השבוע בכנסת: הפרטה, וד"לים ועוד קצת הפרת זכויות אדם

הכנסת. צילום: איציק אדריהכנסת. צילום: איציק אדרי

אלה חלק מהצעות החוק שיעלו לדיון במליאה ובוועדות השבוע – השבוע האחרון של מושב הכנסת

 

האם תכנית ויסקונסין חוזרת?

סטטוס: דיון השבוע בוועדת העבודה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית

לאחר ביקורת חריפה מכל קצוות הקשת הפוליטית על תכנית הפילוט להפרטת שירות התעסוקה, הממשלה מנסה שוב לקדם את ויסקונסין – והפעם, לכל הארץ. המתכונת שעל הפרק דומה מאד לזו שנדחתה בעבר, למעט שינויים ספורים ובלתי מספקים, זאת למרות שועדת העבודה והרווחה החליטה ב-2010 על סיום תוכנית ויסקונסין ואף גיבשה הצעת חוק לתוכנית אלטרנטיבית ראויה, שבמרכזה אחריות המדינה להגברת התעסוקה ולאופק תעסוקתי.

עמדתנו: באגודה לזכויות האזרח מתנגדים להצעת החוק הפוגענית וקוראים לקיום דיון ובחינה מעמיקים בחלופות לתוכנית ויסקונסין, שהן טובות וראויות יותר, ואינן כוללות הפרטת סמכויות בסיסיות של המדינה ופגיעה בזכויות יסוד של תושביה.

 

חוק הטרור

סטטוס: הצבעה השבוע במליאה בקריאה ראשונה

מטרת החוק מוגדרת כמתן כלים מתאימים לרשויות המדינה בתחום המשפט הפלילי והציבורי, לשם התמודדות עם איומי הטרור. חלק מהסמכויות המעוגנות בהצעת החוק נועדו להחליף הוראות בתקנות ההגנה לשעת חירום.

עמדתנו: באגודה לזכויות האזרח מתריעים כי הצעת החוק מאיימת להנציח פרקטיקות בעייתיות המעוגנות כיום בחקיקת החירום ובחקיקה המנדטורית, בין השאר – הסמכות לעצור אזרחים ותושבים בישראל במעצר מינהלי שאינו מוגבל בזמן, ללא משפט ומבלי לגלות לחשוד את מהות החשדות והראיות נגדו, וכן חקירת חשודים ללא ערובות בסיסיות למניעת עינויים ועיוותי דין. באגודה חוששים כי החוק יאפשר שלילת זכויות אדם בסיסיות ללא הליך הוגן. להרחבה

 

חוק סמכויות פקחים

סטטוס: דיון היום בוועדת הפנים של הכנסת לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית

הצעת חוק ממשלתית אשר במקורה נועדה לסלול את הדרך להקמת כוחות שיטור עירוניים (ולהכשרת אלה הקיימים כבר עתה) – על ידי הרחבת סמכויותיהם של מאבטחים פרטיים ושל פקחים עירוניים, ובכלל זה הסמכות לדרוש תעודת זהות, לעכב אזרחים, לעשות שימוש בכוח ועוד. בנוסף, הצעת החוק היתה אמורה לעגן בחוק גם גביית האגרה מהתושבים למימון האמור לעיל.

השבוע אמורה ועדת הפנים לאשר את הרחבת הסמכויות לפקחים עירוניים בלבד ברשויות המקומיות המשתתפות בפיילוט, למשך תקופת הפיילוט.

עמדתנו: האגודה לזכויות האזרח מכירה בצורך לשפר ולחזק את מערך אכיפת החוק בישראל ולהתמודד ביעילות עם תופעת האלימות, אולם הצעת החוק משקפת דווקא התנערות של המדינה מחובותיה בתחום זה, תוך הרחבה של פוטנציאל הפגיעה בזכויות אדם. הרצון להקים מערך שיטור קהילתי הוא מבורך, אך יש לעשות זאת במסגרת המשטרה ולא מחוצה לה.

 

הצעת חוק לשון הרע ללא הוכחת נזק

סטטוס: נדחה הדיון שתוכנן השבוע בוועדת החוקה, חוק ומשפט, להכנה לקריאה שנייה ושלישית. ייתכן שיתקיים במהלך הפגרה

שתי הצעות לתיקון חוק איסור לשון הרע המבקשות להעלות באורח ניכר את סכום הפיצוי שניתן לפסוק בתביעת לשון הרע גם ללא הוכחת נזק, מ-50,000 ל-500,000 ובנסיבות מיוחדות אף מעבר לכך.

עמדתנו: באגודה לזכויות האזרח מתנגדים להצעות החוק. כבר היום פוסקים בתי המשפט סכומים ניכרים במקרים בהם הוכח שנגרם נזק; הגדלת סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק אינה נחוצה להגנה על נפגעים ששמם הוכתם, אולם עלולה להגביר את הפגיעה בחופש הביטוי באמצעות תביעות דיבה. בשנים האחרונות חלה עליה מדאיגה במספרן של תביעות דיבה חסרות שחר שהגישו גופים רבי עוצמה, בכוונה ברורה להלך אימים על מי שמתח עליהם ביקורת. קבלת התיקון עלולה לעודד שימוש לרעה בתביעות דיבה ולהעצים את פגיעתן בחופש הביטוי.

 

חוק בית דין לזרים

סטטוס: דיון היום בועדת הפנים לקראת קריאה שנייה ושלישית

על פי הצעת החוק יוקם במשרד המשפטים "בית דין לזרים" שידון באופן בלתי פומבי בעניינים הנוגעים להסדרת מעמד בישראל, ובכלל זה בהסדרת מעמדם בישראל של בני משפחה של אזרחים ושל תושבים. מטרתה של הצעת החוק להרחיק את הביקורת השיפוטית מעל משרד הפנים, מדיניותו, פעולותיו ומחדליו. עם הקמת בית הדין ירוכזו כל הסמכויות הנוגעות להגירה ולמעמד של מי שאינם יהודים – הביצועיות, התחיקתיות והשיפוטיות – בידיהם של משרד הפנים ושל משרד המשפטים. בהעדר מדיניות הגירה, משרדי הממשלה הם שמחוקקים את המדיניות בנהלים, והם שמוציאים אותה אל הפועל. עם קבלת הצעת החוק משרדי הממשלה גם ישפטו את עצמם, ויכריעו, אם המדיניות שקבעו והאופן שבה ביצעו אותה הינם חוקיים.

עמדתנו: האגודה לזכויות האזרח מתנגדת להצעת החוק. מדובר בפגיעה חמורה בעקרון הפרדת הרשויות, בפומביות הדיון המשפטי, בכללי הצדק הטבעי ובזכויות היסוד של רבים, ובהם בני זוג של אזרחים ותושבים, ילדים במזרח ירושלים, מהגרי עבודה, מחוסרי אזרחות ועוד. להרחבה

 

חוק מניעת פגישת אסיר עם עו"ד מסוים

סטטוס: דיון היום בועדת הפנים של הכנסת כהכנה לקריאה שנייה ושלישית

הצעת החוק מבקשת להרחיב באופן בעייתי את סמכות שב"ס למנוע מאסיר ביטחוני להיפגש עם עורך דין מסוים, על סמך חומר חסוי ומבלי להוכיח התנהלות בעייתית כלשהי מצד עורך הדין.

החוק כיום כבר מאפשר מניעה כזו, כשקיים חשד שהפגישה תנוצל לביצוע עבירה המסכנת את ביטחון הציבור או את המשמעת בבית הסוהר, וגם היום המניעה יכולה להתבסס על חומר חסוי. התיקון המוצע מבקש להוסיף עילה עמומה נוספת להטלת מניעה, ולעשות זאת למשך פרק זמן ממושך יותר, ללא ביקורת שיפוטית..

עמדתנו: באגודה לזכויות האזרח מתנגדים להצעת החוק משום שהיא פוגעת קשות באחת מזכויות היסוד הבסיסיות ביותר בכל מדינה דמוקרטית: זכותו של אסיר להיפגש עם עורך דין לפי בחירתו ולהיוועץ בו.

 

חוק הוד"לים

סטטוס: דיונים השבוע לקראת הצבעה במליאה בקריאה שנייה ושלישית.

הצעת חוק הוד"לים (ועדות דיור לאומיות) צפויה להגיע השבוע לקריאה שנייה ושלישית במליאה, וזאת על רקע המחאה הציבורית הנרחבת שבבסיסה מחאה כנגד מדיניות דיור אנטי חברתית בישראל.

עמדתנו: באגודה לזכויות האזרח מתנגדים להצעת החוק וקוראים לכנסת שלא לקדם אותה. מדובר בהצעה שעוקפת דיני תכנון ובניה רגילים, דבר שיש בו כדי לפגוע באינטרסים הציבוריים והחברתיים. יובהר, כי בחוק התכנון והבניה קבועים הסדרים (דוגמת דיון במסגרת היררכיה תכנונית, שיתוף ציבור, שקיפות, הליכי ערר ועוד) שיש בהם כדי להגן על האינטרסים הציבוריים, דבר שאיננו קיים בהצעת חוק הוד"לים. ככל שתקודם הצעת החוק – מוצע כי ישולב בה דיור בר השגה וכן תיקונים משמעותיים נוספים. להרחבה

 

הרפורמה בתכנון ובבניה

סטטוס: הרפורמה נמצאת באמצע הליכי חקיקה בועדה מיוחדת שהוקמה לצורך כך, אשר צפויים להסתיים רק במושב הבא, אם בכלל. השבוע יתקיים דיון בנושא.

זוהי רפורמה מקיפה ביותר הכוללת חקיקה של חוק תכנון ובניה חדש בן מאות סעיפים, במקום החוק הקיים במדינה מזה עשרות שנים.

עמדתנו: באגודה לזכויות האזרח מתנגדים לרפורמה משום שמדובר בחוק בלתי חברתי – אין ייצוג הולם,  אין שיתוף ציבור, אין כלים שיבטיחו תכנון חברתי (כמו יועצים חברתיים), תסקיר חברתי, אין דיור בהישג יד. באגודה פועלים לשילוב כל אלה בחוק.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: אזרחות ותושבות,הזכות לדיור,הזכות לעבוד,הפרטה,זכויות אזרחיות,זכויות בהליך הפלילי,זכויות במעצר ובחקירה,זכויות חברתיות,חופש הביטוי,תוכנית ויסקונסין,תכנון, בניה וקרקעות

סגור לתגובות.