דחיית בחירות ראשונות במועצה האזורית אבו בסמה

בג"צ 3183/10 אלרפיאעה נגד שר הפנים

עו"ד: עלאא מחאג'נה (עדאלה), גיל גן-מור

 

ב-16.11.09 עברה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק ממשלתית, שמאפשרת לשר הפנים לדחות בחירות ראשונות במועצה אזורית חדשה לתקופה בלתי מוגבלת (חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 6) התש"ע-2009).

טרם קבלת התיקון לחוק, קבע חוק המועצות האזוריות כי בחירות ראשונות למועצה אזורית חדשה יתקיימו בתוך ארבע שנים ממועד כינונה. בנסיבות חריגות, התיר החוק לשר הפנים לדחות את קיום הבחירות בשנתיים לכל היותר. במקרה של המועצה האזורית הבדווית אבו בסמה, משרד הפנים לא עמד בחובותיו החוקיות, לא נערך לקיום בחירות ותחת זאת פעל לדחיות חוזרות ונשנות שלהן, ולבסוף פעל לקידום התיקון לחוק, המתיר את דחיית הבחירות ללא הגבלת זמן.

עדאלה והאגודה לזכויות האזרח, יחד עם תושבי המועצה האזורית אבו בסמה, אנשי ציבור, ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, פורום מען, פורום החינוך הערבי בנגב והמרכז לפלורליזם יהודי, עתרו לבג"ץ בדרישה לבטל את התיקון לחוק. העותרים טענו כי החוק פוגע ביסודות המשטר הדמוקרטי, המחייבים קיום בחירות דמוקרטיות במועדים קבועים וידועים מראש, וכי על אף נוסחו הכללי, העוסק ב"מועצות אזוריות חדשות", תכליתו האמיתית והיחידה היא סיכול הבחירות במועצה האזורית אבו בסמה. בעת הגשת העתירה חלפו למעלה משש שנים מאז הקמתה של המועצה האזורית, אך טרם נערכו בה בחירות, והיא מונהגת על ידי פקיד ממונה מטעם שר הפנים.

ב-9.2.11 פסק בג"ץ כי יש לקיים את הבחירות במועצה האזורית אבו בסמה בתאריך 4 בדצמבר 2012. הארגונים העותרים החליטו לוותר על הדיון בטענות העקרוניות נגד החוק, בתקווה שישונה בעתיד על ידי הכנסת.

העתירה

פסק הדין

 

הודעות לעיתונות:

האם יתקיימו במועדן הבחירות הראשונות במועצה האזורית אבו בסמה?, פברואר 2012

לבטל חוק שמאפשר לשר הפנים לדחות בחירות מקומיות ללא הגבלת זמן, אפריל 2010

 

קישורים:

עוד על החוק ועל פעילות האגודה נגדו

הפנקס פתוח, אבל מי נרשם?, הארץ, 1.6.2012

עו"ד ראויה אבו רביעה, דמוקרטיה ליהודים בלבד: מקרה אבו בסמה, פברואר 2010

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דמוקרטיה,הזכות לבחור והזכות להיבחר,הכפרים הבלתי מוכרים,זכויות אזרחיות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.