הצעת חוק הצהרת הנאמנות למתאזרחים

חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – הצהרת נאמנות למדינה, לדגל ולהמנון), התשס"ט-2009

משמעות התיקון היא כי תנאי להתאזרחות בישראל על ידי מי שאינם יהודים לא יהיה עוד הצהרה על שמירה על חוקי המדינה, אלא הצהרת אמונים למדינה יהודית.

האגודה לזכויות האזרח פועלת לסיכול התיקון לחוק. נוסח הצהרת האמונים המוצע חותר תחת אושיותיה הדמוקרטיות של מדינת ישראל, שכן מדינה הממשטרת אידאולגיה, דורשת להצהיר לה אמונים ומפקחת על אמונות, על השקפות ועל דעות, אינה דמוקרטיה. הצהרת אמונים למדינה יהודית שולחת מסר משפיל ומפלה לכל אזרחי ישראל שאינם יהודים, ובמיוחד למי שאינם יהודים וזה עתה ביקשו לרכוש אזרחות, כי המדינה אינה שייכת להם.

סטטוס: ההצעה נדחתה בוועדת שרים לענייני חקיקה ב-1.5.10. ביולי נעשה ניסיון להביאה לאישור הממשלה, ללא הצלחה. באוקטובר 2010 אושרה בנוסח מצמצם על ידי הממשלה, ומהפרסומים עלה כי ראש הממשלה ביקש לקדם נוסח שיכלול גם הצהרה של מתאזרחים יהודים. מאז לא קודמה.

נוסח הצעת החוק

פניית האגודה לראש הממשלה ולשר המשפטים, אוקטובר 2010

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: אזרחות ותושבות,גזענות ואפליה,גזענות ואפליה,דמוקרטיה,הזכות לשוויון,זכויות אזרחיות,זכויות המיעוט הערבי,יוזמות אנטי-דמוקרטיות

סגור לתגובות.