לימודי אסירים ביטחוניים באוניברסיטה הפתוחה

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

עת"א 4902-08-11 יונס נגד שרות בתי הסוהר; רע"ב 4063/12 יונס נגד שרות בתי הסוהר; דנג"ץ 204/13 צלאח נ' שירות בתי הסוהר

עו"ד: לילה מרגלית, אן סוצ'יו

 

ביולי 2011 החליטו בשירות בתי הסוהר (שב"ס) להפסיק את לימודי האסירים המסווגים כביטחוניים באוניברסיטה הפתוחה כחלק מהמדיניות שנועדה להפעיל לחץ על מנת להביא לשחרור גלעד שליט. ב- 23.10.11 הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה בשמו של אסיר, שלמד באוניברסיטה הפתוחה מאז שנת 1996 ונותרו לו ארבעה קורסים לסיום תואר הבוגר, נגד החלטת שב"ס להפסיק את לימודיו. בעתירה טענו שמדובר בהחלטה שרירותית לחלוטין שאינה מבוססת על כל שיקול ענייני לגיטימי, הנוגע לעותר עצמו. כמו כן, טענו כי ההחלטה הנה בלתי חוקתית בעליל משהיא מתייחסת לעותר כאמצעי להשגת תכליות חיצוניות לו ופוגעת בכבודו, היא נגועה באפליה קיצונית על בסיס לאום והיא פוגעת בזכויות היסוד של העותר לחופש ביטוי ולחירות רוחנית.

גם לאחר שחרורו של גלעד שליט באוקטובר 2011 החליטו בשב"ס שלא לבטל את החלטתם ובתגובתם לבית המשפט טענו כי הלימודים באוניברסיטה הפתוחה אינם זכות אלא הטבה ולכן שב"ס אינו מחויב להעניק פריבילגיה זו לאסירים הביטחוניים. כמו כן, בתגובתו לבית המשפט שלף המשיב טיעון ביטחוני לפיו בידי גורמי הביטחון מצוי מידע המעיד על כך שארגוני טרור מעבירים כספים לאסירים ביטחוניים ולמשפחותיהם כגמול על מעשיהם וכן כי באופן כללי הטבות שונות שניתנו לאסירים הביטחוניים נוצלו על ידם לרעה לצורך העברת מסרים ואמצעים שונים.

בדיון שהתקיים טענו, בין היתר, שמדובר בפגיעה בזכות יסוד להשכיל ולרכוש ידע, זכות שהוכרה בפסיקה. הדגשנו כי לאור העקרון שלפיו זכויות הפרט אינן נעצרות בשערי הכלא, אין לשלול את הזכות ללמוד באופן קולקטיבי, אלא רק בהתקיים הצדקה אינדיווידואלית. כמו כן טענו, כי אין כל שיקול ביטחוני רלוונטי שמצדיק את שלילת הזכות וכי כלל אין כל קשר לוגי בין סוגיית העברת הכספים לבין הלימודים באוניברסיטה הפתוחה.

בית המשפט דחה את העתירה. השופט אברהם טל קבע, שלא מדובר בפגיעה בזכות אלא בטובת הנאה בלבד, וכי בכל מקרה הפגיעה היא מידתית לאור השיקולים הביטחוניים שעמדו על הפרק.

האגודה הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. בבקשה טענו שקביעתו של בית המשפט המחוזי שהזכות ללמוד באוניברסיטה היא הטבה בלבד, ששב"ס אינו מחויב להעניק, מנוגדת להלכת בית המשפט העליון, המכירה בזכותם של אסירים לממש את זכותם החוקתית לחירות רוחנית ובכלל זה לחופש ביטוי ולרכישת השכלה וידע. כמו כן טענו לאפליה בין אסירים פליליים, שלהם מתירים ללמוד, לבין אסירים ביטחוניים.

בית המשפט העליון דחה את הערעור. בפסק הדין נקבע כי המשפט החוקתי אינו מכיר בזכות יסוד ללימודים אקדמיים, ולפיכך יש לדון רק בטענת האפליה. לעניין זה, הפסיקה הכירה שוב ושוב בחוקיות של הגבלות שהוטלו על אסירים בטחוניים לעומת אסירים פליליים, ולכן ההחלטה חוקית. בית המשפט ביקש משב"ס לשקול מחדש את ההחלטה לגבי אסירים שקרובים לסיום התואר, ואם לא יחזור בו – אותם אסירים יוכלו להגיש עתירה חדשה.

שלושה אסירים הגישו בקשה לדיון נוסף בפסק הדין באמצעות הקליניקה לזכויות ושיקום אסירים באוניברסיטת חיפה, האגודה לזכויות האזרח ועדאלה. בית המשפט העליון קיבל את הבקשה והורה לקיים דיון נוסף.

ביום 14.4.15 דחה בית המשפט העליון את העתירה. הנשיאה נאור קיבלה אמנם את טענתם העקרונית של העותרים, כי לא די בעצם סיווגו של אדם כאסיר ביטחוני על מנת לשלול ממנו זכויות או הטבות הניתנות לאחרים, אולם קבעה, כי אין מקום להתערבות בית המשפט במקרה דנן. הנשיאה נאור קבעה כי ראוי ששב"ס יבחן פעם נוספת את היקפו של ההסדר הגורף שהוחל על כלל האסירים הביטחוניים, ויאפשר בדיקה פרטנית של כל מקרה ומקרה. השופט ג'ובראן והשופטת חיות הצטרפו לדעתה של הנשיאה נאור.

לעומת זאת, הנשיא בדימוס גרוניס קבע בפסק דינו כי קיים שוני מהותי בין אסירים ביטחוניים לאסירים שאינם ביטחוניים, המצדיק התייחסות שונה, בלא תלות בקיומה של הצדקה קונקרטית למתן או לשלילה של הטבה. השופטים שהם, מלצר והנדל הציגו גישות ביניים בין שתי העמדות.

העתירה

החלטה, 7.5.2012

בקשת רשות ערעור, מאי 2012

תגובה מטעם המשיבים, דצמבר 2012

פסק הדין

בקשה לדיון נוסף

החלטה בבקשה לדיון נוסף, 28.10.2013

בקשה של מרצות/ים באוניברסיטה הפתוחה להצטרף לדיון הנוסף כידידי בית המשפט, פברואר 2014

סיכומים מטעם העותרים, פברואר 2014

סיכומים מטעם המשיבים, מאי 2014

תגובת העותרים לסיכומי המשיבים, יוני 2014

פסק הדין, 14.4.2015

 

הודעות לעיתונות:

אסירים ביטחוניים דורשים דיון נוסף בפסק הדין בעניין איסור לימודים אקדמיים, ינואר 2013

נדחתה עתירת אסיר ביטחוני להמשיך לימודיו באוניברסיטה הפתוחה, מאי 2012

 

קישורים:

מרצים באוניברסיטה הפתוחה נגד העליון: לאפשר לימודים לאסירים הביטחוניים, הארץ, 9.1.2013

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,זכויות אזרחיות,זכויות אסירים,זכויות בהליך הפלילי,זכויות האדם בשטחים הכבושים,חופש הביטוי,מערכת המשפט

סגור לתגובות.