מבקשי מקלט ופעילי זכויות אדם הפגינו נגד "ההחזרה החמה" של פליטים למצרים

נשיא האגודה, סמי מיכאל, פנה לנשיא שמעון פרס: "… משמעותה של מדיניות ההחזרה החמה היא מסירת הפליטים שזה עתה נמלטו לישראל מקליעי השוטרים המצריים, בחזרה למעצר בידי אותם השוטרים […] אני פונה אליך בבקשה להתגייס ולסייע להגן על אותם בני אדם אומללים"

אתמול (28.9.08) בשעה 17:30 התקיימה מול משרד הביטחון בתל אביב הפגנה נגד גירוש פליטים למצרים מיד עם הגיעם לישראל, בשיטת "ההחזרה החמה".

לפרטים נוספים על "ההחזרה החמה"
דיווח על ההפגנה, מאתר "הארץ"
תמונות מההפגנה, מאתר nrg
לצפייה בסרטון על "ההחזרה החמה"

נשיא האגודה לזכויות האזרח, סמי מיכאל, פנה אתמול לנשיא המדינה, שמעון פרס, בבקשה שיתערב ויפנה אל שר הביטחון בדרישה לחדול ממדיניות "ההחזרה החמה". להלן נוסח המכתב.

לכבוד נשיא המדינה
מר שמעון פרס

אדוני הנשיא,

אני פונה אליך בעניין אשר ראוי שידיר שינה מעיניו של כל מי שצביונה המוסרי של מדינת ישראל חשוב ויקר לו.

כידוע, פליטי חרב ומבקשי מקלט מסודן, מאריתריאה ומאזורי מלחמה נוספים נמלטים ממצרים לישראל. בני אדם אלה מגיעים אלינו מן התופת שבמולדתם, ולאחר שחוו רדיפות גם במצרים. יתרה מזו, בחודשים האחרונים נוקטת מצרים מדיניות גירוש של מאות מבקשי מקלט אריתראים למולדתם, למרות הסכנה הצפויה להם שם, ובאזור הגבול החיילים המצרים יורים במבקשי מקלט המנסים לעזוב את מצרים, על אף שאינם מהווים איום.

אמנת האו"ם בדבר מעמדם של פליטים קובעת מפורשות כי על המדינה חלה חובה להגיש עזרה למבקשי מקלט, ובפרט להימנע מלגרשם מתחומה, בכל מקרה בו קיים חשש כי הגירוש יסכן את חייהם או את שלומם. גם בג"ץ קבע ב-1995, שאין להחזיר מבקש מקלט למקום בו הוא נרדף או למדינה שלישית, שנשקפת סכנה כי ממנה יגורש למקום בו נרדף.

לא זו בלבד שישראל חתומה על האמנה, אלא שנמנתה עם המובילים לכינונה בשנת 1951, בעקבות לקחי השואה וזיכרון הפליטים היהודים שנדחו על ידי מדינות מקלט. עתה, למרבה הצער, דווקא מדינת ישראל היא זו שנוהגת באופן מחפיר ואכזרי בפליטים ובמבקשי מקלט הבאים בשעריה, אולי אף בעקיפין משלחת אותם אל מותם.

באוגוסט 2007 החזירה ישראל למצרים 48 פליטים, בהם מבוגרים וילדים מדרפור שבסודן. זאת מבלי שהותר להם להגיש בקשות למקלט, ללא גישה לנציבות האו"ם לפליטים וללא עריכת בדיקה בדבר קיומה של סכנת לחייהם או לחירותם כתוצאה מכך. לשם הצדקת "ההחזרה החמה", כלשון מקבלי ההחלטות, נאחזה ישראל ב"הבנות" מעורפלות, הבנות שבעל פה בין ראש הממשלה, אהוד אולמרט, לבין נשיא מצרים, חוסני מובארכ. כיום ידועות תוצאותיה ההרסניות של "החזרה חמה" זו: משך חודשים ארוכים הפליטים נכלאו במצרים, ללא התר גישה לארגוני זכויות אדם, לרבות נציבות האו"ם לפליטים. חלק מהם גורש לסודן שממנה מילט את נפשו, ואילו גורלם של האחרים אינו ידוע כלל ועיקר.

בעקבות אירוע זה עתרו לבג"ץ ארגוני זכויות אדם, בהם האגודה לזכויות האזרח בישראל, בדרישה לאסור "החזרות חמות" שכאלה. נציגי המדינה טענו בפני בית-המשפט, כי ההחזרות הללו תבוצענה בעתיד רק בתנאי שמצרים תעניק בטוחות מתאימות לשלום המגורשים.

בשבועות האחרונים שב צה"ל לבצע את מדיניות "ההחזרה החמה". בתמצית, משמעותה של מדיניות זו היא מסירת הפליטים שזה עתה נמלטו לישראל מקליעי השוטרים המצריים, בחזרה למעצר בידי אותם השוטרים. כך לפני מספר שבועות, הוחזרו 91 מבקשי מקלט, וממשלת מצרים הודיעה על כוונתה להסגירם למדינות מהן נמלטו.

לטענת הצבא, נוהל "ההחזרה החמה" אמור לכלול תשאול של מבקשי מקלט על ידי החיילים, בטרם יגורשו. אלא שספק אם תשאול חפוז, הנערך על ידי חייל בלתי מיומן שאינו דובר שפתם של מבקשי המקלט, יש בו כדי לשקף תמונת מצב אמינה באשר למידת הסכנה בה נתונים האנשים הניצבים מולו.

אני פונה אליך בבקשה להתגייס ולסייע להגן על אותם בני אדם אומללים, ולפנות אל שר הביטחון בדרישה חד משמעית, לחדול ממדיניות אסורה זו.

בתודה ובכבוד רב,
סמי מיכאל

עוד בנושא:
הפליטים בשערינו: שלח ושכח, מאת הרב בני פרל
על פליטים ומבקשי מקלט בישראל

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.