לחבר לרשת החשמל מרפאות בכפרים בדואים בלתי מוכרים בנגב

מועצת הכפרים הבלתי מוכרים, רופאים לזכויות אדם והאגודה עתרו לבג"ץ, בדרישה לחבר את המרפאות לשירותי בריאות ראשוניים ואת התחנות לבריאות המשפחה בכפרים הבלתי-מוכרים בנגב לרשת החשמל הארצית. אי-חיבורן פוגע בזכויות תושבי הכפרים הבלתי-מוכרים לבריאות ולשוויון

המועצה האזורית לכפרים הבלתי-מוכרים בנגב, עמותת רופאים לזכויות אדם והאגודה לזכויות האזרח עתרו לבג"ץ, בדרישה לחבר את המרפאות לשירותי בריאות ראשוניים ואת התחנות לבריאות המשפחה, הפועלות בכפרים הבלתי-מוכרים בנגב, לרשת החשמל. את העתירה, המופנית נגד שר הבריאות, שירותי בריאות כללית, חברת החשמל, הוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז הדרום והוועדה המקומית לתכנון ובניה אבו בסמה, הגישה עו"ד סוניה בולוס מהאגודה לזכויות האזרח.

עו"ד בולוס מבהירה, כי בשל אי-חיבורן של המרפאות ושל התחנות לבריאות המשפחה לרשת החשמל הארצית, נפגעות זכויותיהם של תושבי הכפרים הבלתי-מוכרים בנגב לבריאות ולשוויון. זאת מכיוון שהעדר אספקה סדירה של חשמל (המרפאות נאלצות להשתמש בגנרטורים) פוגע במידה ניכרת ברמת השירותים הרפואיים, הניתנים לתושבי הכפרים, בהשוואה לשרותים הניתנים ליתר תושבי ישראל.

תושבי 45 הכפרים הבלתי-מוכרים בנגב, המונים כיום כ-80,000 נפשות, סובלים מאפליה מתמשכת וקיצונית בנגישות לשירותי בריאות. עד לשנת 1994 לא היתה בכפרים הבלתי-מוכרים ולו מרפאה אחת כדי לשרת את תושביהן. מאז הוקמו בכמה מכפרים אלה 11 מרפאות לשירותי בריאות ראשוניים, מרביתן בעקבות עתירה, שהגישה האגודה לזכויות האזרח בשם תושבי כמה מהכפרים, הארגונים העותרים בעתירה זו והפורום לדו-קיום בנגב. כך פועלות כיום מרפאות ותחנות לבריאות המשפחה בכפרים אבו תלול, אל-גרין, אל-זרנוג, אם בטין, אם מתנאן, ביר הדאג`, דריג`את, ואדי ג`וין, ואדי א-נעם, עבדה וקסר אל-סר.

מרפאות אלה – שאין בהן די – מחוברות לרשת המים, אך החשמל מסופק באמצעות גנרטורים, שפועלים רק בשעות פעילותן. במצב הנוכחי, בו אין אספקת חשמל סדירה, לא ניתן להחזיק בתרופות ובחיסונים בסיסיים, הזקוקים לקירור במשך 24 שעות ביממה, כפי שנהוג בכל מרפאה רגילה. בנוסף, החום הכבד, השורר בנגב בעונת הקיץ, עלול לפגוע ביעילות הרפואית של יתר התרופות המוחזקות במרפאות או להעלות את רמת רעילותן, והוא אף עלול לגרום לזיהום של ציוד רפואי אחר, כגון ערכות חיטוי.

עו"ד בולוס מציינת, כי דיני התכנון והבניה והחלטות של המועצה הארצית לתכנון ולבניה במחוז הדרום מאפשרים לחבר את המרפאות לחשמל. לפני קרוב לשלוש שנים נתקבלה החלטה, המכירה במרפאות כמבנים יבילים ארעיים, המספקים שירותים חיוניים, החלטה שאיפשרה את חיבורם. את המרפאות הפועלות בכפרים אל-זרנוג, ביר הדאג`, ואדי א-נעם ועבדה – נאמר בעתירה – היה ניתן לחבר לחשמל עוד קודם לכן, מכיוון שהיו להן היתרי בניה כדין. אולם עד כה לא נעשה דבר, והמרפאות לא חוברו לרשת החשמל. בכך, מסבירה עו"ד בולוס, מפירים משרד הבריאות ושירותי בריאות כללית את חובתם בהתאם לחוק הבריאות ולחוק זכויות החולה, המטילים עליהם חובה חד-משמעית לספק שירותי בריאות ברמה מקצועית נאותה ולאפשר גישה נוחה אליהם. בנוסף, מפירים המשיבים את החובה לפעול במהירות הראויה, הנגזרת מחובתה הכללית של הרשות לפעול בסבירות.

נוכח דברים אלה מתבקש בג"ץ להורות על חיבורן של המרפאות ושל התחנות לבריאות המשפחה לרשת החשמל.


בג"ץ 6602/07

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לבריאות,הזכות לחשמל,הכפרים הבלתי מוכרים,זכויות המיעוט הערבי,זכויות חברתיות,שוויון בשירותי בריאות

סגור לתגובות.