זכויות תושבי ירושלים המזרחית: תברואה

המהלך ברחובותיה ובשכונותיה של ירושלים המזרחית אינו יכול להתעלם מהתמונה העגומה הנשקפת לעין. ברחובות רבים הזבל מתגלגל ברחובות ומכולות אשפה אינן נראות כלל בחלקים גדולים של מזרח העיר. ברחובות שבהם קיימות מכולות אשפה, הן עולות על גדותיהן, שבורות ונוזלות. זכויותיהם של תושבי ירושלים המזרחית לבריאות ולחיים בסביבה נקייה ונטולת סכנות תברואתיות ובריאותיות מופרות באופן מתמשך. מצב התברואה הוא כה גרוע, שהוא זכה להתייחסות מיוחדת בדוח מבקר המדינה האחרון. המבקר קבע כי "מצב הניקיון בירושלים המזרחית חמור יותר מזה שבשאר אזורי העיר. טיפול העירייה בניקיון בירושלים המזרחית ובטיפוחה לוקה בחסר ואף בהזנחה ממושכת".

מתחקיר האגודה לזכויות האזרח בנושא, שכלל סיורים במספר שכונות בירושלים המזרחית, שיחות עם ועדי התושבים ותכתובת עם עיריית ירושלים עולה, כי העירייה אינה ממלאת את חובותיה, ומחדלה מביא לכך שהתושבים אינם יכולים לחיות בסביבה נעימה ונטולת סכנות בריאותיות. להלן עיקר הממצאים:

 • רחובות שלמים אינם מקבלים שירותי פינוי אשפה או ניקיון כלשהם.
 • אין מספיק עובדי ניקיון בשכונות ירושלים המזרחית, למרות הצורך האדיר בכך.
 • רכבי טאטוא רחובות אינם פועלים במירב שכונות ירושלים המזרחית. במקומות שאליהם מגיעים רכבי טאטוא רחובות הם מספקים שירות במספר כבישים מצומצם.
 • רוב מכולות האשפה המוצבות בירושלים המזרחית הן בלויות, שרופות ולא תקינות.
 • פחי אשפה ציבוריים קטנים נעדרים כמעט לגמרי מהרחובות, ואינם מוצבים אפילו בקרבת מרכזים מסחרים, תרבותיים וציבוריים.
 • מזיקים רבים וכלבים משוטטים מהווים מפגע סביבתי חמור וסכנה לילדים.
 • הפרטת שירותי הניקיון לחברות קבלניות בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה הביאה להחרפת המצב.
 • בנסיון להתמודד עם הבעיות התברואתיות והסביבתיות, התושבים נאלצים ליזום פתרונות פרטיים על חשבונם.
 • השכונות שסובלות במיוחד בתחום שירותי התברואה הן שכונות ירושלים המזרחית שנותרו מעבר לגדר ההפרדה. בשכונות אלה שירותי התברואה הופרטו, והם אינם מתפקדים כראוי, בהעדר פיקוח מטעם העירייה. חלקים שלמים בשכונות אלה אינם מקבלים כלל שירותי איסוף אשפה, וכתוצאה מכך הופכים צידי הדרכים לנקודות לאיסוף זבל ולשריפתו. מבקר המדינה ביקר לאחרונה בחריפות את המחסור בשירותי תברואה באזור זה, והבהיר כי "קיים צורך להבהיר את תחומי האחריות שבין ממשלת ישראל לבין עיריית ירושלים בטיפול באוכלוסייה דנן ולהגביר את התיאום בעניין זה בין משרדי הממשלה לעירייה". לפי שעה, לא חלה התקדמות בפתרון הבעיה.

  קישורים:

 • עתירת האגודה בנושא, מאי 2010
 • נייר עמדה של האגודה: החיים בזבל: שירותי תברואה בירושלים המזרחית – תמונת מצב, יוני 2009
 • דוח ביקורת על השלטון המקומי לשנת 2008, מבקר המדינה, מרץ 2009. התייחסות לירושלים המזרחית, בעמ' 747.
  דוח האגודה: זכויות אדם בירושלים המזרחית: עובדות ונתונים, מאי 2010
  זכויות תושבי ירושלים המזרחית – דף ראשי
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

  תגיות:

  קטגוריות: הזכות לבריאות,הזכות לכבוד,זכויות אזרחיות,זכויות חברתיות,זכויות תושבי ירושלים המזרחית,תברואה

  סגור לתגובות.