זכויות חברתיות

חוק יסוד: זכויות חברתיות

הצעת חוק יסוד: זכויות חברתיות

הצעת החוק, שנוסחה על ידי האגודה לזכויות האזרח, מציעה לעגן לראשונה בחקיקה הישראלית את הזכויות החברתיות. בשונה מהצעות חוק דומות שהונחו בעבר, הצעת החוק הנוכחית כוללת פירוט רחב של כל אחת מהזכויות הקונקרטיות – חינוך, בריאות, דיור, תעסוקה, רווחה, בטחון סוציאלי ובטחון תזונתי – ומגדירה את התוכן שלהן כדי לחייב את הרשויות לפעול באופן שיבטיח זכויות אלו.

הצעת חוק היסוד תאפשר למחוקק לקבוע את המסגרת למדיניות החברתית כלכלית של ממשלות ישראל בדורות הבאים, ותמנע מצב שבו רק הממשלות קובעות מדיניות זו. לכן היא מהווה הזדמנות חשובה לחברי הכנסת להתוות את הכיוון החברתי אליו תצעד ישראל. הצעת חוק היסוד משמעותית במיוחד במצב המשפטי הנוכחי, בו חוקי היסוד הקיימים (ובפרט כפי שפורשו על ידי בית המשפט העליון) נותנים משקל מכריע לאינטרסים כלכליים, קניינים ומעין קניינים, והזכות לכבוד שמעוגנת בהם לא פורשה ככוללת הגנה משמעותית על הזכויות החברתיות. על מנת למנוע רושם כי בהתנגשות בין זכויות האדם מסוגים שונים, ניתנה הבכורה לזכויות אשר זכו להכרה חוקתית מפורשת, כמו זכות הקניין וחופש העיסוק, יש חשיבות משפטית וחינוכית כאחת, לעגן את הזכויות החברתיות בחוק יסוד.

 סטאטוס:  הונחה על שולחן הכנסת על-ידי חברי כנסת מכל רחבי הקשת הפוליטית: שלי יחימוביץ', זבולון אורלב, חיים כ"ץ, אורלי לוי, שלמה מולה, זהבה גלאון, ניצן הורוביץ, דב חנין, איתן כבל ג'מאל זחאלקה ואורי אורבך. טרם עלתה בוועדת השרים.

נוסח הצעת החוק (pdf)

הצעת החוק ודברי הסבר – נוסח מעוצב להדפסה (pdf)

להרחבה על הצעת החוק

 

הודעות לעיתונות:

על כנס בנושא שנערך בכנסת, לציון יום זכויות האדם הבינלאומי 2011, דצמבר 2011

הצעת חוק יסוד: זכויות חברתיות חוזרת לכנסת עם תמיכה מימין ומשמאל, נובמבר 2011

 

קישורים:

פניית האגודה לזכויות האזרח לשר הרווחה, אפריל 2013

דברי השופטת (בדימוס) אילה פרוקצ'יה על הצורך בכינונו של החוק, במסגרת הכנס בכנסת ב-6.12.11

עו"ד טלי ניר, לפני הכל – קיום בכבוד, דצמבר 2011

עו"ד גיל גן-מור, הגיע הזמן לחוק יסוד: זכויות חברתיות, אוגוסט 2011

 

כל המסמכים בנושא באתר האגודה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: זכויות חברתיות,חוק יסוד זכויות חברתיות,מדיניות חברתית-כלכלית

סגור לתגובות.