מתוך עדות של חייל צה"ל

"הפליטים אינם יודעים היכן הגבול. אספנו אותם, שבעה עשר במספר. חשבתי שננהג על פי הנוהל הרגיל (מתן מים ובדיקה רפואית), אבל אז הגיעו הקצינים הבכירים. הם הורו לנו לכסות את עיניהם ולאזוק אותם. זה לא קרה קודם מעולם. העלנו את כולם על אוטובוס צבאי, שנסע לעבר הגבול..."

לצפייה בעדות המלאה:על מדינת ישראל מוטלת חובה להגן על מבקשי המקלט ועל הפליטים הנמלטים אליה. היא אינה רשאית להחזיר מבקשי מקלט למקום שם נשקפת סכנה לחייהם או לחירותם, ולמקום שם הם עלולים להיות חשופים לעינויים.

כיתבו על כך
לאנשים האחראים למדיניות "ההחזרה החמה" ושילחו אלינו העתק: 

אהוד ברק, שר הביטחון, רח' קפלן 37 הקריה תל אביב 61909.
פקס: 03-6917915 / 03-6962757

מני מזוז, היועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים, רח' צלאח א-דין 29 ירושלים, 91010. פקס: 02-6467001