לאפשר למועמד לעבודה לעיין בתוצאות מבחניו ובהמלצות שנתקבלו על פיהן

האגודה הגישה ערעור לביה"מ המחוזי בשם מבקש עבודה שנשלח להיבדק במכון אבחון, ושבקשתו לקבל את המידע שנאגר אודותיו במכון לא נענתה. המערער פנה לביה"מ השלום בתובענה ע"פ חוק הגנת הפרטיות, וזו נדחתה על יסוד מסמך שעליו הוחתם המערער, הכולל ויתור על זכותו לעיין במידע

האגודה לזכויות האזרח הגישה ב- 20.5.03 לבית המשפט המחוזי בתל אביב ערעור על פסיקה של בית משפט השלום בעיר שקבע, כי לא חלה על מכון אבחון חובה לאפשר לאדם, שנבחן בו, לעיין בחומר המבחנים, בתוצאותיהם ובהמלצות שניתנו על פיהן. הערעור הוגש על ידי עו"ד אבנר פינצ`וק מהאגודה לזכויות האזרח בשמו של מבקש עבודה, ששימש במשך שנים רבות כמנהל וכאיש מכירות.

בהיותו מועמד לעבודה, הופנה האיש למבדקי התאמה, שנערכו במכון אדם לפסיכולוגיה שימושית (ינאי) בע"מ. במהלך ביצוע המבדקים הוחתם האיש על מסמכים שונים, שכללו, בין היתר, ויתור על הזכות לעיין בתוצאות המבחנים ובהמלצות המכון. המסמכים נחתמו על ידי המערער בסמוך לביצוע המבחנים, שעה שראשו ולבו היו נתונים למבחנים עצמם, והעתקם לא נמסר לו ולא הוצג בפניו בטרם החל ההליך המשפטי בעניין. האיש, שלא זכה במשרה בה חפץ, ביקש לעיין במידע שנצבר לגביו במכון האבחון, אך פניותיו לא נענו. בהתאם לזכותו על פי חוק הגנת הפרטיות, הגיש המערער תובענה לבית משפט השלום בתל אביב, בדרישה לקבל לעיונו את כל המידע שנצבר לגביו במכון. בית המשפט דחה את בקשתו על יסוד מסמך הוויתור, שעליו חתם סמוך לביצוע המבדקים, ואף חייב אותו בהוצאות משפט בסך 1,500 ש"ח. בעקבות פסק דין זה פנה האיש לאגודה לזכויות האזרח, אשר הגישה ערעור על הפסיקה לבית המשפט המחוזי.

עו"ד פינצ`וק מדגיש בערעור, כי מקרה זה מעלה שאלה עקרונית הנוגעת לזכויות היסוד של המערער ושל מבקשי עבודה רבים כמותו, ובמיוחד – הזכות לכבוד, הזכות לפרטיות, הזכות לשוויון וחופש העיסוק. בשוק עבודה מוכה אבטלה, מודגש בערעור, נתון גורלם של המוני מבקשי עבודה בידיהם של מכוני אבחון, שבהם תלויים המובטלים תלות מוחלטת. תלות זו מנוצלת כדי להחתימם על כתבי ויתור, השוללים את זכותם הבסיסית לקבל את המידע הנאגר אודותיהם. כך מצליחים מכוני האבחון לנהל את עסקיהם ולחרוץ גורלות, מבלי שיהיה עליהם פיקוח כלשהו ומבלי שיבחנו את מקצועיותם. הסתרת המידע מהנבחנים מונעת כל ביקורת עניינית על תוצאות המבחנים ועל דרך גיבוש ההמלצות על פיהן. עוד נאמר בעתירה, כי לא זה מכבר הורתה רשמת מאגרי המידע למכוני האבחון (ובכלל זה למכון אדם) לגלות לכל הנבדקים המעונינים בכך את תוצאות מבדקיהם.

עו"ד פינצ`וק טוען בערעור, כי בית משפט השלום טעה בכך שלא הביא בחשבון את העובדה, כי מניעת הגישה של אדם למידע הנצבר אודותיו פוגע בזכויות יסוד ובזכויות חוקתיות, ובמיוחד בזכות לפרטיות ובזכות לכבוד. כמו כן טעה בית המשפט, נאמר בערעור, בכך שהתעלם מנחיתותו של הנבחן ביחס למכון האבחון, בהיותו נזקק לעבודה ולפיכך נמצא בעמדת כוח חלשה, שאינה מאפשרת לו להתמקח בדבר תוכן המסמכים המוגשים לו לחתימה. כן טוען עו"ד פינצ`וק כי יש לראות במידע הנצבר במכוני האבחון "מאגר מידע", וככזה על המכון לאפשר לנבחנים בו לעיין במידע שנצבר בו עליהם. לפיכך הוא מבקש, כי בית המשפט המחוזי יהפוך את החלטתו של בית משפט השלום על פיה ויחייב את מכון אדם להציג בפני המערער את כל המידע שנאגר אודותיו במכון.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לכבוד,הזכות לפרטיות,זכויות אזרחיות,זכויות חברתיות,זכויות עובדים,חופש המידע,חופש העיסוק

סגור לתגובות.