחזרו לחזקת הוריהם.

בהיבט המשפטי העתירה עוסקת בפרוצדורה ובשיקולים שיש לשקול בטרם החזרת ילד שהוצא מביתו לידי הוריו. נקודת המוצא של העותרים היא כי מקומם של ילדים הוא יחד עם הוריהם, אולם קיימת חובה משפטית לבחון מקצועית בכל אחד מן המקרים, שבהם נקבע בעבר כי יש להוציא ילד מחזקת הוריו, אם החזרת הילד או הילדה לידי הוריהם יעמידו אותם בסיכון, וזאת תוך שמיעת הילד או הילדה ומתן משקל לעמדתם.

העותרים טענו, כי ילדים שהוצאו מביתם בצו בית המשפט לנוער, לאחר שזה קבע שהם קטינים נזקקים, יכולים להיות מוחזרים רק לאחר שבית המשפט ישנה או יבטל את הצו בעקבות בחינת עניינם באופן אינדיבידואלי. ילדים, שהוצאו מביתם על ידי ועדת החלטה של משרד הרווחה, יכולים להיות מוחזרים לחזקת הוריהם רק לאחר קבלת החלטה חדשה של הוועדה. ההחלטה בשאלה האם טובתו וזכויותיו של הילד מאפשרים את החזרתו לידי הוריו אינה יכולה להתקבל על ידי פקחי יחידת "עוז" במסגרת הליך הגירוש, אלא כל ידי גורמי הרווחה המוסמכים בהליך שנקבע בדין.

בתגובה לעתירה טענה המדינה שזו הייתה מדיניותה מלכתחילה, אולם בעקבות הגשת העתירה התחייבה בכתב לפעול בדרך העונה על דרישות העותרים. משרד הרווחה ומשרד הפנים הודיעו שלא יוחזרו ילדים בהשמה חוץ ביתית לידי הוריהם, אלא לאחר קיום ההליכים הקבועים בחוק, וכי לא יהיה הבדל בין הטיפול בילדים ישראלים ובילדים חסרי מעמד. ילדים שהוצאו בצו בית המשפט לא יוחזרו לידי הוריהם אלא אם כן בית המשפט יבטל את הצו; ילדים שהוצאו בהחלטה של ועדה של רשויות הרווחה לא יוחזרו אלא לאחר בחינה חוזרת של רשויות הרווחה. בשני המסלולים רשויות הרווחה יבדקו אם לא עלול להישקף לילד סיכון אם יוחזר לחזקת הוריו, ובכל מקרה רשויות הרווחה ישמעו את עמדת הילדים, אם ישירות ואם באמצעות פקיד הסעד. בעקבות קבלת דרישותינו מחקנו את העתירה.

העתירה

תגובה מקדמית מטעם המדינה

בקשה למחיקת העתירה

הודעות לעיתונות:

עתירה: לא לגרש לדרום סודן ילדים שעברו התעללות, יוני 2012

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,זכויות ילדים,מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.