ההליך הפלילי

הצפיפות הקשה בבתי הכלא בישראל הגיעה לרמה של עינויים

שטח מחייה של פחות מ-3-4 מ"ר לאסיר נחשב להפרת האיסור על עינויים; בישראל שטח המחייה הממוצע לאסיר הוא 3.1 מ"ר

 

מחר, יום שלישי ה- 26.6.2012, יצוין ברחבי העולם היום הבינלאומי להזדהות עם קרבנות עינויים. בארגוני זכויות האדם העוקבים אחר תנאי הכליאה של אסירים – האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם והחטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה במרכז האקדמי למשפט ועסקים, מזהירים: הצפיפות הקשה בבתי הכלא בישראל הגיעה לרמה המוגדרת על פי סטנדרטים בינלאומיים כעינויים. הארגונים פנו היום לראש הממשלה ולשר לביטחון פנים בדרישה לקבוע תוכנית להרחבת שטח המחייה של האסירים והעצורים בישראל על בסיס קביעת שטח מחייה מינימלי מחייב. במתקני הכליאה בהם מוחזקים אסירים בשטח מחיה הנמוך מ-3 מ"ר, תוך הפרת האיסור על עינויים ויחס בלתי אנושי, יש לאמץ באופן מיידי תקן שיבטיח כי אף אסיר לא יכלא בשטח הנמוך מ-3 מ"ר.

במכתב מציינים הארגונים כי שטח המחייה הנהוג כיום בבתי הכלא בישראל מפר את זכויותיהם החוקתיות של אסירים ועצורים לכבוד, לבריאות ולפרטיות וכי הוא מנוגד למשפט זכויות האדם הבינלאומי האוסר על עינויים ויחס בלתי אנושי כלפי כלואים. בין השאר, הם מתריעים כי בעוד שבמדינות מערביות, הסטנדרט הממוצע לשטח מחיה לאסיר עומד על 8.8 מ"ר לאדם, בישראל קיים סטנדרט של 4.5 מ"ר בלבד, וגם הוא רלוונטי רק לבתי כלא שייבנו בעתיד. בפועל, שטח המחיה הממוצע של אסיר בישראל עומד על 3.1 מ"ר בלבד. בחלק מבתי הכלא, אסירים זוכים לשטח מחיה של 2 מ"ר ואף פחות מכך. כל זה בשעה שעל פי תחזיות שירות בתי הסוהר (שב"ס), מצוקת המקום בבתי הסוהר רק צפויה להחמיר בשנים הבאות.

עוד מציינים הארגונים, כי מחקרים מצאו קשר חזק בין רמת הצפיפות במתקני כליאה לבין שיעורי האלימות, העבריינות, ההתאבדויות והפגיעות הגופניות בקרב האסירים. היא בעלת השפעה שלילית על רמת הבריאות הגופנית והנפשית של האסיר, ומגבירה את הפגיעה הנגרמת כתוצאה מליקויים אחרים בבתי הכלא, בהם תנאי הגיינה ירודים, קושי לקבל טיפולים רפואיים או מסגרות טיפוליות ומחסור בעובדים סוציאליים.

צפיפות הכליאה בישראל מנוגדת להמלצות המקצועיות של שב"ס, לפיהן שטח המחייה הראוי צריך לעמוד על 6.5 מ"ר לאסיר. שב"ס פועל לטיפול בבעיית הצפיפות, אך הוא עושה זאת במסגרת התקציב שלו, ובלית ברירה, על חשבון תקני כוח אדם חיוניים. כיום אין כל תוכנית מאושרת ומתוקצבת להרחבת שטח מחיית אסירים.

עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח: "מדינה נבחנת גם במה שקורה בחצר האחורית שלה, ולצערנו, רמת הצפיפות בבתי הכלא ובבתי המעצר בישראל מעמידה אותנו בשורה אחת עם מדינות עולם שלישי. שנים של הזנחה וייבוש תקציבי הביאו למצב ששב"ס אינו יכול לעמוד אפילו בסטנדרטים המינימליים שהוא עצמו קבע. זו פגיעה חמורה בזכויות היסוד של אסירים ובאינטרסים חברתיים של כולנו, להביא לשיקומם."

פניית הארגונים

בקשת חופש מידע לגבי שטחי המחיה של אסירים ועצורים ששלחה האגודה לשירות בתי הסוהר, מאי 2012

תשובת שב"ס עם נתונים על שטחי המחיה בבתי הסוהר, ספטמבר 2012

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לבריאות,הזכות לכבוד,זכויות אזרחיות,זכויות אסירים,זכויות בהליך הפלילי,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.