האגודה עתרה לבג"ץ: למשרד הפנים אסור לגבות קנס ממי שדרכונו אבד או נגנב

תקנות חדשות של משרד הפנים קובעות כי התשלום עבור הנפקת דרכון יעמוד על סך 250 ש"ח, אולם במקרה שבו הדרכון "נגנב, אבד, הושמד או הושחת", תגיע האגרה על חידושו ל-1000 ש"ח. האגודה: התוספת היא קנס, ולמשרד הפנים אסור להטיל "קנסות" בגין אבדן דרכונים

בראשית חודש ינואר 2009 נכנסו לתוקפן תקנות חדשות של משרד הפנים, הקובעות כי התשלום עבור הנפקת דרכון יעמוד על סך 250 ש"ח, אולם במקרה שבו נדרש חידוש דרכון במקום דרכון אשר "נגנב, אבד, הושמד או הושחת", יתווספו לכך 750 ש"ח, והאגרה תגיע ל-1000 ש"ח. האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ: התוספת היא קנס, ולמשרד הפנים אסור להטיל "קנסות" בגין אבדן דרכונים. עד להכרעה, בית המשפט מתבקש לאסור על משרד הפנים לגבות את האגרה המוגדלת.

בעתירה מציין עו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח, כי אגרה בגובה של 1000 ש"ח בגין חידוש דרכון, היא אגרה מופקעת, אשר מערימה קושי על מימוש אחת מזכויות היסוד של אזרחי המדינה – הזכות לצאת מהארץ. יתרה מכך, החוק אוסר על משרד הפנים "להעניש" את אלו שדרכונם אבד או נגנב. קיימים גבולות ברורים בין אגרות לבין קנסות: אגרה היא תשלום עבור שירות, וקנס הוא אמצעי ענישה. כל עוד אבדן דרכון אינו עבירה פלילית אסור למשרד הפנים "להעניש" את אלו שדרכונם נגנב או אבד באמצעות האגרה המופקעת.

עו"ד עודד פלר: "איש אינו חולק על החשיבות שבשמירה על מסמכי נסיעה, אולם השגת התכלית הזו יכולה להיות רק במסגרת החוק. אגרה אינה עונש, ומשום כך משרד הפנים אינו רשאי לעשות שימוש בסמכותו לגבות אגרות כדי להעניש. לצערנו, כמו בעניינים רבים אחרים, גם הפעם לא היה מנוס מפנייה לבית המשפט על מנת שיקרא את משרד הפנים לסדר".

בג"צ 2651/09

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,חופש התנועה

סגור לתגובות.