זכויות תושבי ירושלים המזרחית: חינוך

1. מחסור בכיתות במערכת החינוך העירונית

בתחום החינוך בירושלים המזרחית קיימת שורה של בעיות קשות, ובראשן המחסור החמור בכיתות לימוד. בארבעים השנים האחרונות חל גידול של פי ארבע באוכלוסיית האזור, אך מערכת החינוך לא פותחה בהתאם לצרכים המשתנים וכמעט שלא נבנו כיתות חדשות. כיום חסרות בעיר המזרחית כ-1,500 כיתות, והצפי הוא שעד שנת 2010 יעמוד המחסור על כ-1,900 כיתות לימוד. בשל המחסור האדיר בכיתות, רק כמחצית מהילדים בגיל בית ספר לומדים בבתי הספר העירוניים בירושלים, לעתים קרובות בצפיפות רבה ובתנאים פיזיים ירודים. מחמת המחסור בכיתות נעשה אף שימוש במבנים שלא הותאמו לכך ומונהגת "משמרת שנייה" של לימודים. עשרות אלפי ילדים כלל אינם מתקבלים למערכת החינוך הציבורית. האגודה לזכויות האזרח עובדת בשיתוף איחוד ועדי ההורים של ירושלים המזרחית ומייצגת כל העת ילדים, אשר לא נמצא להם מקום לימוד במערכת החינוך העירונית. ייצוג זה מוביל למציאת פתרון לילדים המיוצגים, אולם ילדים רבים אחרים, הזכאים לחינוך חינם מהמדינה, נאלצים למצוא פתרונות לימודיים מחוץ למסגרת הרשמית, כמו בתי ספר פרטיים בירושלים ובגדה. הדבר מטיל מעמסה כספית אדירה על משפחותיהם. חלק מהילדים נותרים בבית: לפי ההערכה, כ-9,000 ילדים אינם רשומים באף מסגרת. לפי נתוני עיריית ירושלים, שיעור הנשירה בחינוך העל-יסודי בירושלים המזרחית עומד על כ-50% מהתלמידים. לשם השוואה, שיעור הנשירה בקרב המגזר היהודי בירושלים עומד על7.4% ושיעור הנשירה הגבוה ביותר בישראל, ביישוב ג'סר א-זרקא ? עומד על 11.8%.

מצוקת הכיתות החריפה בירושלים המזרחית ידועה מזה שנים רבות לעירייה ולמשרד החינוך, ואף נדונה בבתי המשפט במספר עתירות. בפברואר 2007, במסגרת דיון בבג"ץ, התחייבה המדינה לבנות בחמש השנים הקרובות 400 כיתות לימוד בירושלים המזרחית, בתקציב של כ-400 מיליון ש"ח. יש לציין כי בנייה זו יועדה להדביק את קצב הגידול הטבעי, אך לא לכסות על המחסור הקיים, אולם גם בניית 400 כיתות אלו עדיין מתעכבת.

קישורים:

 • ‏עתירת האגודה בדרישה להכפיל את תקציב תפעול מוסדות החינוך בירושלים המזרחית, ספטמבר 2010
 • תעודת עניות: דוח האגודה ועיר עמים על מצב החינוך בירושלים המזרחית, אוגוסט 2010
 • דוח האגודה ועיר עמים על מצב החינוך בירושלים המזרחית, אוגוסט 2009
 • וידאו: כמה ילדים נכנסים לכיתה אחת? חדשות ערוץ 2, 9.9.09
 • עתירות האגודה בדרישה למצוא מקומות לימוד לילדים בירושלים המזרחית, 2006-2009
 • עתירת האגודה בדרישה להחזיר שכר לימוד לילדים מירושלים המזרחית שנאלצים ללמוד בבתי ספר פרטיים, 2008
 • עתירה שהגישה האגודה בעניין בית ספר שהוקם ליד מפעל מזהם
 • עו"ד טלי ניר, רק ליהודים מגיע ללמוד? ספטמבר 2009
 • 2. העדר מסגרות חינוך לגיל הרך

  בירושלים המזרחית חיים היום כ-15,000 ילדים בגילאי שלוש וארבע, אולם קרוב ל-90% מהם אינם משולבים באף מסגרת חינוכית. למרות החשיבות הרבה של החינוך המוקדם והשפעתו על התפתחות הילד, הרשויות האמונות על החינוך בעיר המזרחית כמעט ואינן פועלות בתחום זה: בירושלים המזרחית פועלים היום רק שני גני טרום חובה עירוניים, בהם 55 ילדים. עוד כ-1,900 ילדים משולבים בכמה עשרות גנים פרטיים, הגובים שכר לימוד גבוה יחסית ליכולתם הכלכלית של ההורים.

  תמונת מצב מטרידה זו נובעת מהעובדה שהתיקון לחוק לימוד חובה, המקנה חינוך חובה חינם לבני שלוש וארבע, עדיין לא הוחל בירושלים המזרחית. החלת התיקון לחוק החלה בשנת 1999 באופן הדרגתי, ונועדה להתקדם על פני עשור באופן, שהראשונים לזכות בחינוך חינם יהיו ילדי השכונות והיישובים מהמדרג הכלכלי-חברתי הנמוך ביותר. על אף ששכונות ירושלים המזרחית הן העניות ביותר בירושלים לפי מדרג הלמ"ס, נבחרו לקבלת חינוך חינם לגלאי 3-4 רק שכונות ממערב העיר, רובן הגדול מדורגות במקום גבוה יותר מכל שכונות ירושלים המזרחית. האגודה לזכויות האזרח פועלת יחד עם קואליציה של ארגונים והורים פעילים מירושלים המזרחית לקדם הוצאת צו של משרד החינוך, אשר יורה על הקמת מסגרות לחינוך לגילאי 3-4 בירושלים המזרחית. לפי שעה, משרד החינוך מסרב לבקשות בנושא זה.

  קישורים:

 • מסמך רקע: חינוך לגיל הרך בירושלים המזרחית, הקואליציה להחלת חוק חינוך חובה חינם לילדים בגיל הרך בירושלים המזרחית, נובמבר 2007
 • הודעה לעיתונות: התעלמות טוטלית של הרשויות מהעדר מסגרות חינוך לגיל הרך בירושלים המזרחית, האגודה לזכויות האזרח, נובמבר 2007

 • דוח האגודה: זכויות אדם בירושלים המזרחית: עובדות ונתונים, מאי 2010
  זכויות תושבי ירושלים המזרחית – דף ראשי

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

  תגיות:

  קטגוריות: הזכות לחינוך,הזכות לחינוך,זכויות חברתיות,זכויות תושבי ירושלים המזרחית

  סגור לתגובות.