שחרור מפגינים בתנאים מגבילים

ע"ק 47784-07-11 ע.ה. נגד משטרת ישראל מרחב מוריה; ע"ק 47800-07-11 א' י' א' נגד משטרת ישראל מרחב מוריה; צ"א 42929-07-11 א.ע. נגד משטרת ישראל תחנת גלילות; ע"ח 48281-07-11 י.י. נגד מדינת ישראל

עו"ד: אן סוצ'יו

 

האגודה לזכויות האזרח הגישה מספר עררים בשם מפגינים שנעצרו בהפגנות המחאה בנושא דיור וצדק חברתי. ב-25.7.11 הגשנו ערר דחוף לבית משפט השלום בתל אביב (צ"א 42929-07-11) בעניינם של מפגינים שנעצרו יחד עם עשרות מפגינים נוספים במוצאי שבת לאחר צעדת המחאה בתל אביב. העצורים שוחררו בתנאים דרקוניים הכוללים: איסור על השתתפות בכל מחאה או הפגנה למשך 30 יום והרחקה ממאהל המחאה בשד' רוטשילד למשך 15 יום. בערר דרשנו לבטל לאלתר את ההגבלות לאור הפגיעה הבלתי מידתית והבלתי סבירה בזכותם של העוררים לחופש הביטוי וההפגנה. באותו היום הגישה המשטרה את תגובתה לערר, ולפיה היא מסכימה לצמצם את תנאי השחרור להרחקה ממתחם האוהלים בשד' רוטשילד למשך 7 ימים ממועד השחרור. ב-26.7.11 קיבל השופט שמאי בקר מבית משפט השלום בתל אביב מבלי לקיים דיון החלטה, אשר מאמצת את עמדת המשטרה לפיה תנאי השחרור של העוררים יצומצמו לשבוע הרחקה מהמתחם ברוטשילד.

ב-27.7.11 הגשנו ערר דחוף לבית המשפט המחוזי בתל אביב על ההחלטה וטענו, כי בית המשפט שגה כאשר אימץ את עמדת המשטרה מבלי לקיים דיון בערר ומבלי שניתנה לעוררים הזדמנות להביע את עמדתם. לגופו של עניין טענו, כי גם התנאי החדש – הרחקה לשבוע מהמאהל בשד' רוטשילד – אינו מידתי ואינו סביר, שכן לא זו בלבד שאין כל חשש ממשי ומוחשי מפני העוררים המצדיק פגיעה חמורה כל כך בחופש הביטוי שלהם, אלא שאין כל קשר רציונלי בין הרחקה מהמאהל ברוטשילד, בו מתקיימת פעילות מחאה לגיטימית וחוקית, לבין התכלית שמבקשת המשטרה להשיג באמצעות התנאי שנקבע.

בדיון בערר בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שנערך למחרת, הסכימה המשטרה לביטול ההרחקה ממאהל המחאה בשד' רוטשילד, תוך שהמפגינים מתחייבים להימנע מהפרות סדר עד מוצאי שבת. השופטת דניה קרת מאיר נתנה לכך תוקף של החלטה והוסיפה בע"פ שהיא מצפה מהמפגינים להימנע מהפרות סדר אף לאחר מוצאי שבת.

 

בנוסף, הגשנו ב-27.7.11 שני עררים לבית משפט השלום בירושלים (ע"ק 47784-07-11 ו- ע"ק 47800-07-11) בשמם של עשרה מפגינים שנעצרו יומיים קודם לכן במהלך ההפגנות בסמוך לכנסת ובככר פריס בירושלים. המפגינים שוחררו ממעצר בתנאים מגבילים הכוללים בין היתר איסור על השתתפות בהפגנות או במשמרות מחאה למשך 7 ימים, והרחקה מבית ראש הממשלה/הכנסת/קרית הממשלה למשך 10 ימים. בעררים טענו, כי ההגבלה הגורפת מהשתתפות בהפגנות או במחאות כלשהן שוללת מהעוררים לחלוטין כל אפשרות למימוש זכותם לחופש הביטוי וההפגנה, בכל תחום ובכל מקום ודרשנו את ביטול התנאים המגבילים.

בעקבות עמדת המשטרה בהליך שהתנהל בתל אביב ניהלנו (28.7.11) מו"מ ממושך עם משטרת ירושלים. בסופו של דבר הוסכם, שהאיסור על השתתפות בהפגנות יקוצר כך שהמפגינים יוכלו להשתתף במצעד הגאווה באותו הערב ובהפגנה במוצאי שבת, וכי תנאי ההרחקה מהכנסת, משרדי הממשלה ובית ראש הממשלה יקוצר לשבוע ויפקע ביום שני הקרוב. לפיכך נמחקו העררים.

 

ערר ראשון לבית משפט השלום בירושלים (ע"ק 47784-07-11)

ערר שני לבית משפט השלום בירושלים (ע"ק 47800-07011)

הערר לבית משפט השלום בת"א (צ"א 42929-07-11)

הערר לבית המשפט המחוזי בת"א (ע"ח 48281-07-11)

החלטת בית המשפט המחוזי בת"א

 

הודעות לעיתונות:

בית המשפט קבע: עצורי הפגנת הדיור יכולים לשוב ולהפגין, יולי 2011

מאבק הדיור: חשש שהרשויות מנסות לרסק את המחאה, יולי 2011

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להפגין,זכויות אזרחיות,חופש הביטוי,מחאת האוהלים 2011,מחאת האוהלים 2011

סגור לתגובות.