45 שנות כיבוש

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא זכויות האדם בשטחים הכבושים הכנסו לאתר החדש שלנו.

לציון 45 שנים לכיבוש שטחי הגדה המערבית, האגודה פרסמה סדרת מסמכים ומאמרים בנושאים מרכזיים: המעמד המשפטי של השטחים, ההבדל בין מאחזים בלתי מורשים לכפרים פלסטיניים בהם בונים ללא היתרים, מעצרים מינהליים, חופש המחאה בשטחים ועוד. כל החומרים מרוכזים בעמוד זה.

זכויות האדם בשטחים הכבושים – ראשי