הרחבת סמכויותיהם של פקחים עירוניים

צילום: יואב לףצילום: יואב לף

חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011

הצעת החוק היא תוצר של החלטת הממשלה מיוני 2010 בעניין הרפורמה בתחום הביטחון האישי, שבמסגרתה הוחל ב- 2011 בפיילוט להפעלת שיטור עירוני ב-13 ערים. הצעת החוק מסמיכה פקחים עירוניים לשמש ככוח מסייע למשטרה למניעת עבירות אלימות בתחומי הרשות המקומית, ומרחיבה באופן ניכר את סמכויותיהם. למרות שהנוסח המקורי של ההצעה צומצם, הוא עדיין משקף מגמה בעייתית וחמורה של התנערות המדינה מאחריותה לאספקת שירותים חיוניים לאזרחיה והעברה של תפקידי ליבה של המשטרה לידי פקחים עירוניים.

הסמכויות שקיבלו הפקחים: דרישה להזדהות, חיפוש במקרה של חשד סביר לנשיאת נשק ועיכוב עד לבואו של שוטר. הצעת החוק המקורית הייתה חמורה ודרקונית בהרבה, אך במהלך הדיונים בוועדת הפנים צומצמה באופן משמעותי. בין היתר שונו הדברים הבאים: החוק עוסק בפקחים בלבד, ואינו מרחיב סמכויות של מאבטחים; בוטל מתן סמכויות לפקחים למניעת כניסה למקום והוצאה ממקום תוך שימוש בכוח סביר לשם כך; בוטל הסעיף המאפשר לפקח שימוש בכוח כדי להביא את המעוכב לתחנת המשטרה; בוטל עונש של שנתיים מאסר על סירוב להיענות לדרישת הפקח והוחלף בקנס כספי. בנוסף, צומצמה האפשרות לעשות שימוש בסמכויות הפקח במקרה של עבירות עתידיות.

למרות השינויים החיוביים עדיין מדובר מהצעת חוק בעייתית, שכן העברת אחריות למניעת מעשי אלימות וקיום הסדר הציבורי לידי גורמים עירוניים, פותחת פתח גם לניגודי עניינים ופוליטיזציה של שירותי אכיפת החוק כמו גם להעמקת הפערים בין הרשויות השונות.

כמו כן, ההצעה המקורית הייתה אמורה  לחול בכל הארץ, אך צומצמה אך ורק ל-13 הרשויות שבהן מתנהל הפיילוט, ולמשך השנתיים של הפיילוט בלבד. אולם, מאז עברה הצעת החוק, הוארך כבר הפיילוט בשנתיים נוספות, ורשימת הערים הכלולות בו הולכת ומתרחבת.

סטאטוס: החוק עבר במליאה במתכונתו המצומצמת ב-3 באוגוסט 2011. תוקף הפיילוט הוארך בשנתיים נוספות ועד ליולי 2015. במהלך שנת 2014 הורחב היקפו של הפיילוט שלוש פעמים – מ-13 רשויות מקומיות ל-56.

 

נוסח החוק

פניית האגודה לוועדת הפנים, יולי 2015

פניית האגודה לזכויות האזרח לוועדת הפנים, הרחבת הפיילוט על אף ליקויים קשים שהתגלו בו, ספטמבר 2014

פניית האגודה לזכויות האזרח לוועדת הפנים, הרחבה שלישית של הפיילוט, מרץ 2014

פניית האגודה לוועדת הפנים, הרחבה שניה של הפיילוט, נובמבר 2013

פניית האגודה לוועדת השרים לענייני חקיקה, מאי 2013

פניית האגודה לוועדת הפנים, יולי 2012

פניית האגודה לוועדת הפנים, הרחבה ראשונה של הפיילוט, מאי 2012

פניית האגודה לוועדת הפנים, פברואר 2011 (גרסת pdfתקציר (pdf))

 

חקיקה קשורה:

משטרה של הרשויות המקומיות

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הפרטה,זכויות אזרחיות,זכויות בהליך הפלילי

סגור לתגובות.