רישום אבהות כאשר אחד מהוריו של יילוד הוא אזרח זר

בג"ץ 2222/04 פלונית נגד שר הפנים; בג"ץ 10533/04 פלוני נגד שר הפנים

עו"ד: עודד פלר

 

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ נגד שר הפנים ומנהל מינהל האוכלוסין, בדרישה לשנות את ההנחיות, הקובעות כי כאשר אחד מהוריו של יילוד הוא אזרח זר, אין לקבל הצהרת אבהות מן האב. כמו כן התבקש בג"ץ בעתירה להורות על ביטול המדיניות, המתנה רישום אב זר לילד ישראלי במרשם האוכלוסין, או מתן מעמד לילדם של אב ישראלי ושל אם זרה, בהמצאת ראיות חותכות וחד משמעיות לאבהות או בהמצאת פסק דין, המצהיר כי הגבר הוא אביו של הילד. בג"ץ התבקש לקבוע, כי בהסכמת האם תתקבל הצהרת אבהות לצורך רישום האב במרשם האוכלוסין או לצורך מעמד לילדם, וכי במקרים חריגים, שבהם נדרש בירור נוסף באשר להצהרת אבהות של אב ישראלי לילד של אם זרה, תוענק לילד אשרה ורשיון לישיבה בישראל עד לתום הבירור.

בעקבות העתירה נאות משרד הפנים לרשום את האבהות במקרה הספציפי של העותרים, אולם העניין העקרוני לא נפתר. האגודה הגישה עתירה נוספת בעניין זה, והדיון בשתי העתירות אוחד. אף שגם עניינם הפרטני של העותרים בעתירה השניה נפתר בעקבות הגשתה, קבע בית המשפט כי יימשך הדיון בסוגיה העקרונית, והאגודה הגישה עתירה מתוקנת.

בפסק הדין שניתן ב-28.6.2011 קיבל בג"ץ את העתירה, וקבע שהדרישה לבדיקה גנטית צריכה להיות רק מוצא אחרון. השופטת (בדימוס) אילה פרוקצ'יה קבעה, כי אי האמון המובנה והגורף של משרד הפנים בהצהרת ההורות המשותפת של בני זוג שאחד מהם אינו ישראלי פוגע בכבודה של אוכלוסיה שלמה של בני זוג. עוד קבעה, כי משרד הפנים לא הביא בחשבון את אובדן הזמן והעלויות הכספיות הנכבדות הכרוכות בהוכחת ההורות. נפסק, כי לצורך רישום אבות שאינם ישראלים לילדים ישראלים, יש להסתפק ככלל בהצהרת ההורות של האם הישראלית והאב שאינו ישראלי.

במקרים של לידת ילד לאב ישראלי ולאם שאינה ישראלית, הכרה בהורות משמעה הקניית אזרחות לילד, ומשום כך משרד הפנים רשאי לבקש זולת הצהרת ההורים ראיות להוכחת הקשר הזוגי בין בני הזוג טרם הוריית הילד. ואולם, על משרד הפנים לגבש רשימה של המסמכים הדרושים, והוא אינו רשאי לדרוש הוכחת קיומו של תא משפחתי פורמלי, אלא ראיות לזוגיות בלבד.

עוד נפסק, כי רק אם לא נמצא כל בדל ראיה לקשר זוגי בין ההורים, יוכל משרד הפנים לדרוש – כאמצעי אחרון בלבד – הצגת פסק דין המצהיר על ההורות. בית המשפט מדגיש, כי ההחלטה האם לחייב את ההורים בבדיקה גנטית נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט לענייני משפחה בכל מקרה ומקרה.

 

בג"ץ 2222/04

העתירה

בג"ץ 10533/04

העתירה

עתירה מתוקנת, נובמבר 2005

פסק הדין

 

הודעות לעיתונות:

בג"ץ קבע: ילדים לאב ישראלי ולאם זרה יוכלו לקבל אזרחות כחוק גם ללא בדיקה גנטית יקרה, יוני 2011

משרד הפנים מונע רישום אבות לילדים שאחד מהוריהם אינו ישראלי, מרץ 2004

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אזרחות ותושבות,הזכות לחיי משפחה,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.